Nr 10           SÖNDAGEN EFTER NYÅR 1858

 

Profeten Elisa sade till en hedning, som var spetälsk: "Gå och tvätta dig i floden Jordan," men denne hedning Naeman blev vred på profeten och sade: "Är inte Syriens vatten bättre än allt vatten i Israel?" 2 Kon. 5: 10 – 12.

 

Detta exempel visar oss, att alla hedningar vredgas, då de föreläggs en sådan gärning som stöter deras förnuft. Hedningen Naeman hade hört, att i Israel skulle finnas en profet, som kan bota allehanda sjukdomar. Då det i Syrien inte fanns någon, som kunde bota spetälska, beslöt denne hedning att fara till profeten Elisa. Han tänkte att profeten skulle lägga sina händer på honom och läsa några trollformler såsom trollkarlar brukar göra. Men då profeten Elisa inte kom för att hälsa honom med vackra ord, utan uppmanade honom att gå och tvätta sig i floden Jordan, blev hedningen sur på profeten och sade: "Är inte Syriens vatten bättre än vattnet i Jordan?" Profetens ord verkade i hedningens förnuft en sådan motvilja som om någon kristen här hade sagt till en hedning, att han måste börja göra bättring för ändtarmen . Och jag tror, att alla hedningar skulle ha vredgats på profeten för det ordets skull.

Den naturliga människan tänker, att en kristen borde tilltala henne med vackra och ljuvliga ord, såsom ni själva vet, hurudana tankar ni hyste om kristendomen, när ni först hörde talas om denna väckelse.

Om kristendomens art hade varit sådan, att ljuvliga evangeliepredikningar hade verkat en rätt väckelse, hade visserligen kristna och hedningar fallit er om halsen. Men Johannes predikade i Judéens öken synden till synd, och i Jordan döpte han, och kallade de heliga fariséerna för huggormars avföda, och förkunnade, att efter honom skulle komma den, som har varit före honom och som skall döpa dem med den Helige Ande och eld. Således förstår vi nu, varför dopet eller doppet i Jordan skulle vara ett starkt läkemedel för alla spetälska, som vill bli renade från syndens spetälska. Men hedningen förstår inte, att det vattnet skulle innehålla en sådan kraft till att bota de spetälska. Dock blev Naeman botad från sin spetälska, när han första gången hade doppat sig i Jordan.

Vi kan nu fråga som Luther: "Hur kan vattnet åstadkomma så stora ting?" Vattnet är ett sådant ämne, varmed kroppens orenhet tvättas av och renas. Men när det blir fråga om syndens spetälska, som når ända till själen, då förblindas förnuftet, om det vill förstå, hur dopet åstadkommer syndernas förlåtelse. Detta är inte en sådan förordning, som förnuftet kan fatta, utan vi måste ta emot det med tron. Den som tror och döps, blir salig, men den som inte tror, blir förtappad, även om han vore döpt tio gånger.

Vi skall idag betrakta, hur Frälsaren döps. Men de få själar, som betraktar hur Frälsaren döps, må upplyfta sina ögon och se om himlen öppnas och om den Helige Ande kommer över honom som en duva, och må de därav förstå, att om den Helige Ande inte kommer över den döpte, så verkar dopet intet. Be, alla döpta, att den Helige Ande måtte komma över er, så att ni må kunna tro, ty dopet åstadkommer syndernas förlåtelse och ger evigt liv åt alla dem, som tror. Hör, du dopets instiftare, de botfärdigas suckan: Fader vår o.s.v.

 

Evangelium: Matt. 3: 13 - 17

I dagens heliga evangelium hörde vi, att Jesus kom till Johannes och bad om dop. Han, som inte hade någon synd, var visserligen inte i behov av syndernas förlåtelse genom dopet, men han ville ge syndarna ett föredöme och helga detta sakrament.

Vi skall nu genom Guds nåd betrakta dopets nytta och nödvändighet, då Luther säger, att dopet åstadkommer syndernas förlåtelse, frälsar från döden och djävulen och ger ett evigt liv åt alla dem som tror. Vi skall nu betrakta: 1. Hur dopet åstadkommer syndernas förlåtelse. 2. Hur dopet frälsar från döden och djävulen, och 3. Hur dopet ger ett evigt liv åt alla dem som tror.

1. Dopet åstadkommer syndernas förlåtelse. Har nu alla döpta fått synderna förlåtna? Alla döpta tror det inte, och även de, som tror, tycks ofta vara vacklande i tron och levernet. De tycks inte vara fasta i sitt förbund, och somliga litar på den nya födelsen, som har skett i dopet. Men de få själar, som inte är döpta med vatten allena, utan med Helig Ande och eld, får tro, att de i nya födelsens bad har fått alla synder förlåtna och blivit Guds barn.

2. Hur frälsar dopet från döden och djävulen? De som förblir i detta dopförbund genom den Helige Andes förnyelse, kan genom vaksamhet , strid och kamp vara befriade från den andliga döden och även den eviga döden, om de förblir fasta i sin tro intill änden. Dopet befriar de troende även från djävulen, så att djävulen har ingen makt över dem, som genom Guds nåd övervinner djävulens och världens frestelser.

3. Hur dopet ger evigt liv åt alla dem, som tror, och har genom Guds nåd blivit övertygade om syndernas förlåtelse, ty var syndernas förlåtelse är, där är även liv och salighet. Och när Bibeln säger, att den rättfärdige skall leva av sin tro, så är det tydligt, att ingen annan lever av sin tro än den, som genom en sann bättring och levande tro har blivit rättfärdiggjord. Däri är evigt liv, att den rättfärdige lever av sin tro.

Vad betyder dopet? Det betyder, att gamle Adam genom daglig ånger och bättring skall dränkas och dödas. Denna Luthers förklaring är även helt nödvändig för de kristna att minnas, ty gamle Adam vill genom ovaksamhet komma ut även hos de kristna. Om den gamle Adam inte blir nedsänkt och dödad i floden Jordan genom daglig ånger och bättring, tar han snart makten. Många har för gamle Adams skull förlorat sin tro och farit till helvetet.

Nu tvättar den himmelske Föräldern sina barn i floden Jordan, för att de måtte bli rena innan gästerna från himlen kommer. Ni är rena, dock inte alla. Gå nu, alla svarta tattare till floden Jordan och låt Föräldern tvätta och rena era själar, ty ni blir ändå inte rena genom egen tvättning. Men gråt inte, ni oförståndiga barn, för att Föräldern tvättar er med kallt vatten och dessutom stryker tvål i ögonen, ty annars blir ni inte rena. Föräldern vill, att hans barn skall vara rena. Han kan inte visa de svarta för gästerna. Kom och tvätta er, så att den himmelske Föräldern må kunna visa er för gästerna som kommer från himlen. Kanhända gästerna från himlen kommer snart. Snart får ni bada i livets ström, för att ni må bli vita och rena och glänsande som änglar. Amen.

 

Handskriven kopia / FKHS Aunos samling / Nationalarkivet Helsingfors

KP 58 / P 179 / SW 81 / B 49