TIEDOKSI

Nyt on meneillään siirtymäkakausi koronaepidemian ja normaalitilan välillä. Siksi sekä fyysiset että Teams-kokoukset ovat samanaikaisesti käytännössä.

Tällä hetkellä (2022 maaliskuu) pidämme kokouksia sekä fyysisesti että verkossa (Teams). Sekä Suomessa että Ruotsissa asuvat kristityt ovat osallistuneet aktiivisesti sekä saarnojen kuunteluun, että Jumalan sanan tutkintoihin. Alkuvirsi, rukousten luku, virsi, rovasti Laestadiuksen puhtaan saarnan luku sekä suullinen saarna alkaa klo 13.00 ja kestää tavallisesti noin 2 tuntia. Suullinen saarna tulkataan suomesta ruotsiksi tai päinvastoin. Sen jälkeen on ruokailutauko, ja kello 16.00 alkaa yhteinen Jumalan sanan tutkinto, joka kestää yleensä noin puolitoista tuntia (16-18). Lapsetkin ovat olleet innolla mukana ja pienimmätkin ovat vastanneet kysymyksiin.

***

FÖR KÄNNEDOM

Nu gäller övergångsperioden från koronarestriktioner till det normala tillståndet. Därför är de fysiska och Teams-möten samtidigt i bruk.

För närvarande (2022 mars) håller vi samlingar både i samlingslokaler och via nätet (Teams). De kristna i Finland och Sverige har aktivt varit med och lyssnat predikningar och rannsakning av Guds ord. Inledningspsalmen, läsning av bön, psalmsång, läsning av en oförfalskad predikan av prosten Laestadius och psalmsång jämte en muntlig predikan i jämbredd med en bibeltext börjar klockan 13.00 och tar ungefär två timmar. Den muntliga predikan översätts från finska till svenska eller vice versa. Därefter har vi en paus för måltid. Klockan 16 börjar bibelstudier som tar ungefär två timmar (kl.16-18). Även barnen har ivrigt deltagit i dessa studier och till och med de yngsta har svarat på frågorna.

***

INFORMATION

Now is the period of transformation of the covid-19 etc. restrictions to the normal state. That is why both the physical and the Teams meetings are kept at same time.

Right now (March 2022) we have meetings in the meetingrooms and via the Internet (Teams). Christians living in Finland and Sweden participate actively, listening to sermons and studying the word of God. Meetings have been held every Sunday and on public holidays. The meeting begins at 1 a'clock p.m. and it takes about two hours to sing an opening hymn, read the prayers, sing another hymn, read Dean Laestadius' pure sermon and have the oral sermon. The sermon is interpreted either from Finnish to Swedish or vice versa. After this there is a break for dinner. At 4 p.m. begins a united study of the word of God, which usually takes about one and half an hour. (16-18). Kids have also participated enthusiastically, and even the smallest have answered the questions.