N:o 111                              KINKERISAARNA 1858

 

Mutta he vihaavat sitä, joka heitä julkisesti nuhtelee, ja sitä he kauhistuvat, joka oikein opettaa. Aamos 5: 10.

 

Tämä profeetta Aamoksen kirjoitus sopii hyvin tämänaikaisille suruttomille, jotka vihaavat sitä, joka heitä julkisesti nuhtelee, ja kauhistuvat sitä, joka oikein opettaa. Sama luonto on tämänaikaisilla juutalaisilla, kuin niillä entisillä, jotka vihasivat profeetoita. Koska nimittäin profeetta Aamos nuhteli senaikaisia suruttomia heidän jumalattoman elämänsä tähden, niin he rupesivat vihaamaan häntä.

Niin tapahtuu vielä nytkin. Koska joku kristitty tahtoo nuhdella suruttomia synnistä, alkavat he vihaamaan sitä, joka heitä julkisesti nuhtelee, ja kauhistuvat sitä, joka oikein opettaa. Meidän Vapahtajamme panee suruttomille yhden tuntomerkin, josta heitä hyvin tunnetaan. Nimittäin semmoisen tuntomerkin, että he vihaavat ja vainoavat Jeesuksen opetuslapsia ja pieksevät heitä synagoogissansa. Niin kuin myös tämänaikaiset suruttomat tekevät kristityille. Muutamat vetävät kristityitä ulos rukoushuoneesta, sillä se rietas henki, joka suruttomissa vaikuttaa, ei kärsi Jumalan Hengen vaikutuksia. Jos Pyhä Henki nuhtelee maailmaa synnin tähden, vanhurskauden tähden ja tuomion tähden, niin suuttuu rietas ja vaikuttaa vihaa suruttomien sydämessä. Mutta heidän pahuutensa tekee heitä sokeaksi, etteivät he tunne, että heillä on viha sydämessä.

Nyt on saarnattu suruttomille parannusta monta ajastaikaa. Mutta jota enemmän heille saarnataan, sitä enemmän he paatuvat, niin kuin juutalaiset paatuivat Johanneksen ja Kristuksen saarnaamisesta. Johannes sanoi niille paatuneille: “Jo on kirves pantu puitten juureen. Jokainen puu, joka ei kanna hyviä hedelmiä, hakataan pois ja heitetään tuleen.” Mutta he katsoivat ylen semmoisia uhkauksia ja sanoivat, että Johanneksella on perkele. Niin he myös katsoivat ylen Vapahtajan tuomion ja sanoivat: “Sinä olet samarialainen ja sinulla on perkele.”

Viimein ilmestyi yksi viimeisen ajan merkki taivaassa. Miekankaltainen pyrstötähti seisoi kaupungin päällä koko vuoden, mutta suruttomat selittivät sen merkin heidän oman tahtonsa jälkeen. Eivät he uskoneet, että se oli viimeisen ajan merkki heille, jotka olivat niin kauan sotineet Pyhää Henkeä vastaan. Meille on myös pantu yksi viimeisen ajan merkki taivaaseen, jonka kaikki ovat nähneet. Mutta ei ole tullut pakanoille pelko ja ahdistus, vaikka meidän Vapahtajamme sanoo, että pelko ja ahdistus tulee pakanoille niiden tähden, kuin maanpiirin päälle tuleva on.

Tämänaikaiset pakanat eivät huoli taivaan merkistä, vaikka kallis aika ja nälkä on ollut sen merkin jälkeen. Ja tulee vielä haikeammaksi tästedes, jos ihmiset eivät ota ja tee parannusta vielä ulkonaisessa ja maallisessa elämässä. Mutta ei kuulu vielä mitään pelkoa eli ahdistusta suruttomien seassa. Eivät ne usko, että semmoiset merkit taivaassa ovat viimeisen ajan merkit. Eivät ne usko, että Jumalan vihan maljat vuodatetaan maan päälle. Mutta kristityillä on se usko, että Jumala näitten merkkien kautta muistuttaa ihmisiä maan päällä siitä tulevaisesta tuomiosta. Kristityt päättävät ajan merkistä, että viimeiset ajat ovat tulemassa. Sen tähden täytyy heidän pelolla ja vapistuksella tehdä työtä sen päälle, että he autuaaksi tulisivat.

Olettekos ottaneet vaaria viimeisen ajan merkistä, te matkustavaiset iankaikkisuuteen? Olettekos nähneet, kuinka Jumala näitten merkkien kautta tahtoo varottaa teitä maailmanrakkaudesta ja elämän hekumasta. Jumala tahtoo opettaa teitä pakenemaan pois Baabelista, ettette huku Baabelin porton kanssa. Koska viimeisen ajan merkit osoittavat, että maailman loppu lähenee, silloin sanoo Jeesus opetuslapsillensa: “Nostakaa päätänne ylös, sillä teidän lunastuksenne lähestyy.” Nostakaa päätänne ylös, te Jeesuksen opetuslapset, ja katsokaa, kuinka pahuus ja jumalaton elämä tulee päivä päivältä kauheammaksi. Katsokaa, kuinka maailma paatuu pahuudessansa ja yltyy jumalattomuudessansa.

Nämä ovat ne ajanmerkit, joista Jeesus puhuu. Mutta koska nämä viimeisen ajan merkit rupeavat tapahtumaan, silloin sanoo Jeesus: “Nostakaa päätänne ylös, sillä teidän lunastuksenne lähestyy.” Sillä maailmassa on teillä tuska, mutta olkaa hyvässä turvassa, Jeesus on voittanut maailman. Nostakaa siis päätänne ylös, te Jeesuksen veljet ja sisaret, älkääkä pitäkö päätänne kaltossa, niin kuin ne, joilla ei yhtään toivoa ole. Nostakaa päätänne ylös, sillä teidän lunastuksenne lähestyy. Ja katsokaa niitä tähtiä, jotka auringonkoitosta nousevat ylös. Siellä on se kointähti, joka annetaan niille, jotka voittavat. Siellä idässä on Vapahtaja ensinnä ilmestynyt. Ja sinne päin me kuljemme, mistä aurinko nousee. Sieltä päin me odotamme lunastusta ja pelastusta. Amen.

________________________________________

Alkuperäinen (mikrofilmi) / Uppsalan yliopistonkirjasto