Puhtaat Saarnat 1, numero 75.

 

5. SUNNUNTAINA KOLMINAISUUDEN PÄIVÄSTÄ.

 

Eloa on paljon, mutta työväkeä on vähän. Rukoilkaat siis elon Herraa työväkeä lähettämään eloonsa. Luuk. 10: 2.

 

Kun Herra Jesus vaelsi läpi Herran peltoa, joka tosin oli täynnä rikkaruohoa, näki Hän hyvin, kuinka vähän yksi työmies saattaa toimittaa pellolla, joka oli niin pitkä ja leveä, ettei yksikään ihminen voinut nähdä sen päätä. Tämä pelto oli tosin jo ennen profeettojen kyntämä ja muokkaama, mutta Vapahtajan aikana melkein umpeen kasvanut rikkaruohoja. Johannes Kastaja yritti puhdistaa rikkaruohon pois, mutta hän saattoi ainoastaan valmistaa Herralle tien sen suuren pellon läpi, joka oli täynnä orjantappuraa ja ohdaketta. Ei siis ihme, että Herra, joka nyt kävi sen suuren pellon läpi sitä tietä, jonka Kastaja oli valmistanut, näki sen olevan aivan anteeksiantamatonta, että pellon viljely oli niin laiminlyöty ja huonosti hoidettu, kun melkein koko pelto oli kasvanut umpeen rikkaruohoista. Sen tähden sanoi hän opetuslapsillensa: “Eloa on paljon, mutta työväkeä vähän. Rukoilkaat siis elon Herraa lähettämään uskollista työväkeä eloonsa.”

Se on epäilemättä pellon viljelijäin syy, että pelto on täynnä orjantappuraa ja ohdaketta, sillä vaikka maaperä saattaa olla kova ja raskas muokata, on kuitenkin nähty, ettei ahkeran työmiehen vaiva jää kokonaan palkitsematta. Siinä luvatussa maassa oli maa tosin hedelmällisempi kuin täällä kylmässä pohjolassa, missä aurinko ei milloinkaan ole niin korkealla taivaalla kuin luvatussa maassa. Ja taivaan kaste on täällä pohjolassa aika vähäinen, vastoin sitä, mitä se oli Kaanaan maassa. Ahkera työmies saattoi Kaanaan maassa saada kolmekymmentäkertaisen sadon huonommasta maasta ja kuusikymmentäkertaisesti paremmasta maaperästä ja vieläpä satakertaisen sadon parhaimmasta maasta. Mutta täällä kylmässä pohjolassa saa pellon viljelijä kiittää Jumalaa, jos hän saa leikata kahdeksan tai yhdeksänkertaisen sadon parhaasta maaperästä, muutoin hän saa olla tyytyväinen neljän- ja viidenkertaiseen satoon. Ja välistä hän ei saa mitään koko pellosta. Joko on peltomaa niin kova, ettei se voi kantaa mitään hedelmää, tai sitten on siemen niin huono, ettei se voi itää, tai sitten pelto paleltuu yöpakkasessa, tai sitten saa peltomies vain pitkää olkea jyvien ja ytimien sijasta.

Apostoli Pietari kylvi helluntaipäivänä ja sai korjata enemmän kuin satakertaisen sadon. Mutta silloin olikin saapuvilla erinomainen siemenvilja, ja meidän tulee myöskin muistaa, että pelto oli jo toisten työntekijöiden muokkaama ennen häntä, niin kuin meidän Vapahtajamme todistaa, että toiset ovat työtä tehneet ennen teitä ja te saatte niittää. Mutta paljon riippuu myös siemenviljasta, sillä jos kylväjällä on huono siemen, niin ei voi odottaa mitään runsasta satoa. Jotkut pellon viljelijöistä ovat niin huolimattomia, etteivät puhdista siemenviljaa, vaan kylvävät sen peltoon niin likaisena, kuin se siemen on, jota ei milloinkaan ole seulottu. Semmoiset pellonviljelijät kylvävät itse rikkaruohoja peltoonsa. Onkos sitten ihmeellistä, että heidän peltonsa on täynnä rikkaruohoa?

Se, joka ostaa siemenviljansa muilta, ei koskaan voi olla varma vuodentulostaan, jos hän ei ensin idätä sitä omassa sydämessään. Mutta parasta kuitenkin olisi, jos peltomies voisi saada siemenen omasta pellostaan, jonka tulee olla puhdistettu ja vapaa rikkaruohosta. Muutoin ei ole yhtään peltoa, joka olisi täysin rikkaruohoton. Sen saattoi nähdä jo apostolien aikana. Olkoon siemen vaikka kuinka puhdas ja vapaa rikkaruohon siemenistä, niin voi rikkaruohon siemen tulla muualta. Maailman tuuli saattaa kuljettaa rikkaruohon siemenen Herran peltoon. Niin on asianlaita ohdakkeen siementen kanssa, jotka ovat hyvin kevyet. Ne seuraavat tämän maailman ilmojen ja tuulen mukana.

Mutta vaikka ei tuuli puhaltaisi yhtään maailmasta, niin voi vihollinen tosin kylvää rikkaruohoja Herran peltoon, kun ihmiset nukkuvat. Sen me kuulemme kohta tämän päivän evankeliumista. Kun ihmiset nukkuvat, juuri silloin saa vihollinen tilaisuuden kylvää rikkaruohoja Herran peltoon. Mutta minkä tähden pitää ihmisten nukkua, kun he tietävät, että vihollinen valvoo? Ja juuri silloin, kun ihmiset nukkuvat, juuri silloin saa vihollinen tilaisuuden kylvää rikkaruohon siemenet Herran peltoon! Jos yksikään olisi valveilla ja pitäisi Herran peltoa silmällä, ei vihollinen saisi tilaisuutta kylvää rikkaruohoa Herran peltoon. Mutta kun kukaan ei ole valveilla, kuinkas silloin käy?

Joo, se käy niin, että vihollinen tulee ja kylvää rikkaruohoa. Mutta miksi sitten kaikkien pitää olla unen raskauttamat? Ettekös näe, että vihollinen vaanii pellon takana hämärässä? Ettekös näe, että hänellä on säkki täynnä rikkaruohon siemeniä? Ettekös näe, että hän tahtoo tehdä kylväjälle vahinkoa? hän tahtoo tehdä kylväjän vaivan ja työn turhaksi? Ja kuitenkin te nukutte! Ei yhtään ihmistä ole koko pellolla, joka jaksaa valvoa. Ei ole totisesti ihmeellistä, että pelto on täynnä rikkaruohoja, kun kaikki ihmiset makaavat ja nukkuvat synnin unessa.

Jos täällä on joku sielu, joka on valveilla, niin hän valvokoon nyt peltoa, ettei vihollinen saisi tilaisuutta kylvää vielä enemmän rikkaruohoja kuin hän on kylvänyt. Mutta ei siinä kyllä, että Herran pelto on täynnä orjantappuroita ja ohdakkeita, joita vihollinen on kylvänyt, kun kaikki ihmiset ovat jättäytyneet unen valtaan, mutta myös siemen näyttää olevan kelvoton, vaikka pyhä siemen aina ja kaikkina aikoina on ollut puhdas ja hedelmällinen. Sillä taivaallisella siemenellä on aina elinvoima ja itävyys itsessään, kun se kylvetään oikein, ja on puhdistettu kaikista rikkaruohon siemenistä. Mutta kun se joutuu huonoihin käsiin, niin voi puhdas siemen pilaantua ja sekoittua kaikenlaisten rikkaruohon siementen kanssa, joka pilaa koko siemenviljan.

Niin me kuulemme puhuttavan uudessa Testamentissa, että fariseukset olivat pilanneet puhtaan Jumalan sanan ihmissääntöjen kanssa. Ja niin oli sama puhdas Jumalan sana pilattu paavin valtakunnassa ihmismetkuilla, ja sen tähden se ei voinut kantaa mitään hedelmää maan päällä. Luther puhdisti rikkaruohon siemenet pois vehnästä, mutta aikojen kuluessa on se taivaallinen siemen taas tullut sekoitetuksi rikkaruoholla ja ihmisjuonilla, ja sen tähden se ei saata kantaa mitään hedelmää.

Nyt siis vaaditaan Herran pellon tähden, että siemenen pitää olla puhdas ja vapaa rikkaruohon siemenistä. Toiseksi vaaditaan, että peltomaa pitää kyntää syvemmältä kuin mitä tähän asti on tapahtunut. Sillä ne, jotka nyt kyntävät peltoa, ovat ainoastaan tonkineet pinnan ylös, mutta eivät ole jaksaneet kaivaa syvemmältä. Väärä huoneenhaltija sanoi sen tähden: “En jaksa minä kaivaa ja häpeän minä kerjätä.”

Ja miksi ei hän jaksanut kaivaa? Koska hän ei ollut tottunut semmoiseen raskaaseen työhön. Raskas on laiskurin kaivaa maata. Raskas on hienon herran kerjätä. Mieluummin hän antaa Herransa velkamiesten väärentää velkakirjat ja kirjoittaa viisikymmentä sadan sijaan, kuin että hän ottaisi ja lähtisi kaivamaan maata Herran pellossa, ja sen lisäksi lähtisi kerjäämään kalliit siemenet siementen Herralta saadakseen edes joitakin puhtaita siemeniä, jotka on puhdistettu ja seulottu siinä suuressa riihessä, josta Johannes Kastaja sanoo: “Hän perkaa riihensä, ja ruumenet Hän polttaa sammumattomalla tulella, mutta nisut Hän kokoo aittaansa.” Jos missään niin täällä on Herran pelto täynnä orjantappuroita ja ohdakkeita. Täällä on vihollinen saanut kylvää rikkaruohonsa pelkäämättä ainuttakaan valvovaa ihmistä. Täällä saavat hengelliset siat mellastaa vapaasti Herran pellolla; sen tähden pelto näyttää sikohaalta.

Tänä päivänä, jos kuulette Herran äänen, älkäät paaduttako sydäntänne! Se on Herran ääni, joka päivän pyhässä evankeliumissa sanoo, että vihollinen kylvi rikkaruohoa Herran peltoon sillä aikaa kun ihmiset makasivat. Sillä jos joku ihminen olisi valvonut Herran peltoa, ei vihollinen olisi uskaltanut tulla niin julkisesti kylvämään rikkaruohoa Herran peltoon. Mutta koska kaikki ihmiset olivat nukkumassa, uskalsi hän tehdä semmoisen tihutyön. Nyt on ihmisten korkea aika herätä synnin unesta. Nyt on palvelijoiden korkea aika valvoa Herran peltoa. On parempi, että palvelijat valvovat kuin että he sitten tahtovat repiä ylös rikkaruohon, sillä semmoinen rikkaruohon repiminen on Jumalan käskystä tapahtunut Josuan aikana, mutta nyt se ei käy päinsä, koska rikkaruoho on saanut juurensa niin syvälle.

Mutta jos täällä on joku kristitty sielu, joka kantaa huolta siitä, että Herran pelto on niin kasvanut umpeen rikkaruohoista; että Herran viinamäki on niin maahan tallattu; että orjantappurat ja ohdakkeet ovat kuin kuusimetsä maan päällä; hän notkistakoon polvensa Jeesuksen nimeen, ja huutakoon siementen Herraa avuksi, että Hän lähettäisi uskollisia työntekijöitä eloonsa, että Hän opettaisi väärää huoneenhaltijaa kaivamaan syvemmältä Herran peltoa, ja myöskin kerjäämään jonkun kapan nisuja siemeneksi Herran peltoon; että Hän pitäisi palvelijansa valvomassa, ettei vihollinen saisi tilaisuutta kylvää rikkaruohoa Herran peltoon; että siementen Herra saisi edes jonkun nisujyvän korjata aittaansa. Kuule, Herra, köyhien työntekijöitten rukous, jotka tekevät työtä sinun vainiollasi ja odottavat sadetta taivaasta ja huokaavat yöksi taivaan kastetta ja päiväksi armon auringon paistetta, ettei Herran pelto kokonaan kasvaisi umpeen orjantappuroita. Aamen.