Puhtaat Saarnat 1, numero 169.

 

 

Rippisaarna 1849.

 

Evankelistat muistelevat, että opetuslapset tulit murheelliseksi, koska he kuulit, että yksi heistä oli pettäjä.

 

Vissimmästi on opetuslasten syytä, että tulla murheelliseksi, koska he huomaitsevat, että yksi heistä on semmoinen. Mutta mitä he saattavat siihen tehdä. Jos he tietäisit, kuka se on, vissimmästi he lykkäisit häntä pois lammashuoneesta. Mutta ei he tiedä vakaan, kuka se on, ennen kuin Juudan petollinen sydän tuli ilmi ja puhkeis ulos työhön ehdollisen synnin kautta. Eikä Vapahtajakaan tahdo sitä ilmoittaa ennen kuin Juudas ilmoittaa itsensä. Vapahtaja ei tahdo ilmoittaa edeltäpäin, kuka se on, ensiksi sen tähden, että pettäjälle annettaisiin vielä ajattelema-aikaa; toiseksi sen tähden, että muut opetuslapset saisit kysyä ja kuulustella keskenänsä, kuka heistä semmoinen olis.

Sillä ehkä muut opetuslapset tuntevat itsensä viattomaksi, tulevat he kuitenkin murheelliseksi, koska ovat Vapahtajan omasta suusta kuulleet, että yksi heistä, joka on niin monta ajastaikaa käynyt Vapahtajan skoulussa, ja niin paljon armonmerkkiä saanut tuta Jesukselta, pitää oleman niin hävitöin ja niin kiittämätöin, että hän ahneuden tähden pettää Vapahtajansa. Ja tämä opetuslasten muret taitaa olla heille tarpeellinen, sillä kuka tiesi, kuinka vahvat he itse ovat uskossansa ja rakkaudessansa, vaikka he kaikki luulevat, että he menevät kuolemaan Jesuksen kanssa. Ei ole vielä heidän uskonsa missään paikassa koeteltu, kuinka luja se on. Kuka tiesi, mikä tulee neuvoksi, koska kovat kiusaukset kohtaavat heitä. Kuka tiesi he rupeevat kieltämään Vapahtajansa, koska kovat ja äkkinäiset kiusaukset tulevat heidän päällensä. Opetuslasten muret taitaa olla heille tarpeellinen, koska Vapahtaja ei ota heitä varsin siitä murheesta pois. Hän antaa heidän kysellä ja tutkistella keskenänsä. Ja heidän täytyy vielä kysyä itseltä Vapahtajalta: “Olenko minä se?” Koska opetus[lapset] istuvat juuri Herran Ehtoollisen pöydällä ja tietävät vakaan, että heidän keskellänsä istuu myös pettäjä, vissimmästi täytyy heidän kysyä vielä itseltä Vapahtajalta: “Olenko minä semmoinen?”

Kuka tiesi, vaikka te tunnette itsenne viattomaksi, kuka tiesi taitaa olla omassa sydämessä niin suuri petollisuus, että teidän täytyy kysyä itseltä Vapahtajalta: “Olenko minä semmoinen?” Tutkikaat teitänne keskenänne, te murheelliset opetuslapset, kuka on semmoinen. Ja kysykäät vielä Herralta Jesukselta: “Olenko minä semmoinen, että minun pitäis pettämän minun Vapahtajani?” Ja ehkä Vapahtaja salaisten syitten tähden ei tahdo opetuslapsille ilmoittaa, kuka se on; ei se ole heille juuri tarpeellinen tietää, ennen kuin Juudas ilmoittaa itsensä suun antamisella. Mutta muille opetuslapsille se on ilman epäilemättä tarpeellinen olla vähäisen murheessa ja epäilyksessä tämän asian tähden, että pääsisit paremmin tutkimaan omaa sydäntänsä ja kuulustelemaan keskenänsä, kuka heistä semmoinen olis. Ja täytyy heidän viimein kysyä itseltä Vapahtajalta: “Olenko minä se?”

Jos Vapahtaja olis varsin sanonut muille opetuslapsille, että Juudas se on, niin olisit he varsin suuttuneet Juudalle ja ajaneet hänen pois Herran Ehtoolliselta; ja niin he olisit kaikki päässeet siitä murheesta ja epäilyksestä. Mutta olikopa se muret heille vahingoksi? Me tiedämme, että Jesuksen opetuslapsille tulee muret siitä Juudan lankeemisesta. Ei he saata iloiset olla, koska yksi heistä, joka on niin monta ajastaikaa käynyt Vapahtajan skoulussa, joutuu riettaan haltuun. Riettaan enkelit kyllä iloitsevat yhden kristityn lankeemuksesta. Ja mailman herrat ihastuvat, koska he sen kuulevat, että yksi Jesuksen omista opetuslapsista aikoo pettää Jesusta.

Mutta Jesus tulee sen asian tähden murheelliseksi ja muut opetuslapset kanssa tulevat murheelliseksi. Ei ainoastans sen tähden, että riettaan enkelit pääsevät iloitsemaan ja sanomaan: “Katso, tuommoiset ovat kristityt!” Riettaan enkelit iloitsevat yhden kristityn lankeemisesta. He nuolevat huuliansa niin kuin verikoirat, jotka vasta ovat lakkineet verta, ja sanovat: “Katso! Tuommoiset ovat kristityt!” Ja jos yksi kristitty lankee, niin saavat kaikki kantaa koiran päätä. Riettaan enkelit pääsevät sen kautta suureen iloon, sillä he luulevat, että kaikki ovat Juudan kaltaiset. Sen tähden saavat kaikki kristityt kärsiä yhden kristityn lankeemisesta. Siitä syystä tulevat nyt muut opetuslapset murheelliseksi, eikä suinkaan ole tämä muret vahingoksi heille. Heidän täytyy sen asian tähden ruveta tutkimaan itsensä. Heidän täytyy ruveta ajattelemaan ja kysymään: “Olenko minä se?” Jos opetuslapset saisit varsin tietää, kuka se on, niin tulisit he sen kautta suruttomaksi. Heittäisit tutkimasta itseänsä, heittäisit epäilemästä itsestänsä, heittäisit kysymästä Vapahtajalta, kuinka asia on heidän kanssansa. He ajattelisit sitte näin: “Ja Jumalan kiitos, en ole minä semmoinen. Juudas se on.”

Jaa, jaa, Juudas parka! Kyllä sinä olet kauniisti pettänyt sinun Vapahtajas! Mutta tiedätkös, onnetoin sielu, mikä voitto sinulle tulee? Herran Ehtoollisessa olet sinäkin tehnyt itsiäs viattomaksi ja olet kysynyt: “Herra, lienenkö minä se?” Ettei muitten opetuslasten paha luulo lankeis sinun päällesti. Sinä olet saattanut Vapahtajalle ja muille opetuslapsille suuren murheen. Heidän täytyy nyt kärsiä sinun tähtesti, ja vielä olla epäilyksessä, koska riettaan enkelit iloitsevat sinun lankeemuksestas. Mutta odota vielä vähän aikaa, siksi kuin vääryyden rahat rupeevat polttamaan sinun tuntoas ja tulemaan niin raskaaksi kuormaksi, että sinun täytyy heittää net rahat templiin. Luuletkos, että sinä sen tähden saat omantunnon rauhan, vaikka vielä heittäisit vääryyden rahat kirkkoon eli vaivaisille? Taitavat ne kuolleen uskon papit jotka ovat temppelin haltijat eli kansan vanhimmat, jotka ovat niin kuin seurakunnan päämiehet, taitavat ne surkutella sinua, koska sinä rupeat valittamaan, että sinä olet pettänyt viattoman veren? He ihastuvat, koska sinä, joka olet muka yksi Jesuksen opetuslapsista, rupeat häntä pettämään. Mutta koska sinulle tulee hiljainen katumus, ettäs olet viattoman veren pettänyt, silloin he sanovat sinulle: “Mitä meidän siihen tulee? Katso itsiäs!”

Joo! Niin tekevät mailman lapset. He ihastuvat, koska yksi Jesuksen opetuslapsista lankee ehdollisiin synteihin. Se tekee heille niin suuren ilon ja huvituksen niin kuin sokeri olis pantu heidän pernansa päälle. He saavat siitä niin suuren voiton, että he pääsevät iloitsemaan, niin kuin riettaan enkelit iloitsevat yhden kristityn lankeemuksesta. Mutta ei ne sen tähden kanna vaaria sinusta, Juudas parka, koska sinä tulet omantunnon vaivaan. He nauravat vaan ja sanovat: “Katso itsiäs!” Niin se käypi Juudalle ja hänen veljillensä, jotka vielä ovat elämässä. Koska heille tulee hiljainen katumus, hyljätään het sekä Jesuksen opetuslapsilta että mailman lapsilta.

Minä olen tämän asian ottanut edes yhdeksi kauhistavaiseksi esimerkiksi kaikille niille, jotka. Juudan tavalla käyvät Herran Ehtoollisella. Ja niitä on vissimmästi monta tällä ajalla, jotka antavat suuta Vapahtajalle Herran Ehtoollisessa, vaikka vääryyden rahat helisevät pakkarissa. Ei se ole niin suuresti ihmeteltävä, että suruttomat mailman lapset sen tekevät, jotka ei ole koskaan käyneet Jesuksen skoulussa. Ei ne tee muuta kuin pilkkaavat Vapahtajaa, koska he tulevat Herran pöydälle ilman surutta, ilman muretta, ilman katumuksetta, ilman uskotta, ilman rakkautta; vaikka he pitävät itsensä katuvaisina ja ovat täynnänsä uskoa ja rakkautta. Mutta he syövät ja juovat itsellensä tuomion, koska he Herran Ehtoollisesta ottavat suruttomuuden ainetta ja luulevat, että he siellä saavat syntejänsä anteeksi. Mutta vielä netkin, jotka ovat jo monta ajastaikaa käyneet Vapahtajan skoulussa ja saaneet monta armonmerkkiä tuta, menevät takaisin suruttomuuteen ja rupeevat ahneuden tähden ja mailman rakkauden tähden pettämään Vapahtajaansa ja antamaan riettaan enkeleille sen ilon, että he pääsevät iloitsemaan yhden kristityn lankeemuksesta, jonka kautta Jesuksen opetuslapsille tulee muret ja epäilys itsestänsä. Ja tämä muret ei suinkaan ole heille vahingoksi. Mutta niille onnettomille sieluille, jotka siihen laihin antavat itsensä vihollisen haltuun, niille tämmöinen petollisuus tulee ijankaikkiseksi vahingoksi.

Olkaat siis murheelliset, te Jesuksen opetuslapset, koska yksi teistä on alkanut juonia pitämään ja Vapahtajansa pettämään. Tutkistelkaat keskenänne, kuka teistä semmoinen olis. Kyllä vissimmästi saatanas eli ahneuden perkele on ennen jo mennyt Juudaan Iskariotin sydämeen, ennen kuin tämä pyhä Ehtoollinen pidetään, mutta ei se tule ilmi ennen kuin vasta jälkeen, koska Juudas tulee suuta antamaan Vapahtajalle. Koska vielä toinen perkele on mennyt häneen sen kastetun palan jälkeen, jonka Jesus antoi hänelle Herran Ehtoollisessa, silloin tulee Juudas täydelliseksi riettaan orjaksi. Ei hän jaksa enää olla muitten opetuslasten seurassa. Rietas panee häntä ulos menemään, ja mihinkä hän silloin menee? Se tulee vasta jälkeen tiettäväksi.

Nyt on ihmisen poika kirkastettu. Nyt saavat kaikki ihmiset nähdä ihmisen pojan kunnian, koska Hän vapaasta tahdosta antaa itsensä kuolemaan murheellisten, hätäyntyneitten, alas painettuin, rikki murrettuin ja mailmalta ylönkatsottuin sieluin lunastukseksi, ja niiden katuvaisten, heikkomielisten ja itkeväisten ylösrakennukseksi, joilla yksi nöyrä ja särjetty sydän on. Juudas parka ei olis suonut Vapahtajalle niin pahoin käyvän, että mailman lapset Häntä tappavat. Mutta sinä näet, Juudas, että se tapahtuu toiseen laihin kuin mitä sinä ajattelet. Et sinä usko kyllä, että Vapahtaja tulee niin paljon kärsimään sinun ahneutes tähden. Mutta sinä uskot vasta silloin, koska sinä näet Jesuksen tuomituksi kuolemaan. Mutta silloin tulee sinulle hiljainen katumus. Ja Juudaksen tähden saavat vielä muutkin opetuslapset kärsiä paljon muretta ja häväistystä. Riettaan enkelit iloitsevat yhden kristityn lankeemisesta ja luulevat, että kaikki Jesuksen opetuslapset ovat Juudan kaltaiset. Mutta luulkoon he mitä tahansa. Ei ole sen tähden kristillisyyden asia turha, vaikka yksi Juudas on pois vilpistynyt. Ei ole kaikki opetuslapset hirttäneet itseänsä, vaikka yksi Juudas on hirttänyt itsensä. Ottakoon kaikki suruttomat hänen esimerkiksi itsellensä ja katsokoon perään ja eteen, kuinka niille käypi, jotka Juudan tavalla pettävät Vapahtajansa. Mutta net murheelliset opetuslapset, jotka ei ole suostuneet hänen tekoonsa, tulkoon niin huonona ja raajarikkona, kuin he ovat, Herran pöydälle tunnustain kaikesta sydämestänsä heikkoutensa ja raadollisuutensa niin kuin Davidi ja Manasse, Pietari ja Magdaleena, sanoen seuraavaisella tavalla. Aamen.