N:o 52               17 SUNN. KOLMINAISUUDESTA 1859 (EHTOOSAARNA )

 

 

Koskas häihin kutsuttu olet, niin mene ja istu alimmaiseen sijaan, niin että se, joka sinut kutsunut on, tulis ja sanois sinulle: ystäväni, nouse ylem­mäksi. Silloin sinulle tapahtuu kunnia niitten seassa, jotka ynnä kans­sas atrioitsevat.

 

Nämä sanat löytyvät kirjoitettuna tämän päivän evankeliumissa. Vapahtaja tuli näitä sanoja puhumaan fariseuksille, jotka maailman kunnian tähden valitsivat ylimmäisiä istuimia. Ja se maailman kunnia löytyy vielä nytkin herroissa. Mutta muutamilla on semmoinen väärä nöyryys, että he menevät vasiten alimmaiseen sijaan istumaan pidoissa, ja toiset pyytävät häntä ylös auttaa, että hän ottaisi itsellensä sen kunnian ja istuisi ylemmäksi

Emme voi uskoa, että Vapahtaja on näillä sanoilla kehottanut fariseuksia luon­nolliseen nöyryyteen, vaan siinä on jotakin muuta alla, joka ilman epäilemättä kuuluu ja sopii kristillisyyteen. Se kuuluu nimittäin siihen paikkaan, josta Vapahtaja puhutteli opetuslapsiansa, kos­ka he riitelivät keskenänsä, kuka heistä näkyisi suurin olevan. Vaikka he silloin riitelivät sen päältä, kuka heistä pääsisi suurimmaksi herraksi Messiaksen valtakunnassa, on kuitenkin jälkeen päin nähty, että parhaan kristityn kunnia rupesi kristityitä vaivaamaan ensinnä Korintton seurakunnassa. Ja vielä enemmin rupesi parhaan kristityn kunnia vaivaamaan päämiehiä, koska vaino loppui. Ja silloin tuli taas riita opetuslasten välillä, kuka heistä näkyisi suurin olevan. Mutta tämä turha kristityn kunnia vaikutti silloin niin paljon, että paavi pääsi parhaaksi kristityksi. Ja koska hän pääsi parhaaksi kristityksi, paiskasi hän kristityitä helvettiin ja itse seisoi kannen päällä.

Tämä parhaan kristityn kunnia on vie­lä suurempi kuin maailman kunnia on. Sillä koska omavanhurskaus tulee kristityksi, niin hän tulee hirmuiseksi. Silloin hän paiskaa kaikki kristityt kattilaan ja itse seisoo kannen päällä. Ja on myös tässä kristillisyydessä ollut muutamia, jotka ovat parhaan kristityn kunnian tahtoneet voittaa, vaikka eivät kristityt ole heille antaneet sitä kunniaa. Ja semmoiset ovat hengellisessä tarkoituksessa istuneet ylimmäiseen sijaan, vaikka ei ole Isäntä heitä istuttanut siihen paikkaan. Ja niille kuuluu tämä Vapahtajan sana: Koskas häihin kutsuttu olet, niin älä istu ylimmäiseksi, vaan alimmaiseksi, että se, joka sinut kutsunut on, tulisi ja sanoisi sinulle: ystäväni, istu ylemmäksi. Se on, jos Jumala antaa sinulle parhaan kristityn kunnian, niin nouse sitten ylimmäiseksi. Mutta jos rietas antaa sinulle parhaan kristityn kunnian, niin tulee viimein Isäntä, ja sanoo: anna tälle sijaa, ja niin menet sinä häpeällä alemmaksi istumaan.

Minä luulen, ettei yksikään kristitty enää mene istumaan ylimmäiseksi, niin kauan kuin kristityt ovat itsensä tuntemisessa. Mutta jos joltakulta itsensä tun­­­teminen loppuu, semmoisen rietas korottaa parhaaksi kristityksi. Eivät kristitytkään usko, että he ovat parhaat kristityt, niin kauan kuin rietas ei pääse heitä korottamaan oman luulonsa kautta. Ja niin kauan kuin rietas heitä kiusaa ja vaivaa, ei hän silloin rupea heitä korottamaan. Sillä hän ottaa muutamilta pois kaiken uskon ja toivon, etteivät he jaksa uskoa, että Jumala on heille armollinen. Mutta silloin tulee se suuri Ehtoollisen Pitäjä, joka heitä kutsunut on, ja sanoo: ystäväni, istu ylemmäksi, nouse ylös epäuskostasi ja ota armo armosta vastaan. Jos olisit kuinka huonossa paikassa istumassa, nouse kuitenkin ylös, sanoo se, joka  sinut kutsunut on siihen suureen ehtoolliseen ja taivaallisiin häihin, jotka pidetään Siionin vuorella ja Uudessa Jerusalemissa.

Nouse ylös epäuskostasi, ja älä enää sukella epäuskon aalloissa, sinä sattaimeksi1 tullut pääskysen poika. Nouse ylemmäksi, vaikka kuinka omanvanhurskauden perkele järjen kautta sanoo, ettet sinä ole mahdollinen istumaan ylimmäisessä sijassa siinä suuressa ehtoollisessa ja Karitsan häissä. Nouse ja istu ylemmäksi, sinä maailmalta ja omalta vanhurskaudelta helvettiin paiskattu ihminen. Sinä olet taivaassa, koska sinä olet helvetissä, saati sinä uskot. Mutta jos et usko, niin sinä pysyt helvetissä.

Istukaa nyt ylemmäksi, kaikki katuvaiset, murheelliset, raskautetut ja helvettiin alas painetut. Istukaa ylemmäksi, ja älkää olko niin ujot, te epäuskoiset, koska se suuri Isäntä on teitä kutsunut siihen suureen ehtoolliseen ja taivaallisiin häihin. Istukaa nyt ylemmäksi, te saatanalta tuomitut epäuskon vangit. Istukaa ylemmäksi ja alkakaa syömään semmoista kuin on: rasvaa ja ydintä, viinaa ja rieskaa Siionin vuorella, kussa Karitsan häät pidetään. Sillä kukas tiesi ne päivät tulevat, että te joudutte paastoamaan teidän epäuskonne tähden.

Mutta me rukoilemme sitä suurta Ehtoollisen Pitäjää, että te pian pääsette istumaan Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa taivaan valtakunnassa sen kultaisen pöydän ympärillä, ja syömään taivaan leipää. Kuule, sinä suuri Ehtoollisen Pitäjä, katuvaisten ja epäileväisten huokaus, koska he huokaavat sinun tykösi nöyrällä, katuvaisella ja särjetyllä sydämellä. Armahda heidän päällensä. Taluta heitä alimmaisesta sijasta ylemmäksi istumaan. Isä meidän j. n. e.

 

Pyhän evankeliumin johdatuksesta pitää meidän Jumalan armon kautta katseleman, kuka ylimmäisessä ja kuka alimmaisessa sijassa istuu siinä suuressa ehtoollisessa. 1. Kuka ylimmäisessä sijassa istuu? 2. Kukas alimmaisessa sijassa istuu? Joka itse parhaan paikan valitsee, sen täytyy häpeällä mennä alemmaksi istumaan. Ja joka alimmaisessa sijassa istuu, hänelle sanoo Isäntä: istu ylemmäksi. Ja niin kunnia tapahtuu hänelle niitten seassa, jotka ynnä atrioitsevat.

1. tutkistelemus. Kukas ylimmäiseksi istuu. Niin kuin fariseukset tavallisesti valitsevat parhaita istuimia, koska heidät kutsutaan häihin, niin ovat myös muutamat kristityt valinneet eli itse ottaneet ylimmäiset paikat taivaan valtakunnassa, vaikka eivät ole kaikki siihen korkeaan virkaan eli kunniaan päässeet, jotka ovat sitä tahtoneet.

Sebedeuksen pojat olivat ensimmäiset, jotka tahtoivat ylimmäisiksi istua taivaan valtakunnassa, koska heidän äitinsä rukoili Vapahtajaa, että hänen poikansa saisivat istua toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella hänen valtakunnassansa. Mutta toisille opetuslapsille tuli kateus, koska he kuulivat, mitä Sebedeuksen poikain äiti rupesi anomaan. Ei sillä muorilla olleet niin matalat ajatukset itsestänsä ja hänen pojistansa, kuin Daavidilla, joka tahtoi olla ovenvartijana Herran huoneessa. Hän tahtoi olla unilukkarina, että hän pääsisi herättämään niitä, jotka unen kanssa taistelivat. Mutta eipä tällä ajalla enää kelpaa moni ovenvartijaksi ja unilukkariksi Jumalan seurakunnassa, kussa viisaat makaavat ynnä tyhmäin kanssa, eivätkä huiskuta tyhmiä, että he heräisivät ostamaan öljyä, ennen kuin Ylkä tulee noutamaan ulosvalitun morsiamensa ian­kaikkisiin häihin

Mutta emme sekoita tähän suruttomia, jotka eivät ole koskaan hääsaliin tulleet, vaikka heitä on kutsuttu. He istuvat ylimmäisinä sen suuren maailman ruhtinaan häissä, ja saavat siellä omistaa parhaan perkeleen kunnian, koska se suuri maailman ruhtinas alkaa häitä pitämään. Muutamat suruttomat ja poislangenneet seisovat nyt vahtitolppana  helvetin portissa ja freistaavat estää, ettei yksikään kristitty pääsisi taivaan hääsaliin. Mutta me puhumme nyt niistä, jotka ovat totisesti tulleet Karitsan häihin, mutta alkavat siellä katsomaan parhaat paikat itsellensä, eivätkä voi tyytyä siihen, että he saisivat olla ovenvartijana ja unilukkarina taivaan valtakunnassa.

Pietarilla oli taivaan valtakunnan avai­­met, mutta Johannes makasi Vapahtajan rinnoilla Herran ehtoollisessa. Jos sinä tahdot maata Johanneksen kanssa Jeesuksen  helmassa, niin sinun täytyy olla Johanneksen kaltainen. Mutta jos sinä saisit olla ovenvartijana Herran huoneessa, niin sinun pitää olla niin kuin Pietari helluntaina, joka laski muutamia sisälle, ja suruttomia ja armonvarkaita sulki ulos taivaasta. Eivät taivaanvaltakunnan avaimet parhaan kristityn kädessä enää vaikuta mitään, sillä paavi pitää itseänsä parhaana kristittynä ja paiskaa kristityitä helvettiin, ja itse seisoo kannen päällä. Mutta ei hän jaksanut Lutherusta pidättää helvetissä, vaikka hän sulki hänet ulos taivaasta ja taivaan valtakunnasta, sillä paavilla olivat väärät avaimet. Ja vielä nytkin ovat parhaan kristityn kädessä väärät avaimet. Sen tähden tuli Herra paaville sanomaan: ystäväni, anna tälle miehelle sijaa. Sillä Lutheruksen opin kautta sai koko maailma nähdä, ettei paavi ole ollut paras kristitty, vaikka hän sinä itsensä piti.

Ja niin on täälläkin tapahtunut, että ne, jotka ovat itsensä parhaana kristittynä pitäneet, ovat tulleet huonoimmiksi ja viimein he ovat langenneet rapakkoon. Mutta ei se ole opin syy, mutta se on ollut itsensä tuntemattomuus, jonka kautta rietas on päässyt heitä korottamaan parhaaksi kristityksi, sillä he eivät pysyneet alimmaisessa sijassa. Ja he ovat nyt häpeällä menneet alemmaksi istumaan.

2. tutkistelemus. Kukas nyt on istumassa alimmaisessa sijassa? Suruttomat sanovat: emme sano itseämme paremmaksi, kuin me olemme. He uskovat myös, että he ovat alimmaisessa sijassa istumassa. Ja he luulevat, että Jumala heitä viimein korottaa. Mutta se on nyt nähty kuolevaisista, että heidän täytyy viimein tuomita itsensä helvettiin erin­omattain silloin, koska he ovat lähtemässä maailmasta, joka heille on niin rakas. Ja se omantunnon tuomio ei taida muuttua toisella puolella hautaa. Silloin he seisovat helvetin portissa, jonka he itsekin tuntevat suurella pelolla, koska he tuntevat myös toisaalta, että taivaan ovi on suljettu, vaikka he ovat ennen sanoneet, että se on auki.

Mutta ne ovat alimmaisessa sijassa istumassa, jotka ovat sille määrälle tulleet, kuin opetuslapset olivat pääsiäispäivänä, koska kaikki usko ja kaikki toivo oli loppunut, että heidän täytyi vajota helvettiin, eli kääntää toivonsa sinne. Silloin tuli Jeesus ja käski heidän istua ylemmäksi, koska hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi: Ottakaa Pyhä Henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut, ja joille te ne pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.

Ilmankin nyt kristityt muistavat sitä aikaa, koska he olivat istumassa alimmaisessa sijassa ja vaikeroivat omantunnon vaivassa ja huusivat suurella äänellä: “Minun Jumalani, miksis minut ylen annoit!” Silloin tuli se Isäntä, joka oli heitä kutsunut häihin, ja sanoi: “Ystäväni, nouse ylemmäksi.” Ja he nousivat ja menivät Jeesuksen armon kautta, ja hänen ylösnousemisensa kautta  ylemmäksi istumaan.

Mutta ei se ole Jumalan syy, jos muutamat ovat väärän mahdottomuuden kautta menneet epäuskoon. Eikä se ole Jumalan syy, että muutamat lankeavat pois taivaasta ja menevät maailmaan, ja maailman kanssa helvettiin. Mutta ei se ole oikea epäusko, koska joku sanoo: “Ei ole uskoa.” Ja kuitenkin tyytyy siihen tilaan. Se on yhtä, jos hän sanoisi: “En ole taivaassa, enkä ole helvetissä, mutta keskipaikassa. Ja siinä minun on hauska olla.” Ei ole halua mennä taivaaseen, eikä ole halua mennä helvettiin, mutta keskipaikassa on paras. Siinä ei ole niin suuri ilo, kuin taivaassa, eikä niin suuri tuska, kuin helvetissä, mutta niin kuin keskimäärä. Mutta se on pahempi, että Lutherus on ottanut pois sen puolitaivaan ja puolihelvetin, ja sanonut: “Taivas tai helvetti, ja ei ole kolmatta paikkaa.” Jos et ole uskon kautta taivaassa, niin sinä olet helvetissä.

Ja siinä keskimäärässä ovat nyt kahden herran palvelijat riippumassa taivaan ja helvetin välissä. Ja minä pelkään, että oma paino vetää heitä helvettiin, jos vielä Jumalan Henki vetäisi ylöspäin niin paljon, kuin riettaan henki vetää alaspäin. Oma paino tulee maan vetämisestä. Maailma vetää niin voimallisesti epäuskon vankeja, että heidän täytyy vajota. Eivät he pysykään kauan siinä keskipaikassa taivaan ja helvetin välissä.

Jos sinä olisit keskellä maata, siinä alimmaisessa sijassa, niin oma paino loppuisi, ja ylöskäsin olisi joka haaralle. Niin on jokainen, joka on siinä alimmaisessa sijassa. Hänellä on ylöskäsin joka haaralle, koska hän on vajonnut niin syvälle, ettei enää syvemmälle voi vajota. Koska hän on juuri keskipaikassa maata, että kaikki syvyys on loppunut, silloin on ylöskäsin joka haaralle. Jos hän huutaa syvyydestä korkeuteen niin kuin Daavid, niin Herra kuulee hänen rukouksiansa ja vetää häntä ylös niin korkealle, että maa jääpi niin kuin pieni pallo.

Ettekös muista sitä aikaa, koska teillä olivat siivet kasvaneet, te pääskysen pojat? Kuinka te silloin lensitte niin korkealle armon ilmaan, että maa jäi niin kuin pallo. Vai jokos nyt olette sattaimeksi tulleet. Jokos rupesitte sukeltamaan, koska ette enää jaksa lentää? Sukeltakaa, sukeltakaa, sattaimet! Vaikka te kuinka sukeltaisitte epäuskon aalloissa, ette jaksa ylen kauan pidättää teidän päätänne veden alla, eli pidättää teidän henkeänne, ennen kuin teidän täytyy tulla ylös puhaltamaan. Mutta sukeltakaa, sukeltakaa, sattaimet! Ette pääse kyllä henkenne kanssa pakenemaan, ennen kuin teille kasvavat siivet. Silloin te pääsette lentämään lämpimään ilmaan, kussa aurinko paistaa pään päällä, joka on toisella puolella maata. Silloin jääpi  tämä maa niin kuin pallo, ja kaikki pienet lintuset pääsevät silloin veisaamaan ja visertämään elävän Viinapuun oksain päällä. Ja he pääsevät laulamaan kiitosta sille suurelle Luojalle, joka heille hengen antanut on.

Ja väsyneet matkamiehet iankaikkisuuteen kuuntelevat mielellänsä, kuinka kauniisti he veisaavat Siionin vuorella uutta virttä Jumalalle ja Karitsalle ynnä enkeleitten kanssa, ja kaikkien lunastettujen sielujen kanssa, jotka jo ovat kostuneet onnellisesti poikki kuoleman virran, ja siellä odottavat kristin veljet ja sisaret teidän ja meidän tulemista. Ja kaikki taivaan enkelit odottavat teitä, kalliisti lunastettuja sieluja. Ja pian pääsevät Jumalan lapset istumaan pöydässä Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa taivaanvaltakunnassa. Amen

_______________________________________________________

Jäljennös /  P. Raittilan kokoelma / Oulun Maakunta-arkisto / Toinen jäljennös SKHS B90 / Kansallisarkisto Helsinki/

 

1 sattain: lentämään kykenemätön lintu