N:o 61           MARIANPÄIVÄNÄ 1859 (EHTOOSAARNA)

 

Kuningas Daavid on ensimmäinen, joka on tuntenut Messiaan eli sen luvatun Vapahtajan Jumalan Pojaksi, koska hän kirjoittaa Hengen ilmoituksen jälkeen 2. psalmissa 7. värssyssä, kuinka Jumala, Isä, sanoi Pojallensa: “Sinä olet minun rakas Poikani. Tänä päivänä minä sinut synnytin.”

 

Kaikki kristityt ovat jo kolme sataa ajastaikaa Vapahtajan maailmaan syntymisen jälkeen uskoneet, että Poika on syntynyt Isästä ennen iankaikkisuutta. Mutta tämä kristittyjen usko on suuri salaisuus, jota ei yksikään järjellänsä käsittää taida, vaikka maailman viisaat ovat kaiken viisautensa ulos panneet ja järjellänsä ajatelleet, kuinka tämän Jumalan Pojan syntymisen Isästä olisi pitänyt tapahtuman.

Muutamat maailmanviisaat ovat sanoneet, että Jumala, Isä, ajatteli toisen samankaltaisen, kuin hän itse oli, ja siitä ajatuksesta tuli Poika. Hän ajatteli vertaisensa, ja siitä ajatuksesta tuli toinen samankaltainen Jumala, kuin hän itse oli. Mutta ei tämä ole muu, kuin järjen sotku. Me tiedämme, ettei yksikään ihminen synny toisen ajatuksen kautta, vaan siihen syntymiseen kuuluu luonnon vaikutuksen jälkeen yksi aine, joka on valmistettu ihmisen verestä. Raamatun todistuksen jälkeen on sekä miehellä että vaimolla siemen, josta uusi ihminen saa alkunsa.

Ei ole siis Poika syntynyt Isän ajatuksesta, mutta hän on syntynyt Isän olennosta. Mutta koska luonnollinen syntyminen on suuri salaisuus, joka on kaikelta ymmärrykseltä kätketty, niin kuka sitten saattaa ymmärtää Jumalan Pojan syntymisen Isästä? Kuka saattaa järjellä käsittää Jumalan Pojan siittämisen Marian kohdussa? Se on mahdoton näitä yliluonnollisia asioita järjellänsä tutkia, vaan ne pitää uskottaman. Lutherus on sanonut: “Joka tahtoo järjellä uskonkappaleita käsittää, niin ei siitä tule mitään.” Siinä on rietas pannut maailmanviisaat säkkiin, koska he tahtovat järjellä tutkia niin korkeita asioita, ja sitten vasta saattavat uskoa, mitä he järjellänsä käsittävät. Ja mitä järki ei voi käsittää, sitä he eivät usko. Ja kuitenkin on luonnossa niin paljon vaikutuksia, joita ei yksikään maailman viisas ole järjellä käsittänyt, mitkä meidän täytyy uskoa.

Mutta jos maailmanviisaat tahtovat ymmärtää ensin, ja sitten vasta uskoa, niin tahtovat epäuskon vangit tuntea ensin ja sitten vasta uskoa. Jos sinä nyt tahtoisit tuntea ensin, kuinka Jumalan Poika on syntynyt Isästä, ja kuinka hän on siinnyt neitseen kohdussa ilman miehen apua, niin sinä saisit olla ilman uskoa ikäpäiväsi. Mutta jos sinä uskot, mitä maailman viisaat eivät usko, että Jeesus on Jumalan Poika. Jos sinä uskot, että hän on syntynyt Isästä ennen iankaikkisuutta Raamatun jälkeen. Että hän on syntynyt neitseestä Mariasta Raamatun jälkeen. Että hän on kuollut ja ylösnoussut Raamatun jälkeen. Jos sinä uskot, että hän nyt istuu Jumalan oikealla kädellä Raamatun jälkeen. Että hän on tuleva pian tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, niin et sinä tosin vielä sillä uskolla pääse perkeleen vallan alta, sillä perkeleet myös uskovat, että Jeesus on Jumalan Poika, vaikka he vapisevat.

Mutta Jumala vaatii kuitenkin, että kaikkien, jotka tahtovat autuaaksi tulla, pitää uskoman niitä raamatunpaikkoja ensin, ennen kuin hän saattaa uskoa, että hän on lunastettu ja perkeleen vallan alta päästetty. Pietari oli ensimmäinen, joka rupesi uskomaan, että Jeesus on Jumalan Poika. Mutta eivät juutalaiset uskoneet sitä, eikä Nikodeemus uskonut, että hän on Jumalan poika. Juutalaiset uskoivat, että Jeesus on Joosefin poika. Ja sama usko on vielä nytkin maailmanviisailla, että Jeesus nazarenus on Joosefin poika.

Mutta ehkä nyt Pietari tunnusti uskovansa, että Jeesus on Jumalan Poika, ei hän vielä sillä uskolla ainoastansa olisi tullut autuaaksi, mutta se oli kuitenkin oikean uskon alku. Ja sen vuoksi häntä kiitettiin autuaaksi, että se oli oikean uskon alku. Sillä ilman tätä Pietarin uskoa ei kukaan saata uskoa, että hän on lunastettu. Sillä ei kukaan ole niin houkka, että hän uskoo, että Joosefin poika kelpaa Vapahtajaksi. Mutta ei tämä usko ole vielä autuaaksitekeväinen, sillä perkeleet myös uskovat, että Jeesus on Jumalan Poika, mutta eivät he usko, että he ovat lunastetut. Niin myös uskottomat, eli epäuskon vangit uskovat, että Jeesus on Jumalan Poika, mutta eivät he usko, että he ovat lunastetut.

Siinä nyt on se paikka, jossa uskottomat erkaantuvat kristityistä. Koska nyt tänä päivänä saarnataan Jumalan Pojan siittämisestä puhtaan neitseen kohdussa, niin meidän täytyy se yksinkertaisesti uskoa, niin kuin neitsyt Maria on sen yksinkertaisesti uskonut, ja sen uskon kautta tullut iloiseksi. Jospa nyt kaikki puhtaat ja puhdistetut neitseet uskoisivat, että Jumalan Poika on siinnyt ja syntynyt, ja eläväksi tullut ilman lihallista tahtoa, että he pääsisivät iloitsemaan, niin kuin neitsyt Maria on iloiseksi tullut, koska hän tuli lankonsa Elisabetin tykö. Meidän toivomme on, että se siunattu vaimon siemen musertaa käärmeen pään, joka kavaluudellansa petti vaimon, ja yllytti häntä syömään kielletyn puun hedelmästä. Hän sai kuoleman itsellensä, ja olisi sen kautta tullut iankaikkiseksi ajaksi onnettomaksi, jos ei se siunattu vaimon siemen olisi rikkimusertanut käärmeen päätä. Kuule, sinä siunattu vaimon siemen, katuvaisten ja uskovaisten huokaus. Isä meidän j. n. e.

 

Jumalan Pojan siittämisestä ja syntymisestä puhtaan neitseen kautta on paljon kirjoitettu Raamatussa sekä ennen että jälkeen Vapahtajan syntymisen. Ja maailmanviisaat ovat paljon järkeänsä vaivanneet tutkistellessansa, kuinka tämän asian olisi pitänyt tapahtuman. Mut­ta ei tämä tutkistelu ole auttanut heitä, eikä muita. Vaan niin kuin luonnollinen sikiäminen ja syntyminen on itsestänsä käsittämätön ja kaikelta ymmärrykseltä kätketty salaisuus, kuinka paljon enemmän mahtaa Jumalan Pojan syntyminen olla maailmanviisailta kätketty?

Me otamme ainoastaan yhden hyödyllisen ja ylösrakentavaisen esimerkin neitsyt Marian uskosta, koska me tällä kerralla katselemme, kuinka Jumalan ja Marian Poika on se siunattu vaimon siemen, joka on rikkimusertanut käärmeen pään. Ensimmäinen tutkistelemus. Minkätähden neitsyt Maria katsottiin mahdolliseksi kantamaan Jumalan Poikaa sydämensä alla? Toinen tutkistelemus. Minkätähden Maria tuli iloiseksi, koska hänen lankonsa Elisabet häntä puhutteli? Antakoon Jumala armonsa, että kaikki neitseet tulisivat hedelmällisiksi Pyhän Hengen voiman kautta ja synnyttäisivät uuden ihmisen, joka on Isän kaltainen.

Ensimmäinen tutkistelemus. Minkätähden neitsyt Maria katsottiin mahdolliseksi kantamaan Jumalan Pojan sydämensä alla? Emme tiedä, mitä erinomaista pyhyyttä hänessä löydettiin. Emme tiedä, oliko hän parempi eli siveämpi tai puhtaampi kaikkia muita Siionin tyttäriä, jotka ennen ja jälkeen häntä ovat eläneet maailmassa. Mutta sen me kuulemme evankeliumista, että hän oli armoitettu. Sillä ei enkeli sanonut hänelle: “Terve, siveä neitsyt,” eli “terve, pyhä neitsyt,” eli “terve, puhdas neitsyt,” vaan hän sanoi: “Terve, armoitettu!” Se on kuitenkin kauniimpi ja kunniallisempi nimi, kuin “siveä” ja “kunniallinen” neitsyt. Se on vielä kauniimpi, kuin “pyhä neitsyt,” jonka nimen paavilaiset antavat Marialle.

Paavilaiset sanovat, että Maria on pyhä neitsyt, ja pysyvät lujina siinä käsityksessään, että Maria oli puhdas neitsyt sekä ennen, että jälkeen Vapahtajan syntymisen. Nyt on mitämaks joku siveä ja kunniallinen, mutta ei ole moni enää puhdas neitsyt. Ja pyhää ei löydy yhtäkään koko maan päällä. Mutta sen pahempi, ei ole moni neitsyt armoitettu, vaikka niin paljon on herännyt ja suruttomuuteen mennyt.

Me kuulemme evankeliumista, että Maria oli armoitettu, sillä enkeli sanoi hänelle: “Terve, armoitettu!” Ja siihen suureen päämaaliin pitäisi kaikkien, sekä kunniallisten että kunniattomien, pyrkimän, että he tulisivat armoitetuiksi, jollei niin ole, että he ovat armoitetut ja armossa seisovaiset.

Mutta nyt tulee toinen kysymys: Olikos Maria armoitettu pyhyytensä tähden, vai olikos hän armoitettu sen siunatun siemenen tähden, joka hänestä tuleva oli? Koska ensimmäiselle vaimolle annettiin se armollinen lupaus, että vaimon siemenen pitää rikki musertaman käärmeen pään, silloin luuli se ensimmäinen vaimo, että hänestä tulee se siunattu siemen. Mutta se oli hänellä turha luulo, koska hän ei arvannut, että pahasta verestä tulee paha siemen. Olikohan sitten Marialla parempi veri kuin Eevalla?

Me uskomme, että armoitetulla on puhtaampi veri, kuin ei-armoitetulla. Me uskomme, että Marialla oli luomisen armosta annetut erinomaiset luonnonlahjat, niin kuin hiljaisuus, kärsivällisyys, nöyryys ja kuuliaisuus, alistu­minen Jumalan tahdon alle, niin myös raskasmielinen luonto, jonka kaut­ta Pyhä Henki pääsi vaikuttamaan hengellistä murhetta omasta ja muitten sielujen autuudesta. Mutta ei sen tähden Maria ole armoitettu luomisen armon kautta ainoastaan, mutta sen siunatun siemenen tähden, jonka piti rikkimusertaman käär­meen pään. Niin kuin Herra sanoi Aabrahamille: “Sinun siemenessäsi pitää kaikki kansat maan päällä siunatuksi tuleman.”

Tämä siemen meni Aabrahamista Daa­vidiin asti. Ja Daavidista Mariaan asti. Se pyhä aine meni salatulla tavalla polvesta polveen Mariaan asti. Ja hänessä tuli tämä siemen eläväksi Pyhän Hengen voiman kautta, koska Sana, joka oli alusta Jumalan tykönä, tuli lihaksi.

Tässä loppuu nyt kaikki tieto, kaikki taito, kaikki ymmärrys ja kaikki järki. Mutta Johannes sanoo: “Sana tuli lihaksi.” Nimittäin se sana, joka oli alussa Jumalan tykönä, tuli lihaksi. Kristityt ovat joskus ajatelleet, kuinka Sana tuli lihaksi, koska Jumalan sana tuli eläväksi sydämessä. Minkäkaltaiset tuntemiset ja vaikutukset silloin tulivat? Eiköhän tämä ole yksi vertaus, joka osoittaa, kuinka Sana tuli lihaksi. Ja tämä sana kutsuttiin Johannekselta kreikan kielellä “Logos”, mutta latinaksi “Idea”.

2. Katselkaamme nyt toiseksi, minkätähden Maria tuli iloiseksi, koska hän tuli lankonsa Elisabetin tykö. Jos Marialle olisi jäänyt joku salainen epäilys Jumalan Pojan siittämisestä, koska enkelin lupaukset olivat kokonaan hänen järkeänsä vastaan sotivaiset, niin loppuivat kaikki ne epäilykset, koska yksi kristitty, Elisabet, puhutteli häntä ja vakuutti häntä Kristuksen, eli sen luvatun Vapahtajan, lihaan tulemisesta. Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä varsin, kun Maria tervehti häntä. Ja Henki sanoi nyt Elisabetille, että Jumalan äiti oli nyt tullut häntä tervehtelemään. Elisabet tuli liikutuksiin ja huusi suurella äänellä, ja sanoi Marialle: “Siunattu olet sinä vaimoin seassa, ja siunattu on sinun kohtusi hedelmä. Ja mistä se tulee, että minun Herrani äiti tulee minun tyköni? Ja autuas sinä, joka uskoit!”

Tästä Elisabetin puheesta tuli Maria iloon ja rupesi kiittämään Jumalaa, sanoen: “Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni iloitsee Jumalassa, minun Vapahtajassani!” Tässä näet, sinä murheellinen, katuvainen ja epäileväinen sielu, kuinka Jumala saattaa toisen kristityn kautta vahvistaa epäileväisten uskoa ja vaikuttaa niin paljon, että murheelliset tulevat iloon. Syytä on iloita, Maria, Joosefin kihlattu emäntä, koska sinä et tiedä miehestä mitään, ja kuitenkin olet siittänyt. Sinussa on se siunattu siemen, joka vaimon siemeneksi kutsutaan. Sinussa on se siunattu vaimon siemen, joka rikki musertaa käärmeen pään. Sinä olet armoitettu, et siveytesi etkä pyhyytesi tähden, etkä puhtauden etkä nöyryyden tähden, mutta sen siunatun siemenen tähden, joka sinussa on.

Ja meidän uskomme on, että kaikki Marian lapsen katsojat tulevat osalliseksi tästä siemenestä, ja tulevat sen kautta siunattuun tilaan, koska he tulevat Pyhän Hengen voiman kautta raskaaksi. Mutta he pääsevät myös iloon, koska joku kristitty lanko vakuuttaa heitä siitä, että se siunattu siemen, joka heissä on, ei ole huorain siemen, mutta se siunattu vaimon siemen, joka rikki musertaa käärmeen pään. Iloitse sinä, joka raskas olet Pyhän Hengen voiman kautta. Kaikki sukukunnat maan päällä pitää sinut autuaaksi tunnustaman, joka olet uskonut enkelin lupauksia. Ja sinun pitää itsekin tunteman, että sinä olet autuas ajassa ja iankaikkisuudessa, koska sinä uskoit enkelin lupaukset. Amen.

______________________________________

Jäljennös / Laestadiana 1 Ag:1 (Iisakki Rovan kopiokirja) / Oulun maakunta-arkisto /