N:o 7                   1 JOULUPÄIVÄNÄ 1845

 

Jumala puhui muinen usein ja monella muotoa isille profeettain kautta.  Näinä viimeisinä päivinä on hän meille puhunut poikansa kautta. Hebr.1: 1

 

Näistä sanoista kuulemme me, että Jumala on usein ja monella muotoa puhunut ihmisille, ja antanut tiedon itsestänsä, ja viimein on hän myös puhunut Poikansa kautta.  Mutta se on tietämätöntä, jos ihmiset sen tähden tuntevat Jumalaa oikein. Jeesus, Jumalan Poika, jonka syntymäjuhla nyt pidetään, on vissimmästi antanut meille täydellisen tiedon Jumalasta, ja hän on sanonut, että se on iankaikkinen elämä, että tuta Jumalaa, ja sen, jonka hän lähetti, nimittäin Jeesuksen Kristuksen. Mutta se on sen tähden tietämätöntä, jos me nyt tunnemme Jumalaa oikein, ja sen, jonka hän lähetti, nimittäin Jeesuksen Kristuksen.

Juutalaiset olivat myös opetetut Mooseksen ja profeettain kirjoitusten kautta. Heillä oli myös kouluja ja kirkkoja ja pappeja. Heille saarnattiin myös Jumalan sana joka sunnuntaina.  Mutta eivätpä he sen tähden tunteneet Jumalaa oikein. Ja vaikka Kristus oli maalattu heidän silmiensä eteen profeetoilta, eivätpä he sen tähden tunteneet häntä, koska hän ilmestyi, sillä heillä oli aivan väärä luulo ja ajatus hänestä.  Juutalaiset odottivat nimittäin yhtä maallista Vapahtajaa.  Ei heillä ollut sitä järkeä, että hengellinen Vapahtaja on tarpeellisempi kuin maallinen Vapahtaja.  Ei ollut heillä sitä ymmärrystä, että synti se on, joka tekee ihmisen onnettomaksi.  Sillä heidän sydämensä oli tarttunut maailmaan, ja niihin asioihin, jotka maa­ilmassa ovat. Ja tämä maailman rakkaus oli tehnyt heitä sokeaksi. Eivät he tunteneet Jumalaa, vaikka hän vaelsi heidän silmiensä edessä.

Nyt luulevat myös tämänaikaiset suukristityt, että he tuntevat Jumalaa paremmin, kuin juutalaiset. Mutta se on tietämätöntä, jos he tuntevat Jumalaa oikein, vaikka hänet on maalattu heidän silmäinsä eteen, sillä se Jumalan tunteminen on monenlainen. Kyllä vissimmästi meille on annettu parempi tieto, ja parempi oppi kuin juutalaisille.  Meille on nimittäin parempi tilaisuus annettu sekä kuulemaan että oppimaan Jumalan sanaa. Meillä on niin paljon kirjoja, joista me saisimme valoa ja ylösvalistusta, jos me niitä kirjoja ostaisimme ja lukisimme.  Mutta eipä näy olevan monella halu niitä kirjoja lukemaan, vaikka ne annettaisiin lahjaksi. Aivan maailmaan käsin on ihmisten mieli kääntynyt.  Markkinoilta tuodaan paloviinaa, tuodaan hopeata, tuodaan koreutta. Mutta eipä moni tuo sieltä hengellisiä kirjoja.  Ja niin se tapahtuu, että seurakunnassa, kussa Jumalan sana on saarnattu monta sataa ajastaikaa, on juuri musta pimeys, juuri selvä pakanallisuus. Ei ole siitä oikeasta kristillisyydestä paljon tietoa.

Kyllä ne sentähden ovat mielestänsä viisaat. He luulevat tuntevansa Jumalaa, vaikka Jumala on peräti tuntematon.  Jumala sanoi jo muinoin profeetan Jesajan kautta Israelin lapsille: “Härkä tuntee omistajansa, ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne Jumalaansa.” Se on: Ihminen ei tunne Luojaansa. Mitä silloin on saarnattu Israelin lapsille, se sopii vielä näihin aikoihin.  Sillä ehkä1 moni nyt luulee tuntevansa Jumalaa paremmin kuin härkä tuntee Isäntänsä, niin se on vaara, että he tuntevat paremmin porojansa ja karjaansa kuin Jumalaa.  Sillä jos he oikein tuntisivat Jumalaa, niin tulisi koko maailma muutetuksi. Koko ihmisen haamo2 ja elämän laatu tulisi erilaiseksi, jos Jumala nyt olisi oikein tuttu meiltä. Älkää uskoko, että se tuntee Jumalaa oikein, joka ei ole kristityksi tullut. Moni oppinut mies luulee tuntevansa Jumalaa sentähden, että hän on lukenut paljon Raamatun kirjoituksia, ja tutkinut luonnon rakennusta, ja käyttänyt järkeänsä syvimmissä ajatuksissa. Mutta kyllä sentähden yksinkertainen kristitty tuntee Jumalaa ja Vapahtajansa paremmin, kuin korkein oppinut pakana.  Sillä ihmisen mielessä ja ymmärryksessä saattaa olla suuri viisaus ja oppi, vaikka sydämessä on musta pimeys ja surkea sokeus.

Ihmisen mielen keinot ovat moninaiset, joita me tunnemme, niin kuin esimerkiksi muisti, järki, ymmärrys ja tahto, omatunto ja sydän.  Jos nyt Jumalan sana pysyy pelkästään muistossa, mitä se vaikuttaa kristillisyyteen? Ei mitään. Jolla on hyvä muisto, saattaa kyllä lukea ulkoa katekismuskysymykset, virsikirjat, postillat, raamatunpaikat, eikä sentähden tiedä Jumalasta mitään, koska järki ja ymmärrys ovat sumussa ja pimeydessä. Hän on yhtenä muistonsa kanssa yksi suuri pakana. Ja valitettavasti pysähtyy kristillisyys näinä aikoina usein siihen ulkomuistoon. Ei se Jumalan tunteminen kostu ymmärrykseen ollenkaan.

Se on juuri harva, joka ymmärtää, mitä hän lukee.  Ja niiden harvain seassa, jotka luulevat ymmärtävänsä Jumalan sanaa, ovat vielä harvemmat, joidenka Jumalan tunteminen on kostunut omaantuntoon ja sydämeen. Mitäs nyt vaikuttaa ymmärrys ja järki, koska omatunto on nukkumassa ja sydän on kylmä niin kuin rautakappale pakkasen aikana. Ei se ulkonainen tieto maksa mitään, koska omatunto ja sydän ovat vielä liikkumatta.  Se ulkonainen tieto on yhtä kuin tyhjä, koska omatunto ja sydän ovat vielä luonnollisessa tilaisuudessansa. Sentähden sanon minä, että useimmat ihmiset tässä seurakunnassa tuntevat paremmin porojansa ja karjaansa kuin Jumalaa, vaikka he ovat opetetut Jumalan sanassa ja autuuden opissa. Sillä härkä tuntee omistajansa, ja aasi tuntee isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne Jumalaa. Ihminen ei tunne Luo­jaansa. Voi sitä syntistä kansaa, sitä pahanilkistä siementä, niitä vahingollisia lapsia, jotka Herran hylkäsivät ja Israelin pyhän pilkkasivat. He poikkesivat takaperin. Hamasta kantapäästä niin kiireeseen asti ei hänessä ole tervettä, vaan haavat ja sinimarjat ja veripahat, jotka eivät ole puserretut. Niin valitti Herra profeetan Jesajan kautta Israelin seurakunnan ylitse, joka sokeudessansa vaelsi surkeassa pimeydessä ja kaukana autuuden tuntemisesta.

Mutta niinkös te luulette, että ainoastaan Israelin seurakunta oli niin surkiassa pimeydessä?  Niinkös te luulette, että ihmiset silloin olivat pimeydessä, mutta nyt he ovat ylösvalaistut? Minä luulen, että niin kuin suurin osa silloin oli pimeydessä, niin ovat vielä nytkin useimmat pimeydessä. Ja niin kuin aasi ja härkä silloin tunsivat Isäntänsä paremmin kuin Israel tunsi Luojansa, niin se on vielä nytkin.  Luontokappale kyllä tuntee sen, joka häntä ruokkii, mutta ihminen ei tunne Luojaansa ennen kuin Pyhä Henki ottaa pimeyden pois hänen sielustansa.

Tänä päivänä 1845 vuotta tätä ennen syntyi se Taivaallinen Ylösvalistaja, jon-ka tykönä aasi seisoi ja härkäinen, ja nämä luontokappaleet tunsivat Luojansa paremmin kuin me, jotka olemme järjen saaneet ja ymmärryksen. Jospa hän valaisisi meidän pimeän järkemme, että hänen oppinsa tulisi omaantuntoon asti, ja hänen sovintonsa tunkisi sydämeen asti, ettemme enää tästedes vaeltaisi pimeydessä, niin kuin me tähän asti olemme pimeydessä vaeltaneet.

Ja niin kuin Herran kirkkaus ympärivalaisi paimenet puoliyön aikana, koska heille tuotiin sanomia taivaasta, että maailman Vapahtaja oli syntynyt, niin valaiskoon myös Herran kirkkaus meidän pimeän sielumme, koska me tänä päivänä kuulemme sanomia taivaasta, siitä äsken syntyneestä Vapahtajasta. Kuulkoon se kolmiyhteinen Jumala mei­dän huokauksiamme, koska me nousemme ylös ja veisaamme kiitosvirren Vapahtajan kun­niaksi. Isä meidän, j. n. e.

 

Me kuulimme juhlapäivän evankeliumista ilosanomaa taivaasta, siitä äsken syntyneestä Vapahtajasta, joka on Herra Kristus Daavidin kaupungissa. Minä ilmoitan teille suuren ilon, joka kaikelle kansalle tapahtuva on. Tästä taivaallisesta joulusaarnasta kuulemme, että se taivaallinen vieras, joka tultuansa maailmaan oli niin köyhä ja niin ylenkatsottu, että hänen täytyi syntyä tallissa luontokappaleitten keskellä, oli valmistava ihmisille suuren ilon.

Katselkaamme nyt Jumalan armon kautta, kutka ne ovat, jotka tämän suuren ilon tuntevat, ja kuinka tämä suuri ilo tuntuu, ja missä paikassa se tuntuu.

Me tiedämme vakaisesti, että se suuri ilo, jonka se äsken syntynyt Vapahtaja on valmistanut kaikelle kansalle, ei mahda olla maallinen ilo taikka lihallinen huvitus. Ei se mahda olla semmoinen ilo, joka tulee paloviinasta, taikka lihallisesta rakkaudesta, taikka maailman hauskuutuksista, vaan se on vissimmästi joku hengellinen ilo, jonka se taivaallinen Sanansaattaja ilmoitti.  Kysymys on siis se, jos me tunnemme sen ilon, josta enkeli puhui, vai olemmeko vielä sitä iloa paitsi.

Mikä ilo se siis mahtaa olla, josta enkeli puhui? Me tiedämme, että ilo tulee monesta syystä, muutamille tulee ilo sangen vähästä asiasta. Maailmanlapset erinomattain ovat iloiset ja nauravat, koska paloviina nousee päähän, koska joku kamala juttu heille muistellaan, koska he ovat tieraamassa. Muutamat myös iloitsevat toisen ihmisen vahingosta.  Muutamat iloitsevat siitä, että he saattavat kavaluudella pettää yksinkertaisia, ja muutamat taas iloitsevat siitä, että toinen ihminen lankeaa syntiin.  Niin kuin semmoiset ovat hyvin opetetut isältänsä, siltä riettaalta hengeltä, niin he ovat aina iloiset, niin kauan kuin se maallinen ilo kestää.

Mutta se ilo, josta enkeli puhui, ilmoittaa itsensä erinomaisella tavalla. Ei se ole niin kuin maailman ilo. Koska Jeesuksen äiti tuli Elisabetin tykö, sanoi hän: “Minun henkeni iloitsee Jumalassa, minun Vapahtajassani.” Mikäs asia se oli, jonka tähden Maria oli niin iloinen?  Olikos hän päissä?  Vai olikos hän ison tavaran löytänyt?  Niin  maailmanihmiset kyllä luulivat, koska he näkivät Pyhän Hengen vaikutuksia helluntaipäivänä, että opetuslapset olivat päissä.  Sillä maailmanlapset eivät saata ymmärtää, mistä se ilo tulee, jonka Vapahtaja välistä ylösherättää yhden oikean kristityn sydämessä. 

Tämän taivaallisen ilon tunsi ensinnä Maria, Jeesuksen äiti, koska hän rupesi kiittämään ja ylistämään Jumalaa sen suuren armon edestä, että hänet katsottiin mahdolliseksi kantamaan maailman Vapahtajan sydämensä alla. Ja sen saman ilon tunsivat myös paimenet, koska he palasivat laumansa tykö ylistäen ja kunnioittaen Jumalaa kaikesta siitä, kuin he nähneet ja kuulleet olivat siitä äsken syntyneestä Vapahtajasta. Ja koska ensimmäiset kristityt rupesivat puhumaan muilla kielillä, sen jälkeen kuin Henki antoi heidän puhua, niin luulivat muut ihmiset, että he olivat päissä.

Ja jos nyt maailmanihminen tulisi yhteen huoneeseen, jossa muutamat ihmiset itkevät ilosta, muutamat naureskelevat itseksensä, muutamat huokaavat, muutamat lankeavat horroksiin eli menehtyvät, muutamat veisaavat yhden kauniin virren, muutamat saarnaavat Jumalan armosta, ja toiset istuvat ristissä käsin ja kuuntelevat. Vissimmästi se näyttäisi oudolta, ja se ajatus nousisi ilman epäilemättä maailman ihmisen mieleen: “Ovatko nämä ihmiset selvät? Vai ovatkos ne houraamassa?” Niin oudolta näyttävät Pyhän Hengen vaikutukset maailmalliselle ihmiselle, että hänen täytyy ihmetellä ja kysyä niin kuin helluntaipäivänä kysyttiin: “Mitäs luulet tämän olevan?” Tämä on nyt se ilo, jonka enkeli tuli ilmoittamaan paimenille. Se ilo, jonka piti tapahtuman kaikelle kansalle sen vastasyntyneen Vapahtajan kautta.  Mutta toinen kysymys on se, jos senkaltaista iloa on nähty näissä paikoissa? 

Me olemme kuulleet, että löytyy vielä senkaltaisia ihmisiä muutamissa paikoissa, niin kuin Tanskassa, Ruotsissa ja myös Suomen niemessä, joita pidetään hulluina sentähden, että he pyhäpäivinä kokoontuvat johonkuhun paikkaan, kussa he saavat rauhassa olla maailman lapsilta. Ja siellä he lukevat jonkun hengellisen kirjan, jonka tähden heitä kutsutaan lukijoiksi. Muutamat saarnaavat Jumalan armosta ja Pyhän Hengen vaikutuksista, jonka tähden heitä kutsutaan puhujiksi. Muutamat veisaavat jonkun hengellisen laulun ja muutamat pitävät rukouksia.

Koska nyt maailman lapset, jotka pitävät ilonsa joulupyhänä spelaamisella3 ja tanssimisella, korteilla ja juomingeilla, tieraamisella ja koreilemisella, koska nämä maailman lapset, jotka ovat jo kyllikseen saaneet Jumalan sanasta, papin saarnasta, eivätkä luule enemmän tarvitsevansa, sillä he ajattelevat niin, että he tulevat autuaaksi vähemmällä lukemisella, jos jo tulevat. Ja jos autuus ei ole heille määrätty, niin ei auta enää lukeminenkaan. Koska, sanon minä, nämä maailman lapset näkevät näitten erottavan itsensä heidän seurastansa ja kokoontuvan eri paikkaan lukemaan ja veisaamaan, niin muutamat siitä suuresta joukosta ihmettelevät, muutamat pilkkaavat ja kutsuvat heitä pilkkaamisen tähden pyhäksi, koska ne erottavat itsensä maailman humusta, eivätkä saata niin rohkeat olla, kuin se suurempi joukko, josta muutampi osa suuttuu sentähden, että heitä manataan usein parannukseen.

Nyt minä kysyn teiltä, jotka olette viisaat, ja niin kuin apostoli sanoo, kärsitte kyllä, että joku lyö teitä poskelle, kumpi on parempi kristitty? Se joka kuluttaa pyhäpäivänsä lukemisella ja veisaamisella, eli se, joka istuu krouvipaikassa ja juo itsensä päihin?  Kumpi on parempi kristitty?  Se, joka saarnaa Jumalan armosta eli se, joka puhuu kaikkia maailman lapparia?  Kumpi on teidän mielestänne likempänä taivaan valtakuntaa? Se, joka etsii senkaltaisia kumppaneita, joidenka kanssa hän saattaa puhua Jumalan valtakunnasta, eli se, joka hakee senkaltaisia kumppania, joidenka kanssa hän saattaa korttia lyödä ja tierata? Ja kumpi heistä saattaa ilolla jättää tämän maailman? Se, joka on etsinyt ilonsa Jumalan sanan tutkistelemisesta, lukemisessa ja rukouksissa, eli se, joka on ollut rohkea hääräämään ja fästäämään4 maailman kanssa? On ollut viinassa usein pyhinäkin, on kironnut ja tapellut ihmisten kanssa, on kiivas ollut kaipaamaan oikeutensa ulos, on aina hyvän hinnan ottanut vaivastansa ja kalustansa? 

Ka, semmoisia löytyy monta tässäkin seurakunnassa, joidenka taloissa juopuneita seisoo niin kuin sääskiä.  Mutta kuinka monta niitä on, jotka manaavat syntisiä, että he heittäisit pois sitä joutavata elämän laatua, joka nyt bruukataan maailmassa, ja rupeaisivat toista ajattelemaan. Eipä niitä monta semmoista ole tässä seurakunnassa, jotka saarnaavat parannuksesta. Jotka iloitsevat Jumalan armosta. Jotka itkevät ilosta ja riemusta, taikka huokaavat omantunnon kalvamisen tähden. Minä pelkään, että se suuri ilo, jonka enkeli lupasi tänä päivänä Vapahtajan kautta, ei ole vielä kostunut tähän seurakuntaan. Minä pelkään, että meidän kristillisyytemme on tyhjä varjo ja ulkokullaisuus. Se on petollisuus ja valhe, jolla ihmiset pettävät itsensä, että he ovat muka kristityt, koska he käyvät kerran, kahdesti ripillänsä, kumartavat polviansa alttarin vieressä ja tekevät parannuksen lupauksia siellä. He valhettelevat sielläkin, eikä tule se parannus koskaan tehdyksi.  Niinkös te luulette, että totisen kristillisyyden ei pitäisi tuntuman jossa kussa paikassa sielussa ja ruumiissa?  Niinkös te luulette, että totisen kristillisyyden ei pitäisi näkymän elämän laadusta, ei pitäisi tuntuman silmistä ja katsannosta, ei pitäisi kuuluman ihmisen puheesta?

Lukekaa teidän kirjanne paremmin, niin te saatte nähdä, kuinka kristillisyys ilmoitti itsensä suurella ilolla ja riemulla, suurella voimalla ja rohkeudella puhumaan Jumalan valtakunnasta suurella uskalluksella armon tuntemisesta, suurella pelvolla ja vapistuksella synnistä, suurella surulla ja murheella armon kaipaamisesta.  Niin kuin se totinen ja elävä kristillisyys vielä nytkin ilmoittaa itsensä, kussa se löytyy, välistä suurella ilolla ja riemulla, ja välistä taas suurimmalla murheella. Sillä synnin himo polttaa välistä kristityn sydäntä niin hirmuisesti, ettei ole ruokalysti5 eikä nukkumarauha. Ei saata yksi kristitty, koska se murheellinen vuokko6 tulee, olla maailman ihmisten keskellä, vaan hänen täytyy paeta kauas sinne metsään, ja itkeä siellä itseksensä. Se on joku salainen synti, joka ahdistaa hänen sydäntänsä niin kovin, ettei hän jaksa elää.  Se tulee niin suureksi tuskaksi ja vaivaksi, että sydän kohta halkeaa.

Tätä omantunnon poltetta ja sydämen ahdistusta valittaa jo Daavidi usein katumusvirsissänsä. Hän valittaa, että hän itkee koko yön, että hän kastelee makauksiansa kyyneleillä. Kyllähän kristitty tuntee näitä Daavidin koettelemuksia, koska hän sanoo: “Minä olen niin väsynyt huokauksista. Minä uitan minun vuoteeni yli yötä, ja kastan minun leposijani kyyneleilläni.” Semmoisiin koettelemuksiin on kristitty hyvin opas.  Mutta ei hän sen tähden saata heittää itsensä juuri suruttomuuteen, taikka mitättömyyteen, vaan hänen täytyy aina kilvoitella siinä suuressa hengellisessä sodassa, niin kuin Israel painiskeli sen tuntemattoman miehen kanssa koko yön, eikä päästänyt häntä, ennen kuin hän sai siunauksen. Niin täytyy myös yhden kristityn painiskella Jumalan kanssa rukouksessa, huokauksella, sydämen kilvoituksella, siihen asti, että taivas taas aukenee ja armon aurinko, joka oli synnin sumulta peitetty, rupee taas paistamaan pimeään sieluun.  Sydän tulee yhtä äkkiä keveäksi. Murhe katoaa niin kuin sienellä olisi pyyhitty.  Kukas otti pois sen kuorman, joka painoi sinun sydäntäsi?  Se oli tuntematon, jonka kanssa sinä painiskelit, Israel.  Ei voi Jumalakaan kestää syntisen edessä, koska syntinen rupeaa ylen kovin kolkuttamaan taivaan portin päälle huokauksilla ja kyyneleillä. Jo täytyy ovenvartijan aukaista.

Älä ajattele, murheellinen sielu, että sinä olet hyljätty, vaikka se hengellinen susi tulee niin kuin kiljuva jalopeura, ja näyttää sinulle hampaitansa ja uhkaa sinun sielusi repiä kappaleiksi yhdellä haukkaamisella.  Sillä se on juuri tämä hengellinen kilvoitus ja hirmuinen sota, josta sinä mahdat arvata, että sinä olet oikealla tiellä. Sinä olet ristin kantamassa murheen laaksossa. Eihän perkele vaivaa niitä ollenkaan, jotka ovat hänen omansa. Kyllähän ne ovat aina iloiset.  Ei niillä ole ikävä koskaan, mutta juuri harvoin, koska viina ja tupakka loppuu.  Ja koska he saavat viinaa ja tupakkaa, niin he ovat taas iloiset. 

Mutta kristityitten kanssa se koettaa vihollinen oikein taistella. Ei hän sentähden voita paljon uhkauksillansa, vaikka hän kiskoo ja raataa omantunnon hellimmät paikat ja tekee sydämen oikein araksi.  Kyllä ne haavat sentähden paranevat, niin pian kuin Sieluin Parantaja tiputtaa muutamia armonpisaroita niihin haavoihin. Juuri puoliyön aikana, koska kuoleman mustat varjot häilyvät joka kantilta, aukenee taivas äkkiä, yksi ihmeellinen kirkkaus ympäri valaisee sinun pimeän sielusi, ja yksi taivaallinen sanansaattaja, joka paistaa niin kuin aurinko, tulee alas taivaasta. Minä, sanoo hän, minä ilmoitan murheellisille sieluille suuren ilon: “Tulkaa katsomaan, vastasyntynyt lapsi makaa seimessä.” Ja koska sinä menet sinne, niin se ihantelee sinulle. Mikäs lapsi se on, joka makaa tallissa luontokappalten keskellä? Se on sinun Vapahtajasi.  Etkös näe, kuinka se ihantelee sinulle?

Maailman lapset myös kuulevat, että yksi lapsi on syntynyt tallissa.  Mutta koska siinä ei ole viinaa eikä muita herkkuja, sillä ei jaksa köyhät vanhemmat pitää ristiäisiä, niin kuin Karesuvannon rikkaat pitävät ristiäiset joulupyhinä kummilahjain tähden. Koska maailman lapset, sanon minä, kuulevat, että yksi lapsi on syntynyt tallissa, mutta että siinä ei pidetä ristiäisiä ollenkaan, niin ajattelevat he: “Ei se mahda olla maailman Vapahtaja se, joka tallissa syntyy, eipä sillä ole mitään.  Ei sillä ole tavaraa. Ei sillä ole vaatetta. Ei sillä ole koreutta. Ei sillä ole hopeata. Ei sillä ole taloa. Ei sillä ole viinaryyppyäkään antamista ihmisille.  Näin köyhäkös maailman Vapahtaja on? Ei se ole mahdollinen.  Se on ilmankin muutampi7 jalkalapsi.”  Mutta siinä hän kuitenkin on.  Ei ole hänellä parempi haamo. 

Ei se taida kelvata teille Vapahtajaksi, jotka olette maailman perään ankarat, ja tavaran perään ahneet, rohkeat hääräämään maailman kanssa, mutta kiivaat vastustamaan, jos vaivaisille apua teiltä anotaan. Kuinkapa se lapsi kelpaisi teille Vapahtajaksi, jotka olette hurskaat, siveät ja kunnialliset miehet kaikki? Paitsi muutamia, joidenka silmät ovat aukenemassa, jotka eivät tohdi enää niin rohkeat olla, kuin ennen on oltu. Jos niitä suljetaan pois, joidenka silmät ovat pikkuisen raollaan, että he näkevät sen verran juuri, että tämä elämä ei kelpaa, niin kuin nyt eletään maailmassa, että se tavallinen meno vie heitä juuri suoraansa helvettiin, niin on se suurempi joukko hyvin rohkea hääräämään ja fästäämään maailman kanssa, niin kuin ei mitään enempää olisi. Sillä tässä juodaan, tässä tapellaan, tässä tehdään kauppaa, tässä pidetään ristiäisiä ja graviaisia8, tässä määrätään hinta hyvin kalusta ja vaivasta. Ei suinkaan omatunto huuda eikä soimaa jälkeen, että ylen paljon on otettu matkustavaisilta ja tarvitsevaisilta.

Seurakunnassa, kussa taloissa seisoo juopuneita yhtenä tuiskuna, kussa pyhäpäivä erinomattain käytetään juomapäiväksi ja hourauspäiväksi, ja tierauspäiväksi, kussa parikunnat tappelevat keskenänsä, muutamat ruuan päältä, muutamat viinaottingin päältä, kussa lapset puolen toista kyynärän pituudesta rupeavat jo itse isännäksi kasvamaan.  Senkaltaisessa seurakunnassa, sanon minä, ei taida se lapsi kelvata Vapahtajaksi, joka tallissa makaa, jolla ei ole mitään antamista, muuta kuin huokaukset ja kyyneleet, viha ja pilkka maailmalta.

Mutta maailman ruhtinas, jolla on kultakruunu päässä ja koreat vaatteet ja iso aarnihauta, ja viinakauha kädessä, ka se, se sopii paremmin kuninkaaksi.  Itsepä hän on sanonut: “Nämä kaikki annan minä sinulle, jos lankeet maahan ja kumarrat minua.” Monta on niitä, jotka palvelevat tätä maailman ruhtinasta sen tavaran tähden, jonka hän antaa palvelijoillensa, lihan huvituksen tähden, jonka hän sallii heidän nautita, kunnian tähden, jonka he saavat maailmalta, koreuden tähden, jonka he kantavat ruumiinsa päällä, herkkuin tähden, joita he saavat syödä, viinan tähden, jota he saavat juoda.

Älä mene, murheellinen sielu, niiden seuraan, jotka niin elävät kuin tämä maailma nyt elää.  Et suinkaan sinä löydä sinun Vapahtajaasi siellä, kussa maailman suuri joukko seisoo ja pilkkaa sitä ristiinnaulittua. Et sinä löydä Jeesusta siinä paikassa, kussa maailman lapset ovat heitänsä koonneet tieraamaan ja iloa pitämään, vaan kussa kaksi eli kolme ovat Jeesuksen nimeen tulleet yhteen paikkaan, lukemaan ja veisaamaan, siinä mahdat pikemmin löytää Vapahtajasi. 

Ei hän ole tullut pitämään iloa maailman kanssa, vaan hän ilmoittaa itsensä erinomattain niille, jotka pitkästyvät yötä, ja odottavat päivän koittavan heidän sydämissänsä.  Ne köyhät paimenet, jotka kaitsevat laumaansa tämän pimeän maailman korvessa, ne saavat ensinnä kuulla enkelten sanomia siitä äsken syntyneestä Vapahtajasta.  Ne murheelliset syntiset, jotka istuvat pimeydessä ja kuoleman varjossa, ne saavat häntä nähdä.  Amen

_________________________________

Alkuperäinen / Laestadiana l: Bk 5. / Oulun maakunta-arkisto /

 

 

1 vaikka

 

2 ulkomuoto

 

3 soittamisella

 

4 leikittelemään

 

5 ruokahalua

 

6 mielentila

 

7 joku

 

8 hautajaisia