N:o 58           KYNTTILÄNPÄIVÄNÄ 1853 (katkoksia)

 

 

(Ei Nikodeemus sano yhtään)1... sanaa, ei maailmanherroille eikä Pilatukselle. Sen kaltainen on luonnollisen ihmisen siveys, että hän antaa perkeleitten tappaa Jeesuksen, eikä puhu yhtään sanaa Vapahtajan puolesta. Ja semmoinen nyt pidetään parhaana kristittynä maailmassa, joka ei puhu yhtään sanaa kristittyjen puolesta, mutta antaa perkeleitten tappaa kristityitä, antaa valehdella kristityn päälle.

Koska nyt semmoinen siveä mies on kuolemaisillaan, sanoo hän lapsillensa: “Eläkää siveästi, niin kuin minäkin olen elänyt, niin te tulette autuaaksi.” Ja koska maailmanlapset sen kuulevat, sanovat he: “Se oli kaunis kuolema. Hän neu­voi vielä lapsiansa siveästi elämään.” Jos joku kristitty epäilee Nikodeemuksen autuaallisesta kuolemasta, niin sanovat kaikki Nikodeemuksen uskonveljet: “Sinäkös kuolleitakin tuomitset? Et anna kuolleillekaan rauhaa. Sinäkös olet elävien ja kuolleitten tuomari?”

Mutta tuomitsevatpa pakanat kristityitä vääräksi profeetaksi ja villihengeksi. Mistäs on pakanoille se oikeus tullut, että he saavat tuomita kristityitä? Ilmankin perkele on antanut heille sen vallan, että he saavat tuomita kristityitä kuolemaan. Ja jos he tuomitsevat kuolemaan, vissimmästi he tuomitsevat myös helvettiin. Sillä ei ole siveän pakanan mielestä mikään ihminen pahempi kuin kristitty, joka häntä haukkuu. Kristityitä on aina pidetty pahimpana ihmissorttina, mitä maailmassa löytyy. Kristityt ovat villihenget ja pahoilta hengiltä riivatut, saatanan kanssa liitossa, armottomat, ylpeät, irstaat, kapinannostajat ja helvetin lähetysmiehet.

Semmoinen tuomio tulee nyt kristittyjen päälle. Ja sen tähden pitää heidän kuoleman, että he tekevät itsensä Jumalan lapsiksi. Jos siis yksi siveä Nikodeemus on tullut autuaaksi, vaikka hän antoi saatanan hurttien tappaa Vapahtajan ilman puhumatta, kyllä kaiketi muut siveät pakanat myös tulevat autuaaksi, saati he jaksavat riepata Nikodeemuksen rokin helmassa. Mutta jos Nikodeemus on pudonnut helvettiin, niin kuin katumaton Vapahtajan murhaaja, niin täytyy myös kaikkien Nikodeemuksen uskonveljien mennä hänen kanssansa helvettiin, vaikka kuinka siveästi he olisivat eläneet.

3. Katselkaamme vielä kolmanneksi, kuinka armonvaras kuolee. Armonvarkaan elämä ja kuolema on meille maalattu monessa paikassa Raamatussa. Mutta erinomattain Juudaksen esimerkki osoittaa, että armonvaras käy usein Herran ehtoollisella. Antaa pestä jalkojansa, ja antaa myös Vapahtajalle suuta, koska niin sopii. Juudas on käynyt Vapahtajan koulussa. Hän on kuullut Vapahtajan opetuksia. Hänellä on muutamia kristityn koettelemuksia, sillä hän pitää murhetta vaivaisista ja kantaa rahakukkaron kaulassa.

Siinä on armonvarkaan elämänlaatu erilainen kuin Nikodeemuksen, että armonvaras matkii kristittyjen tapoja. Jos muut opetuslapset puhdistavat tuntonsa, niin Juudas myös puhdistaa tuntonsa. Jos muut opetuslapset ylen antavat kaiken, mikä maailmassa on rakas, niin Juudas myös ylen antaa maailman ja seuraa Jeesusta. Jos muut opetuslapset saarnaavat evankeliumia, niin Juudas myös saarnaa: “Tehkää parannus, taivaan valtakunta on läsnä.” Jos muut opetuslapset kysyvät jotakin Jeesukselta, niin Juudas myös kysyy: “Herra, olenko minä pettäjä?” Jos muilla opetuslapsilla on se usko, että Jeesus on Jumalan Poika, niin Juudaksella on sama usko. Ja hänen uskonsa on vielä vahvempi kuin muiden opetuslasten usko, sillä Juudaksella on semmoinen usko, ettei Jeesukselle tule mitään (vahinkoa), vaikka hän pettää (Jeesuksen). Juudaksella on niin vahva usko, etteivät maailmanherrat saata tehdä mitään Jumalan Pojalle.

Ensiksi Juudas erottuu muista opetuslapsista siinä, että hän pitää sen pahana, jos yksi kristitty vaimo vuodattaa kallista Nardusvoidetta Jeesuksen pään päälle, sillä se on Juudaksen mielestä pa­rempi, että se rahasumma, joka niin turhaan kulutetaan Jeesuksen kunniaksi, annettaisiin vaivaisille. Toiseksi Juu­das me­nee ulos Herran ehtoollisen huoneesta ennen kuin kiitosvirsi on veisattu. Ei hän viitsi kuunnella Jeesuksen erosaarnaa, sillä se perkele, joka menee häneen sen kastetun palan jälkeen, ajaa hänet ulos Herran huoneesta. Kolmanneksi  Juudas antaa Vapahtajalle suuta, mitä muut opetuslapset eivät ole uskaltaneet tehdä.

Nämä ovat ulkonaiset armonvarkaan tuntomerkit, jotka erottavat hänet Nikodeemuksesta. Ja Juudaksen uskonveljet ovat vielä nytkin tavoissansa erotetut Nikodeemuksen uskonveljistä. Sillä Nikodeemuksen uskonveljet tulevat yöllä Jeesuksen tykö, mutta Juudas seuraa Jeesusta ja kristityitä julkisesti. Armonvaras tahtoo olla parhaitten kristittyjen seurassa ja varastaa niiden koettelemuksia.

Mutta ei ole Juudas-parka nähnyt Jeesuksen hikoilevan verta. Ei ole Juudas nähnyt Jumalan Pojan kumartavan polviansa yrttitarhassa, missä hänen ja koko maailman synnit vajottivat hänet helvettiin. Ei ole Juudas nähnyt Jumalan Poikaa ristin päällä, vertavuotavana, orjantappuroilla kruunattuna ja maailmalta pilkattuna niin myös Jumalalta ylen annettuna. Paljoa vähemmän on Juudas nähnyt Herran ylösnousemisen jälkeen. Kuitenkin on Juudaksen tunto viimein herännyt, koska hän näki Jeesuksen tuomituksi.

Mutta armonvarkaan tunto herää ylen hiljan. Ja koska tunto herää, niin tulevat ensiksi vääryyden rahat ylen raskaaksi. Ja koska tämä armonvaras ei viitsi syntiänsä tunnustaa Jeesuksen opetuslapsille, niin menee hän suruttomien pappien tykö, jotka ovat Jeesuksen ristin viholliset, ja tunnustaa niille syntiänsä siinä toivossa, että ne antavat hänelle semmoisen lohdutuksen, että hän pääsee omantunnon vaivasta. Mutta eivät Jeesuksen viholliset saata sitä ihmistä lohduttaa, jonka omatunto on oikein herännyt. Sen tähden täytyy hänen tulla omanvanhurskauden kautta hirtetyksi.

Katsokaa nyt, Juudaksen lihalliset veljet ja neppaimet, kuinka onneton kuolema armonvarkaalle tulee, jos tunto herää ennen kuolemaa. Mutta useimpien armonvarkaitten tunto nukkuu viimeiseen hetkeen asti. Ja silloin he kuolevat niin kuin häpeälliset koirat siinä kuolleessa uskossa. Voi, voi, suruton raukka, kuinka hirmuisesti sinä petät itseäsi sillä kuolleella uskolla. Parempi olisi, jos et koskaan olisi nähnyt kristillisyyttä silmiesi edessä.

4. Katselkaamme nyt neljänneksi oikean kristityn autuaallista kuolemaa. Evankeliumissa on muisteltu, että vanha Simeon oli kauan aikaa odottanut Israelin lohdutusta, ja hän oli myös saanut sen lupauksen Pyhältä Hengeltä, ettei hänen pidä kuolemaa maistaman, ennen kuin hän oli nähnyt Herran Kristuksen. Tämä Hengen lupaus täytettiin myös kynttilänpäivänä, koska hän sai nähdä sen valkeuden, jonka Herra oli valmistanut kaikille kansoille.

Olettekos te vanhat saaneet sen kaltaisen lupauksen Pyhältä Hengeltä? Te seisotte nyt haudan partaalla, ja te tiedätte juuri vakaisesti, ettei ole enää monta ajastaikaa jäljellä, ennen kuin se mykkä ja puhumaton vieras tulee teitä noutamaan. Onkos teille annettu se lupaus Hengeltä, ettei teidän pidä kuolemaa maistaman, ennen kuin te olette nähneet Herran Kristuksen?

Paljon vanhoja oli Simeonin aikana Israelissa, mutta ei muille vanhoille ole semmoista lupausta annettu Hengeltä. Sillä eivät ole muut vanhat sydämen halulla odottaneet Israelin lohdutusta. Eivät muut vanhat ole pyrkineet ja ikävöineet Kristusta nähdä. Eivät muut vanhat ole sydämen hartaudella huoanneet ja rukoilleet sitä suurta Israelin Kuningasta, että he pääsisivät näkemään Herran Kristuksen ennen kuolemaa. Sillä muut vanhat ovat tainneet silloin odottaa lohdutusta viinaflaskusta, mutta ei taivaasta.

Tämä vanha Simeon oli jo kauan aikaa odottanut Israelin lohdutusta. Ja sen odottamisen tähden oli hän saanut tämän lupauksen Hengeltä, ettei hänen pidä kuolemaa maistaman, ennen kuin hän näkee Vapahtajan. Mutta ei moni vanha näinä aikoina odota Israelin lohdutusta. Muutamat vanhat eivät odota ollenkaan muuta kuin perkeleen valtakunnan lohdutusta. He odottavat sen kaltaista lohdutusta, että perkele tulisi pian ja tappaisi kaikki kristityt. Niin kuin riettaan enkelit iloitsevat kristityn lankeemuksesta, niin tulee kaikille riettaan orjille ilo, jos he näkisivät perkeleen tappavan kristittyjen ruumiin ja imevän kristityn verta. Siinä taitaa olla muutamille vanhoille paras autuuden perustus näinä aikoina, että he saisivat tehdä makkaroita kristittyjen verestä. Ei ole nimittäin pakanan veri niin makea riettaan suussa, kuin kristityn veri.

Mutta sinä, Simeon, joka olet jo kauan aikaa odottanut Israelin lohdutusta, koska sinä olet saanut sen lupauksen Pyhältä Hengeltä, joko sinä olet saanut sen autuaallisen toivon, että sinun pitää näkemän sinun Vapahtajasi, ennen kuin sinä kuolet. Niin älä nyt viivyttele. Älä häärää maailman kanssa. Älä anna maailmanrakkauden estää sinua tulemasta siihen paikkaan, kussa sinä saisit nähdä sinun Vapahtajasi, ennen kuin sinä kuolet. Mutta jos sinulla on se toivo, että sinun ei pidä maistaman kuolemaa, ennen kuin sinä olet nähnyt Herran Kristuksen, niin tule usein Hengen vaikutuksesta temppeliin.

Tule nyt, koska kynttilät vielä palavat seurakunnassa, kynttilänpäivänä. Mitämaks siellä on se puhdas neitsyt Maria Poikansa kanssa uhraamassa kyyhkysen poikia Herralle. Tule nyt, Simeon ja Hanna profetissa, katselemaan, kuinka Jumalan äiti kantaa Jumalan Pojan sylissänsä Herran temppeliin ja uhraa sydämensä lahjoja Herralle. Ja silloin sinä saat nähdä Jumalan Pojan puhtaan neitseen helmassa. Niin ota häntä syliisi ja siunaa häntä sanoen: “Herra, nyt sinä lasket sinun palvelijasi rauhaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka valmistanut olet kaikelle kansalle.” Totisesti mahdat sinä ilolla kuolla, Simeon, koska sinä olet nähnyt Jeesuksen ja kantanut häntä sylissäsi.

Mutta tämänaikaisilla vanhoilla on kankeat jalat. Eivät he jaksa tulla Jumalan temppeliin. Heillä on huonot silmät. Eivät he saata erottaa kuitenkaan, kuka on Jumalan Poika. Heillä on huonot korvat. Eivät he jaksa kuulla, mitä vanha Simeon puhuu siitä lapsesta, joka jouluna syntyi ja kynttilänpäivänä kannettiin temppeliin. Ja muutamilla on niin kankea ja paatunut sydän, ettei ole yhtään hengen vaatimusta tulla temppeliin.

Mutta ne harvat vanhat, jotka ovat saaneet sen taivaallisen vakuutuksen Pyhältä Hengeltä, ettei heidän pidä kuolemaa maistaman, ennen kuin he ovat nähneet Jeesuksen, tulevat Hengen vaatimisesta katselemaan hänen valkeuttansa. Ja sitten he saattavat ilolla kuolla näillä sanoilla: “Nyt sinä lasket sinun palvelijasi rauhaan menemään, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka valmistanut olet kaikelle kansalle.”

Ja nyt, sinä vanha Simeon ja sinä Hanna profetissa, joka olet saanut sen vakuutuksen, ettei sinun pidä kuolemaa maistaman, ennen kuin sinä olet nähnyt Herran Kristuksen, ja sinä Maria, Jeesuksen äiti, joka olet tullut Herralle uhraamaan sydämesi lahjoja, koska sinä olet puhdistettu. Nyt saattaisit sinä ilolla kuolla, vaikka miekka kävisi sinun sydämesi lävitse. Simeon, Hanna ja Maria. Tulkaa ja katselkaa Jumalan Poikaa, ennen kuin te kuolette pois.2 Jos ette saa nähdä Jumalan Poikaa ennen kuolemaa, niin ei teidän autuutenne ole päälleluotettava. Mutta nyt, koska te näitte hänet, niin on teidän autuutenne täydellinen.

Pyrkikää siis, te harvat sielut, joille on se Hengen vakuutus annettu, ettei teidän pidä kuolemaa maistaman, ennen kuin te olette nähneet Herran Kristuksen. Pyrkikää Hengen vaatimisesta niin lähelle, että te tulisitte näkemään Jumalan Pojan makaavan äitinsä sylissä ja ihantelevan. Ja kysykää Jumalan äidiltä, saammeko me ottaa tämän taivaallisen lapsukaisen syliin. Ja hän on vastaava: “Saatte kyllä ottaa, saati ette loukkaisi häntä, saati ette saattaisi häntä itkemään, saati ette tekisi häntä murheelliseksi, saati ette pudottaisi häntä lattialle, koska ette ole kukaties harjaantuneet kantamaan Jumalan Poikaa sylissänne.

Niin ottakaa nyt Jumalan Poika syliin, Simeon ja Hanna. Ja katsokaa, häntä, että te pääsisitte ilolla kuolemaan, ja kuoleman lähetessä veisaamaan: “Nyt sinä Herra lasket sinun palvelijasi rauhaan menemään, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka kaikelle kansalle valmistanut olet. Amen.

_______________________________________

Alkuperäinen / SKHS Kollerin kokoelma 62f / Kansallisarkisto Helsinki /

 

 

 

1 Alku kadonnut. Sulkumerkein erotetut sanat lisätty tähän eheyden vuoksi

 

2 Tästä kohdasta on käsikirjoituksessa revennyt pala pois. Muutama sana siis puuttuu.