N:o 2                   1 SUNNUNTAINA ADVENTISSA 1858 (PÄIVÄSAARNA)

 

Pidättekö te siis tämän huoneen, joka minun nimelläni nimitetty on, ryöväritten luolana? Katso, kyllä Minä sen näen, sanoo Herra.

Jeremia 7: 11.

 

Näin sanoo Herra Jeremian suun kautta. Hän kysyy suruttomalta kansalta, joka katsoo ylen Herran huonetta, hän kysyy heiltä profeetta Jeremian suun kautta: pidättekö te tämän huoneen ryöväritten luolana? Katso, kyllä Minä sen näen. Koska me näemme, kuinka pakanat katsovat ylen Herran huonetta, ei ainoastaan sen vuoksi, että he harvoin tulevat kirkkoon kuulemaan Jumalan sanaa, vaan myös sen vuoksi, että he katsovat ylen sitä Jumalan sanaa, jota siellä saarnataan, niin me löydämme, että Jumala vielä nytkin kysyy suruttomalta kansalta: Pidättekö te tämän huoneen, joka minun nimelläni nimitetty on, ryöväritten luolana?

Koska muutamat eivät tule ollenkaan kirkkoon kuulemaan Jumalan sanaa, paitsi silloin ainoastaan, kun heillä on jokin maallinen asia toimitettavana. Muutamat taas tulevat näyttämään koreut-tansa maailmalle. Muutamat tulevat nauramaan ja viskuttelemaan, ja muutamat katsovat niin ylen Herran huonetta, että he kokoontuvat juomaan, korttia ja palloa lyömään pyhäpäivinä. Eiköhän siis mahda kuulua vielä tällekin ajalle tämä Herran kysymys, jonka Jumala silloin teki profeetta Jeremian suun kautta surutto­malle kansalle: Pidättekö tämän huoneen ryövä­ritten luolana?

Ei ole ennen Juudalaiset niin kovin ylenkatsoneet Jumalanpalvelusta, kuin suruttomat tällä ajalla sitä ylenkatsovat. On niillä ollut sen verran ulkonaista jumalisuuden harjoitusta, että ne ovat tulleet kirkkoon juhlapäivän tavan jälkeen. Mutta nyt Herran huone on niin kovin ylenkatsottu, että muutamat pitävät kir­kon­menoja viinaporvarin talossa, kussa perkele on kappelin rakentanut. Ja muutamat pitävät kirkonmenot kankaalla, johon rietas on joukkonsa koonnut palloa lyömään, ja muutamat pitävät kirkonmenoja jossakin ladossa eli riihessä. Niin kovin nyt ylenkatsotaan Herran huonetta, joka hänen nimensä kunniaksi rakettu on. Ei ole ihme, että he saavat viimein pitää kirkonmenoja manalaisten kanssa helvetissä kuoleman jälkeen. Freistaavat he ilmankin parantaa helvetissä, mitä täällä on summattu. Täällä on suruttomat ja armon varkaat erkaantuneet kirkosta ja Herran ehtoollisesta. Eivät he enää pidä sakramenttiäkään missään arvossa.

Tänä päivänä aljetaan taas uusi kirkkovuosi, ja saarnataan Kristuksen ratsastamisesta aasintamman päällä eli hänen tulemisestansa Jerusalemin kaupunkiin, niin­kuin profeetta on  ennustanut: Sanokaa Siionin tyttärelle: katso, sinun Ku­ninkaasi tulee sinulle siviä, se on hiljaisuudessa ja on alhainen. Ei hän tule, niinkuin maailman herrat, suurella kome­udella ja koreudella, vaan hän tulee sellaisen ylenkatsotun luontokappaleen päällä istuen, jonka kanssa tämän aikaiset talonpojat eivät viitsi tulla kirkkoon.

Onkos nyt Siionin tytär täällä vastaan ottamassa Kuningasta, koska hän tulee? Onkos täällä opetuslapsia, jotka huutavat hoosiannaa Daavidin Pojalle? Onkos täällä ne koreat tyttäret, jotka riisuvat koreutensa ja hajottavat tielle aasin­tamman poljettavaksi koska Siionin Kuningas tulee? Ei tämän aikaiset koreat tyttäret raski hajottaa koreuttansa tielle, vaan he luulevat, että Siionin Kuningas katsoo heidän päällensä, koska he ovat hyvin koreat silkissä ja verassa. Mutta piru, joka täällä ratsastaa muutamain ihmisten päällä, taitaa katsoa niiden päälle, jotka hyvin koreasti käyskentelevät. Ne ylenkatsotut opetuslapset, jotka vaatteitansa panevat aasintamman poljettavaksi, koska Siionin Kuningas tulee rat­sastain aasintamman päällä, huutavat uskon yksinkertaisuudessa: “Hoosianna Daavidin Pojalle!” Ja sinä Siionin tytär, katso, sinun Kuninkaasi tulee sinun tykösi siviänä, ylenkatsotun luontokappaleen päällä istuen, alhaisena. Mene ulos turmeluksen kaupungista ottamaan Siionin kuningasta vastaan ja hänen jalvoillensa pitää sinun suuta antaman ja pane selkäsi hänen jalkainsa astinlaudaksi, koska hän astuu maahan. Kuule, Siionin Kuningas Siionin tyttären nöyrä rukous ja sydämellinen huokaus! Isä meidän j. n. e.

 

Evankeliumi: Matt. 21: 1 - 9

 

Siionin Kuninkaan ratsastaminen aasintamman päällä on hengellisessä tarkoituksessa sisälle tuleminen hengelliseen Jerusalemiin eli uskovaisten sydämiin, josta heille tulee ilo ja riemu, ja he rupeavat huutamaan: “Hoosianna Daavidin Pojalle.”

Mutta suruttomille ei tule iloa Siionin Kuninkaan sisälle tulemisesta, vaan heille tulee pahennus siitä lasten huutamisesta, koska he vielä temppelissä alkavat huutamaan. Niin ovat muutamat evankeliumin kirjoittajat muistelleet meille, että samalla kerralla kuin Jeesus ratsasti aasintamman päällä, tuli hän temppeliin ja ajoi ulos kauppamiehiä temppelistä ja kaatoi maahan heidän vaihetuspöytänsä ja otti ruoskan ja ajoi luontokappaleet kirkosta, sekä kaksijalkaiset että nelijalkaiset. Siitä suuttuivat ensin kauppamiehet, joiden kauppaa hän oli pilannut ja sanoivat: Kenenkäs luvalla sinä näitä teet? Hän vastasi: “Kirjoitettu on: Minun huoneeni on rukoushuone, mutta te teette sen ryövä­ritten luolaksi.” Se oli muuten kielletty laissa, ettei saa kukaan tehdä kauppaa temppelissä. Ja koska vielä lapset rupesivat huutamaan temppelissä hoosiannaa, silloin tuli vielä suurempi pahennus fariseuksille, joiden korvat eivät kärsineet tuota lasten huutamista kuulla, vaikka heidän korvansa eivät moittineet sitä, koska lehmät ja nautahärät ammoivat temppelissä. Fariseukset kysyivät Jeesuk­selta: Etkös kuule kuinka nämä lapset huutavat, mikset vaikase heitä?

Niin on myös täällä tapahtunut. Ei ole tämän aikaiset fariseukset moittineet viinahukkain kauppaa templin ympärillä, mutta kun tämä heräys tuli ja pilasi heidän kauppansa, silloin rupesi vanha hapatus vuotamaan ylitse. Ei fariseusten korvat ole moittineet mitään, kuin juopuneet ulvoivat tässä temppelin ympärillä, mutta nyt on korvapistos tullut, koska Jumalan lapset huutavat temppelissä: “Hoo­sianna Daavidin Pojalle”.

Kyllä vielä nytkin suruttomat tekevät temppelin ryöväritten luolaksi, koska he juovat, kiroavat ja tappelevat temppelin ympärillä, niin myös muuta pahaa ja jumalatointa elämää pitävät pyhäpäivinä, erinomattain kokoontuvat palvelemaan pirua ja muutamat nauravat ja viskuttelevat1  kirkossa. Se näyttää niinkuin muutamat olisivat tulleet pilkkaamaan ja nauramaan, mutta ei kuulemaan Jumalan sanaa.

Suruttomat pahenevat nyt sekä saar­nasta että lasten huutamisesta temppelissä. Ei ole siis tietoa, mitä ylösrakennusta he saavat tämän päivän evankeliumista, jossa on kirjoitettu, että Jeesus ratsasti aasintamman päällä ja tuli semmoisen huonon ja ylenkatsotun luontokappaleen kanssa kirkkoon, jonkamoisen matkassa ei viitsisi tänä aikana kukaan kunniallinen talonpoika tulla kirkkoon. Ja tämän sisälle tulemisen Jerusalemiin hän teki sentähden, että se Raamattu täytettäisiin, joka hänestä oli monta sataa ajastaikaa ennen kirjoitettu.

Jos me nyt saarnaisimme tästä aasintammasta, joka osoittaa kuinka alhainen Siionin Kuningas oli, ei suruttomat ota hänestä yhtään alhaisuuden esimerkkiä, että he alentaisivat itsensä. Kyllä surut­tomat sentähden tulevat komeilla hevosilla ja reillä kirkkoon. Jos me saarnaisimme opetuslapsista, jotka hajottivat vaatteensa tielle aasintammalle poljettavaksi, niin ei suruttomat sentähden rupea  hajottamaan koreita vaatteitansa ja sillä tavalla osoittamaan kunniata Siionin Kuninkaalle. Me tiedämme kuitenkin, että ne opetuslapset, jotka hajottivat vaatteensa tielle, ne ovat kunniaa osoittaneet Siionin kuninkaalle, mutta tämän aikaiset silkkihuorat eivät raski hajottaa koreuttansa tielle Siionin Kuninkaalle kunniaksi. Jos me saarnaisimme suruttomain pahentumisesta, koska hän otti ja pilasi heidän kauppansa, niin kaikki viinaporvarit, joiden kauppa on pilattu tämän herätyksen kautta, ne suuttuisivat vielä enemmän, kuin Juudalaisten porvarit suut­tuivat Natsareenukselle, joka tosin pilasi heidän kauppansa, koska hän kaatoi heidän vaihetuspöytänsä ja rupesi heitä kovasti nuhtelemaan: “Kirjoitettu on, minun huoneeni on rukoushuone, mutta te teette sen ryöväritten luolaksi.” Heitä antoi Jumala vihollisen haltuun. Heidän kirkkonsa poltettiin, heidän valtakuntansa hävitettiin, heidän lapsensa surmattiin vihollisilta ja myytiin orjiksi niinkuin luontokappaleet. Ja kuitenkin ovat he niin paatuneet, etteivät he ota Siionin Kuningasta vastaan, mutta odottavat maallista vapahtajaa.

Ja minä luulen, että suruttomat täällä, jotka eivät ota Siionin Kuningasta vastaan, odottavat maallista vapahtajaa. He odottavat niinkuin juutalaiset sitä, joka jakaisi heille lohdutuksen pullosta. Semmoinen vapahtaja ei suinkaan haukkuisi heitä juopumuksen tähden eikä myös koreuden tähden. Mutta Jeesus haukkui parhaita miehiä seurakunnassa huoruuden sukukunnaksi ja kyykäärmeen sikiöiksi ja pilasi heidän kauppansa ja teki vielä lapset niin hulluiksi, että he rupesivat huutamaan Jumalan kunniaksi: Hoosianna Daavidin pojalle!” Kyllä oli syytä fariseuksilla suuttua, koska hän teki semmoisen rauhattomuuden seurakunnassa. Mutta sama meno tulisi vielä nytkin, jos Jeesus Natsareenus olisi täällä vaeltamassa. Kaikki suruttomat suuttuisivat hänelle, ja sanoisivat: “Tämä mies on vahingollinen seurakunnassa, meidän täytyy kantaa hänen päällensä maaherran edessä, että hän sekottaa kansaa, niin että muutamat tulevat hänen oppinsa kautta hulluiksi, muutamat hajottavat vaatteensa tielle, ja muutamat huutavat temppelissä. Semmoinen elämä ei passaa ollenkaan, ota pois ja ristiin­naulitse hänet!” Semmoinen elämä tulisi, jos Natsareenus olisi täällä vaeltamassa ja saarnaamassa.

Se lasten huutaminen templissä teki fariseusten korville pahaa. Ja he sanoivat Natsareenukselle: Kuuletkos, kuinka nä­mä huutavat, mikset vaikaise heitä?” Ja hän sanoi heille: “Jos nämät vaikenisivat, niin rupeaisivat kivet huutamaan.”

Ei olekaan enää monta, jotka huutavat. Jopa nyt kivienkin pitäisi ruveta huutamaan, koska lapset vaikenevat. Missä nyt ovat ne opetuslapset, jotka huutavat hoosiannaa Daavidin pojalle. Missä ovat ne, jotka hajottavat vaatteensa tielle aasintamman poljettavaksi? Missä on Siionin tytär, jonka pitää katsoman, koska Siionin Kuningas tulee siveänä, ratsastain aasintamman päällä? Nouse ylös, Siionin tytär ja mene ottamaan sinun Kuningasta­si vastaan! Osoita hänelle kunniaa ja nosta hänelle kunnian portit sinun sydä­messäsi, jonka kautta hän saattaa kunniassa kulkea. Hajota koreuden traasut tielle aasin­tamman poljettavaksi.

Ei hän olekaan koreana kulkenut. Ei hän ole katsonut niitten päällekään, jotka silkissä ja verassa tulivat kurkistelemaan, vaan niiden päälle hän on katsonut, jotka päänsä hiuksilla kuivasivat omat saastaiset kyyneleet pois hänen jalkainsa päältä. Niiden puoleen hän on katsonut, jotka itkevät hänen hautansa päällä. Siionin tytär, joka syttyy iloon, koska Siionin Kuningas tulee, valmistaa lamppunsa kyyneleillä ja huokauksilla. Mutta koska Kuningas tulee, silloin kaikki silkkihuorat alkavat ulvoa, kun musta perkele tulee heitä noutamaan. Mutta Siionin tytär sytyttää lamppunsa palamaan, ja silloin hän tulee iloon ja alkaa huutaa: “Hoosianna Daavidin pojalle!”

_______________________________________

Jäljennös. Toivo Kastmanilta Amerikasta / Seppo Leivon valokopiokokoelma / EA /

 

1 viskutella = kuiskia, kuiskata, kuiskailla