N:o 24                 PITKÄPERJANTAINA 1845

 

Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman kanssansa.

 

Koska pyhä Paavali tahtoi selittää sen suuren ja ihmeellisen salaisuuden, joka Vanhassa Testamentissa oli esimaalattu sovintouhrilla, nimittäin lammasten, vasikkain ja kauristen uhraamisella, niin osoittaa hän, että Kristus oli Uuden Testamentin sovintouhri, jonka kautta katuvaiset syntiset saavat syntinsä anteeksi, ja että kristityt paremmin käsittäisivät, kuinka tyyris1 ja kallis tämä sovinto on, kirjoitti hän ensimmäisille kristityille nämät painavat sanat: Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman kanssansa.

Sovinto on senkaltainen asia, jota ei yksikään ymmärrä muut kuin se, joka tuntee itsensä sovitetuksi. Kaikki ihmiset ovat tunnustaneet sovintoa tarpeelliseksi, mutta ei ole moni arvannut, kuinka sovinto pitäis tapahtuman. Sen tähden ovat myös pakanat uhranneet epäjumalille sovintouhria, koska he luulit, että epäjumalat olit heille suuttuneet.

Muutamat ovat uhranneet eläimiä, ja muutamat ovat uhranneet omia lapsiansa epäjumalille. Myös juutalaiset uhraisit paljon niin kuin sovinnoksi heidän synteinsä edestä. Mutta vaikka Jumala oli Mooseksen kautta käskenyt heidän uhrata jokavuotisia sovintouhria erin­omattain yhtenä päivänä, joka kutsuttiin sovintopäiväksi, kuitenkin osoittaa pyhä Paavali, että nämät uhrit ei saattaneet sovittaa ihmisiä Jumalan kanssa eli pois ottaa heidän syntiänsä ja antaa heidän omalletunnollensa rauhaa.

Mutta Kristus, joka on kerran uhrannut itsensä sovintouhriksi meidän synteimme edestä, hän on sovittanut ihmisiä Jumalan kanssa.

__________________________________

Alkuperäinen / Arkistotieto puuttuu / Seppo Leivon valokopiokokoelma / EA /

 

1 kallis ( ruotsiksi dyr, tornionlaakson murteella tyyris)