Nr 75           1 BÖNDAGEN

 

Lärjungarna frågade Jesus en gång: "Är de få som blir saliga?" Jesus svarade och sade till dem: "Vinnlägg er om att gå in genom den trånga porten, ty jag säger er, många vinnlägger sig därom men förmår inte det." Luk. 13: 23 – 24.

 

På detta ställe visar vår dyrbare Frälsare, att de som vill bli saliga måste gå in genom den trånga porten. Men vi hör också, att inte många ens av dem, som försöker, kommer in, fast det i denna tid inte finns många som försöker. Somliga är så blinda, att de inte ser var den trånga porten är. Bland dessa blinda är alla de som super, svär, stjäl och gör hor. I samma blindhet är även Nikodemus trosbröder som lever dygdigt men inte tror, att en gammal människa måste födas på nytt. Alla som hatar, smädar och föraktar de kristna och ser på deras fel, är även så blinda, att de inte ser var den trånga porten är. Deras ögon har den onde förvänt, så att de ser helvetet i himlen och himlen i helvetet. Sålunda säger vi i sanning, att i denna tid inte finns många som vinnlägger sig om att gå in genom den trånga porten.

Men vilka är de som vinnlägger sig därom men inte förmår ? Jag tror att det finns sådana som menar sig göra bättring, men inte i den utsträckning, att de skulle bekänna sina synder eller försona sina missgärningar. Sådana överlämnar sig inte under de kristnas ledning. De har så mycket att göra med världen, att de inte har tid att komma till den plats där Guds ord predikas och förklaras. Sålunda förspills denna dyrbara nådatid i världsliga bestyr tills döden kommer över dem. Då står de bakom den trånga porten, men har ingen kraft att klappa på den så hårt att den skulle upplåtas. De orkar inte klappa så kraftigt att dörrväktaren skulle höra. Om någon bekant till översteprästen tilltalade dörrväktaren för att han skulle släppa in Petrus som står bakom porten, för att han skulle få se vad världsherrarna gör med Jesus, så förnekar denna vacklande och i sin tro vankelmodige honom. Han ljuger för världsärans och människofruktans skull, fast han redan känner Jesus i yttre mening. Men han skäms. På grund av världens ära och världskärleken vågar han inte bekänna, att han är en av denna villoandes lärjungar.

Nog måste du ännu gå ut och gråta bittert. Du måste ännu falla i förtvivlan, då du ser att Jesus dör för dina synders skull och för din otros skull. Du måste ännu gråta och jämra dig, innan du kan komma in genom den trånga porten. Du måste ännu falla i förtvivlan och förlora all tro och allt hopp, innan du får se att Jesus ännu lever. All tro och allt hopp måste försvinna innan du skall känna glädje över Jesu uppståndelse. Detta är den väg som alla Jesu sörjande lärjungar har vandrat och erfarit innan de har kommit in genom den trånga porten. Och samma väg måste var och en vandra om han vill bli salig. Vinnlägg er därför om att komma in genom den trånga porten, ty jag säger er: Många vinnlägger sig därom men kan inte det så länge de fastnar med egenrättfärdighetens trasor i dörrspringan.

I denna tid vinnlägger sig inte många om att komma in genom den trånga porten. Och bland dem som vinnlägger sig därom finns många som måste vända om och säga: "Det behagar mig inte." Och de är många i denna tid som inte stannar kvar i himmelriket av den anledningen, att de kikar ut genom dörrspringan och betraktar hur världen ser ut. Och när de kikar där, börjar de se på världens skönhet och älska den. Fienden visar dem all världens gods och ära , av vars skönhet de blir yra och börjar tjäna den onde. Se inte genom dörrspringan på världen, ni botfärdiga och troende. Snart förmår fienden er att älska världen. Denna hondjävul visar sin skönhet och grannlåt, och blottar sina bröst och väcker begärelsen , så att många botfärdiga blir yra av henne och börjar göra hor med världen och med Babels sköka. Vänd inte ryggen till himmelriket, utan vänd ryggen till världen och vänd ansiktet mot Sions berg, där den korsfäste och törnekrönte Konungen står i röda kläder, han som bär ärekronan. Och alla heliga änglar med honom väntar på vandringsmän som kommer genom den brolösa strömmen till evighetens sköna strand, där brudtärnorna plockar evighetens blommor och gör sköna kronor åt de väntande och ankommande trons bröder och systrar som bär Jesu kors i världen. De får lida hån och smälek för Jesu namns skull. Gläds och fröjda er, ni brudtärnor, vilkas lampor tänds när ropet skallar . Snart får ni se den store Korsbäraren som kommer från Edom i röd klädnad och bär ärekronan. Snart kommer den törnekrönte Konungen för att hämta sin fattiga och av världen föraktade brud. Snart kommer gästerna från himlen för att skåda brudens skönhet och glans. Snart får brudtärnorna hoppa och dansa på guldgolvet och fira Lammets bröllop i evighet. Men hundar och trollkarlar står utanför. Amen

 

Handskriven avskrift / FKHS Aunos samling / Nationalarkivet Helsingfors /

III P / P 737 / B 359