Nr 1               1 SÖNDAGEN I ADVENT 1858 (aftonsång)

 

Säg till dotter Sion: "Se din Konung kommer till dig, saktmodig, ridande på en åsninna."

 

När evangelieförfattaren berättar att Jesus en gång satt på en åsninna, skriver han att detta skedde därför, att profeten Jesaja hade skrivit: "Säg till dotter Sion: Se, din Konung kommer till dig sittande på en åsninna och på en under oket varande fåle."

Dotter Sion är den kristna församlingen eller de botfärdiga och troende som väntar och önskar, att Sions Konung snart kommer och tar sitt rike i besittning samt återlöser Sions dotter från fångenskapen och upphöjer henne till husvärdin­na och drottning i Israel. Dotter Sion hade blivit fångad på grund av sin olyd­nad och otrogenhet. Av otrogenhet hade Sions dotter brutit sitt äktenskap som Sions Konung hade ingått med henne när Herren enligt profeten Hesekiels ord fann henne liggande i sitt blod och tog henne upp från marken och tvättade henne ren i floden Jordan och sade: "Du skall leva."

Men Sions dotter hade brutit sitt äktenskap och blivit otrogen, då Egyptens horkarlar fick krama hennes bröst. Nu hade denna Sions dotter under profeten Jeremias tid blivit förd i fångenskap på grund av sin otrogenhet. Den gamla horan, Babels sköka, började kräva henne i träldom och med stränghet härska över henne. Under denna fångenskap blev Sions dotter bedrövad. Då började profeten Jeremia trösta dotter Sion genom dessa ord: "Säg till dotter Sion. Se, din Konung kommer till dig, saktmodig, sittande på en åsninna och på en under oket varande föle." Han vill säga till den bedrövade dotter Sion: "Gråt inte! Se, din Konung kommer snart och förlossar dig från fångenskapen hos Babels sköka, och han upphöjer dig till drottning i Israel."

I andlig mening betyder Sions Konungs ankomst i Jerusalem ett andligt inträde i de botfärdigas, bedrövades och suckandes hjärtan som väntar på Jerusalems återlösning och tror profeten Jeremias ord, att Sions Konung kommer snart och förlossar otrons fångar från fångenskapen hos Babels sköka, varunder bedrövade och botfärdiga otrons fångar suckar. Dem tillhör detta tröstefulla ord av profeten Jesaja: "Se, din Konung kommer till dig, saktmodig, sittande på en åsninna."

Säg, ni troende, till den bedrövade dotter Sion: Se, din Konung kommer! Sions Konung kommer för att förlossa bedrövade, botfärdiga och suckande otrons fångar. Strö nu din grannlåt ut på vägen för att åsninnan må trampa därpå, och ropa Sions Konung till ära: Hosianna, Davids Son. Och välsignad vare han, som kommer i Herrens namn. Stig upp, stig upp, dotter Sion. Gå och ta emot din Konung. Fall ned på marken inför honom och be: Fader vår o.s.v.

 

 

Om Kristi inträde i Jerusalem hade det redan förut blivit skrivet av profeten Jeremia. Och det betyder ett andligt intåg i de bedrövades, borfärdigas och suckandes hjärtan. Vi måste genast göra denna åtskillnad mellan dem som på denna tid har blivit otrons fångar, att somliga känner hur tungt det är att vara under egenrättfärdigheten, och hur plågsamt det är att vara en otrons fånge, men andra känner ingen plåga eller sorg i denna träldom. De kan vara glada i världen, fast de känner sig vara förhärdade. Sådana har ingen nöd. Men andra åter känner sin olycklighet och därför suckar de och väntar på Sions Konung. Till dessa bedrövade, botfärdiga och suckande otrons fångar har profeten Jeremia sagt: "Säg till dotter Sion: Se, din Konung kommer till dig, saktmodig, sittande på en åsninna och under oket varande fåle."

1. Låt oss nu betrakta, hur Sions Konung kommer och vad dotter Sion gör, när Sions Konung kommer. (Han kommer) inte åkande med sex hästar och praktfull vagn, utan med en åsninna som är tystlåten, men av alla föraktat djur, som en hederlig bonde inte vill åka till kyrkan med. Och då fålen var under oket, det vill säga, tränad som mycket ung för att bära bördor, så kan man därav förstå, att det var en arbetsåsna som inte var tränad till kapplöpning, men till att bära bördor.

Ser du, dotter Sion, hur ödmjuk din Konung är? Han kommer inte med sex hästar liksom somliga värdens herrar gör, utan han kommer med en arbetsåsna som går endast sakta. Han sitter på ett sådant djur som världens herrar och präktiga bönder kallar med öknamnet: lat hästkrake. Därför säger profeten, att han kommer till dig, saktmodig. Det är: i stillhet kommer han. Och i ödmjukhet färdas han. Inte kör han fort som världsherrarna gör. Han piskar inte djuren som världens herrar och hederliga bönder gör, vilket hörs ända till en kvarts mils avstånd.

Om du har lust att följa honom, så frukta inte att han kör så fort att du blir efter. Men han sätter sig avsiktligt på en sådan arbetsåsna som är så trög att gå, att till och med halta orkar följa med. För övrigt är också du, dotter Sion, så lat och senfärdig att följa honom som denna arbetsåsninna är senfärdig att gå. Du är så sendräktig att följa Sions Konung att han måste på grund av din senfärdighet åka med en lat hästkrake som ingen i denna tid skulle spänna för. Alla dygdiga horor bespottar och skrattar, kikar och viskar och säger till varandra: "En lat oxe och lång väg, en dålig häst och en dålig man, publikaners och syndares vän, alla vilda andars hövding."

Så blir din Konung bespottad på grund av din senfärdighet, dotter Sion. Men fast han åker med en så dålig häst, är dock denna arbetsåsna lyckligare än andra åsnor som är prydda med silver och guld, för denna arbetsåsna får bära Härlighetens Konung som inte är så sträng att piska sitt lastdjur som den store trollkarlen Bileam som obarmhärtigt gisslade sitt lastdjur. Denna Bileams åsna såg dödsängeln stå med svärdet på handen, men den blinde hövdingen såg inte döden (framför sig).

2. Låt oss nu för det andra se, vad dotter Sion gör, då Konungen kommer. De bedrövade, botfärdiga och suckande själar som har övergivit allt i världen i det hoppet att Jesus blir Konung i Israel, och att de genom Kristus uppnår ett saligt tillstånd, blir nu glada, då Jesus sitter på en åsninna, eftersom de har den tron, att han nu tar riket i besittning och blir deras Konung. Denna saliga tro gör dem glada. Nu börjar de ropa: Hosianna, Davids Son. De strör sinn grannlåt ut på vägen för att åsninnan skall trampa därpå. Och i den tron strör de sina kläder ut på vägen, att Sions Konung skall ge dem större grannlåt redan här på jorden, då de blir domare och nämndemän i Messias rike.

Var nu glad, dotter Sion, då du ser att din Konung kommer saktmodigt, det är: i saktmod, anspråkslöshet och ödmjukhet. Strö nu snart egenrättfärdighetens trasor ut på vägen för att åsninnan må trampa på dem. Nog skall Sions Konung ge dig bättre kläder, när han kommer och förlossar din själ från Babels fångenskap och upp­höjer dig till drottning och utvald husvärdinna. Då får du bära ärekronan och vita kläder, när han sätter dig på brudens stol. Och brudtärnorna tjänar dig och  sätter nya kläder på dig.

Var nu glad, dotter Sion. Se din Konung kommer till dig, saktmodig, sittande på en åsninna. Höj din röst och ropa med dibarnen: Hosianna, Davids Son! Välsignad vare han som kommer i Herrens namn!" Snart får du sitta på brudens stol. Snart kommer gästerna från himmelen för att se, hur härlig och skön Jesu brud är, hon som han har med sitt eget blod förlossat från Babels fångenskap. Gläd dig och fröjda dig, du dotter Sion. Snart får du hålla Lammets bröllop på Sions berg i det nya Jerusalem nu och för evigt. Amen.

 

Kopia / Laestadiana 1 Ag:1 / Landsarkivet Uleåborg /