Puhtaat Saarnat 1, numero 26.

 

2. SUNNUNTAINA LOPPIAISEN JÄLKEEN 1855 PÄIVÄSAARNA.

 

Ei heillä ole viinaa. Joh.2: 3.

 

Näin sanoi Jesuksen äiti, koska viina puuttui Kanaan häissä: “Ei heillä ole viinaa.” Ja niin kaikki juomarit sanovat, koska viina on loppunut, jos joku kunniallinen vieras tulee taloon: “Ei meillä ole viinaa tarjoomista vieraalle. “

Tämä viinan puutos kävi kovin Marian kunnian päälle. Mutta Jesus sanoi äitillensä: “Vaimo! Mitä minun on sinun kanssas?” Tästä Vapahtajan vastauksesta kuuluu, ettei Hän pitänyt somana tätä Marian anomusta, sillä Hänen äitinsä ei arvannut oikein, koska mailman kunnia pani häntä vaatimaan pojaltansa semmoisia, jotka ei ole soveliaat. Ja ne, jotka puolustavat viinaa ja pitävät sen parhaana sielun ruokana, mahtaisit jo tästä Vapahtajan kovasta vastauksesta arvata, että tämä Marian valitus ei ollut Vapahtajan mielen jälkeen. Se on nimittäin yksi kova vastaus: “Vaimo! Mitä minun on sinun kanssas?” Jos nyt joku juomari tulis Vapahtajan tykö ja sanois: “Ei ole viinaa, ja minulla on kova jano!” Mitähän vastais? Jokohan Hän rupeis tekemään juomarille viinaa?

Mutta minä luulen, ettei ole vielä yksikään juomari mennyt Jesuksen tykö rukoilemaan, että Hän tekis heille viinaa. Eli että Hän sammuttais heidän surkian himonsa viinan perään. Hengelliset juomarit täytyvät kyllä mennä Jesuksen tykö valittamaan, ettei ole viinaa, mutta luonnollinen juomari ei koskaan. Onkos yksikään juomari mennyt Jesuksen tykö rukoilemaan, että hän sais viinaa? Minä olen nähnyt, että kaikki juomarit menevät viinaporvarin tykö ja rukoilevat häntä ja sanovat viinaporvarille: “Rakas Jesuksen ystävä!” Mutta ei juomarit mene Jesuksen tykö ennen kuin omatunto herää. Koska viinasynti ja muut synnit alkavat juomaritten tuntoa polttamaan, silloin häätyvät muutamat juomarit mennä Jesuksen tykö, koska se entinen juopumus on tullut heille kauhistukseksi. Mutta ei ennen mene yksikään juomari Jesuksen tykö anomaan viinaa. Se on totinen tosi. Mutta vihollisen tykö he kyllä menisit, jos hän olis persoonallisesti nahkoinens ja karvoinens mittaamassa paloviinaa. Vaikka vihollisen ei tarvitse tosin itse seisoa viinatynnyrin vieressä mittaamassa niin kauvan kuin uskolliset palvelijat löytyvät vielä maan päällä.

Mitäs merkitsee tämä vastaus: “Mitä minun on sinun kanssas”? Onkos se hyvä merkki siihen, että Jesus rakastaa viinaa ja suopi kyllä juotavan? Minä kuulen, että nämät Jesuksen sanat ovat nuhtelevaiset, että Hänen oma äitinsä ei saanut mitään kiitosta, mutta soimausta tämän sanan tähden: “Ei ole heillä viinaa.” Niin ne sanat kuuluvat minun korvissani, niin kuin niissä olis Jumalan ankara vanhurskaus kaikille niille, jotka valittavat, että viina on puuttunut. Vaikka se pohjattomuuden juoma, paloviina, ei ole vielä puuttunut tässä seurakunnassa, eikä taida puuttua, ennen kuin kaikki juomarit rupeevat huutamaan piinasijassa rikkaan miehen kanssa: “O, Isä Abraham, lähetä Lazarus kastamaan sormensa pää veteen, että hän jäähdyttäis minun kieleni, sillä minä surkiasti vaivataan tässä liekissä!” Siihen asti ilmanki tämän aikaiset juomarit säästävät katumuksensa, että he saavat nähdä viinakauhistuksen. Ja silloin he vasta taitaisit uskoa, että paloviina on pohjattomuuden juoma, niin kuin jo monessa paikassa meidän valtakunnassa on saarnattu.

Meidän pitää tänä päivänä perään ajatteleman, mitä varten se siunattu viina on tehty, joka on Kanaan häissä tehty. Mutta meidän täytyy ensinnä Marian kanssa valittaa, että se hengellinen viina, josta opetuslapset juovuit helluntaipäivänä, on puuttunut. Jos joku Maria olis, joka rohkenis mennä Jesuksen tykö valittamaan: “Ei ole heillä viinaa.” Mitämaks Hän muuttais Marialle tänä päivänä veden viinaksi, että vieraat Kanaan häissä pääsisit iloitsemaan. Kuule siis, sinä armollinen Herra, joka yksin saatat veden viinaksi muuttaa, köyhän hääväen rukous. Isä meidän, jne.

 

Meidän pyhän evankeliumin johdatuksesta pitää meidän tällä hetkellä tutkisteleman, mikä viina se oli, joka vedestä muuttui.

Ensimmäinen tutkistelemus. Olikohan se paloviina? Kaikki luonnolliset juomarit luulevat, että se oli paloviina. Mutta muutamat hengelliset juomarit luulevat, että se oli hengellinen viina. Mutta met emme usko kumpaakaan, sillä ei kumpikaan viina siihen aikaan vielä löytynyt. Paloviina ei löytynyt ollenkaan koko vanhassa Testamentissa, sen tietävät nyt kaikki papit, kaikki kirjanoppineet, kaikki mailman viisaat, niin ettei yksikään paloviinan kiittäjä, eli viinaporvari, eli myös juomari ole saattanut viisata, että paloviina olis löytynyt missään, ennen kuin koira turkki huomaitsi sen konstin ensimmäiseksi muutampia satoja ajastaikoja tätä ennen. Ainoastans muutamat tyhmät juomarit, jotka ei saata lukea historiankirjoja, luulevat, että paloviina oli Kananean häissä. Muutamat taas arvelevat, että se on yhtä mitä ihminen juopi, olipa se paloviina eli messuviina. Mutta eipä ole yhtä, koska suurimmat juomarit ei saata vielä kuitenkaan uskoa, että paloviina kelpaa rippiviinaksi.

Mikäs nyt estää juomaria uskomasta, että paloviina ei kelpaa rippiviinaksi? Eiköhän hän ole yksi salainen tunto, joka sanoo: “Ei paloviina ole siunattu kalu.” Mutta jos paloviina ei ole siunattu, vissimmästi se on kirottu, koska se on pilattu Jumalan vilja. Kaikki muu elatuksen ainet on Jumalalta siunattu ihmisille ruuaksi, mutta paloviina ei ole koskaan siunattu, sillä ei se kelpaa kelleen ruuaksi. Ei se sammuta nälkää, ei se sammuta janoa.

Ja mikä se on muu kuin kirottu kalu, joka niin suuren pahennuksen on matkaan saattanut mailmassa? Ja niin paljon syntiä on viinassa tehty, ettei yksikään ihminen saata niitä luetella. Ja niin paljon kyyneleitä on paloviinan tähden vuotanut viattomain lasten silmistä, että jos ne kyynelet olisit kaikki kootut yhteen ammeeseen, niin hukkuisit kaikki juomarit ja viinaporvarit ainoastans viattomain lasten kyyneliin, ilman vaimoin ja puolisoin kyyneleitä, joista tulis yksi pikkuinen järvi, jos nekin olisit kaikki kootut. Ja jos kaikki se veri, joka paloviinan tähden on vuodatettu, olis koottu yhteen astiaan, niin hukkuisit kyllä kaikki juomarit ja viinaporvarit siihen. Mutta ei vielä usko juomarit ja viinaporvarit, että he hukkuvat kyyneleihin ja vereen, vaan he uskovat aina, että paloviina on Jumalan siunaus, vaikka elo paloviinan tähden tulee niin tyyriiksi, ettei köyhempi väki jaksa lunastaa yhden jauholeiviskän itsellensä ja lapsillensa. Sen tähdenpä tulee Jumalan rangaistus mailman päälle, sota, tauti, nälkä ja veren vuodatus. Koska ne suruttomat ihmiset mailmassa niin jumalattomasti elävät, puolisoitten, köyhäin vaimoin ja viattomain lasten kyynelet rupeevat nyt ankarasti huutamaan kostoa maasta. Ja se viaton veri, joka on vuotanut viinan tähden, alkaa myös huutamaan niin ankarasti, niin kuin Abelin veri. Ne seitsemän vihan maljaa vuodatetaan nyt mailmassa, ja siitä vihanmaljasta pirskuu myös muutampi palava pisara tänne saakka. Vaikka se on kirjoitettu, että jumalattomat ei tee parannusta, vaikka he purevat kieltänsä tuskan tähden ja kiroovat Luojaansa.

Kuulkaat nyt, suruttomat raukat, jotka aina oletta siinä uskossa, että Jumala on armollinen, vaikka kuinka ihmiset pilkkaisit Häntä jumalattomalla elämälläns. Lukekaat nyt Jerusalemin hävityksestä ja katsokaat, onko Jumala ollut armollinen juudalaisille, joka oli Jumalan oma kansa. Niin pian kuin kristityitä rupeis tulemaan, jotka palvelit Jumalata Hengessä ja totuudessa, niin paaduit juudalaiset, ja heidän valtakuntansa loppui. Niin pian kuin roomalaisten valtakuntaan pääsi kristillisyys, tuli pakanoille paatumus ja hirmuinen viha. Mutta tämä hirmuinen valtakunta loppui myös pian. Villi-ihmiset tulit idästä ja lännestä, etelästä ja pohjoisesta, ja kukistit koko sen suuren ja voimallisen valtakunnan, jonka profeetta Daniel näki näyssä. Eiköhän nytkin ole tullut muutampain voimallisten valtakuntain loppu? Mailma on niin syvään turmelukseen vajonnut erinomattain paloviinan kautta, ettei ole määrissä. Ja kaikki juomarit uskovat vielä nytkin, että paloviina on paras Jumalan siunaus ja sielun ruoka. Mutta eipä ole yksikään juomari saattanut viisata, että paloviina oli Kanaan häissä.

Toinen tutkistelemus. Olikos hengellinen viina Kanaan häissä? Muutamat kristityt ovat niin arvelleet, että Kanaan häissä oli hengellinen viina. Mutta ei ole kukaan saattanut senkään viisata, että siinä oli hengellinen viina. Sillä ei ollut vielä silloin Pyhä Henki vuodatettu opetuslasten päälle. Mutta se oli juuri selvä puun hedelmän viina, jota me messuviinaksi eli rippiviinaksi kutsumma. Ja tämä viina on myös siunattu kalu, sillä Jesus on itse sen kaltaista viinaa siunannut, koska Hän asetti Herran Pyhän Ehtoollisen. Mutta nyt sanovat juomarit, jotka ei tahdo rakkaasta paloviinasta luopua: “Se on yhtä mitä ihminen juopi, olkoon paloviina eli messuviina.” Mistäs sen tiedät, juomatraasu, että se on yhtä? Messuviina on siunattu ja on luotu tautia vastaan, niin kuin Paavali kirjoittaa Timoteukselle. Mutta paloviina ei ole siunattu. Ja mikä ei ole siunattu, se on kirottu. Mutta messuviina ei ole sitä varten siunattu, että kaikki joisit sitä ilman aikaansa, vaan sairaille se on asetettu muutamissa taudeissa, lapsenvuoteessa, ja niin edespäin, sillä terve ihminen ei tarvitse lääkityksiä. Sillä messuviina on myös vahingollinen, jos ihminen rupeais sitä ilman aikaansa juomaan, ja ilman tarvetta. Sen me näemme Noakin esimerkistä, joka sen kautta tuli omilta lapsilta pilkatuksi. Ja Noak joutui viinan tähden kiroomaan poikansa. Osotettiin silloin jo, mitä juopumus vaikuttaa, nimittäin lapset viinan tähden pilkkaavat vanhempiansa ja vanhemmat viinan tähden kiroovat lapsiansa.

Jos nyt messuviina, joka kuitenkin on Jumalalta siunattu lääkitykseksi, vaikuttaa semmoisia kauhistavaisia töitä, mitäs sitte paloviina vaikuttaa, joka ei ole siunattu sen tähden, että se on pilattu Jumalan vilja? Se on Jumalan viljasta tullut, mutta ei se kelpaa ruuaksi. Ei se sammuta nälkää, ei se sammuta janoa, mutta mielen viepi ja terveyden pilaa. Kuinka moni juomari on jo kuollut ennen aikaansa paloviinan tähden? Kuinka moni iso juomari on jo ollut manalaisissa tämän kirotun paloviinan tähden? Kuinka moni on tehnyt viinassa murhan, jota hän ei olis tehnyt ilman viinatta? Ei ole yksikään synti mailmassa, jota viinassa ei ole tehty. Ja tuota pohjattomuuden juomaa ne lakkivat, jota ei koira laki! Onkos kumma, että semmoiset kuolevat ennen aikaansa? Ja menevät siihen järveen, joka palaa tulesta ja tulikivestä. Siellä he saavat huutaa rikkaan miehen kanssa: “O, Isä Abraham! Lähetä Lazarus kastamaan sormensa pää veteen, että hän jäähdyttäis minun kieleni, sillä minä kovin vaivataan tässä liekissä!” Mutta kohtuullinen juomari sanoo: “Maista vähäisen! Ei se tee mitään. Juotiinpa viinaa Kananean häissä. “

Me kuulemme usein, että riettaan orja selittää Raamattua niin kuin itse rietas, koska hän toi semmoisen Raamatun paikan eteen, jonka kautta se tulis luvalliseksi hypätä temppelin harjalta maahan. Kyllä rietas lukee Raamattua enemmän kuin joku pappi. Mutta missä tarkoituksessa hän lukee? Joo, siinä tarkoituksessa, että hän sais ihmisiä pettää ja kristillisyyttä kaataa ja tehdä synnin luvalliseksi. Siinä tarkoituksessa lukevat kohtuulliset juomarit Raamattua, että he saisit viinan luvalliseksi, että he pääsisit kristityitä pettämään, että he pääsisit niin kuin riettaan enkelit iloitsemaan kristittyin lankeemisesta.

Ja joka niin lukee Raamattua niin kuin kohtuulliset juomarit lukevat, kyllä hän löytää Raamatusta luvallisuutta, ei ainoastans viinalle, mutta myös huoruudelle ja varkaudelle. Sillä Moses oli murhaaja, Davidi oli huora ja murhaaja, Pietari teki väärän valan, Maria Magdalena oli huora ja Noak oli juomari, ja Lotin tyttäret annoit isällensä viinaa, ja Vapahtaja maistoi myös itse viinaa. Kas tällä tavalla nyt tulevat kaikki synnit luvalliseksi, ja aivan Raamatun sanoilla tehdään ne synnit luvalliseksi. Mutta lue ensinnä Raamattua siinä mielessä, että sinä saisit silmän voidetta, että sinä näkisit, mistä tie menee taivaaseen, ja tule sitte puolustamaan viinaa Raamatun sanoilla, jos tarkenet.

Muutoin on nähty, että kaikki kohtuulliset juomarit menevät helvettiin yhtenä pääjuomaritten kanssa, sillä kaikki kohtuulliset juomarit ovat Jesuksen ristin viholliset ja kristillisyyden vastustajat. Sanalla sanottu, kaikki, jotka tällä ajalla Raamatun sanoilla puolustavat paloviinaa eli muuta väkevää juomaa, saavat kyllä janossa olla rikkaan miehen kanssa helvetissä.

Mutta ne harvat sieiut, jotka juovat Pyhän Hengen viinaa, josta opetuslapset olit juopuneet helluntaipäivänä, ei niillä ole halu enää maistaa paloviinaa eli muuta väkevää juomaa. Ja semmoisille on Jesus muuttanut veden viinaksi Kanaan häissä, sillä net kutsuvat Jesusta häihin, koska he menevät avioliittoon. Ja tämän köyhän hääväen edestä valittaa Maria, ettei heillä ole viinaa. Ei ne saata iloita, koska hengellinen viina puuttuu. Ei ne saata riemuita, koska viina on loppunut. Ei ne saata kiittää, koska viina on loppunut. Mene nyt Maria, sinä siunattu vaimo, joka olet kantanut Jumalan Poikaa rintaisi alla, ja olet kerran sanonut: “Minun sieluni iloitsee ja riemuitsee Jumalassa, minun Vapahtajassani.” Mene nyt valittamaan Jesukselle, että viina on köyhältä hääväeltä loppunut. Ja rukoile siinä uskossa, että vaikka Jesus ensinnä antaa sinulle kovan sanan vastaukseksi, ei Hän saata kuitenkaan olla auttamatta. Ja te palvelijat, kaikki, mitä Hän teille sanoo, se tehkäät.

Ammentakaat vettä elävän veden lähteestä kiviastioihin, kyllä se viimein muuttuu makiaksi viinaksi ennen kuin te kostutta sisälle. Ammentakaat kiviastioihin, ja täyttäkäät ne ylön täyteen, sillä net ovat ne kovat sydämet, jotka ovat kiviastiat, mutta pian myös särkyvät, ja silloin alkaa makia viina ylitse vuotamaan. Ja kaikki hengelliset juomarit, joille Ylkä on säästänyt parasta viinaa viimeiseksi, saavat silloin iloita ja riemuita iankaikkisesti Karitsan häissä. Aamen, halleluja.