Mer av Lars Levi Laestadius egna texter finns i adressen: www.laestadiustexter.se

Dessa sidor byggs ut successivt.

1. Lars Levi Laestadius: Ens Ropandes Röst i Öknen original text PDF

2. Den andliga styrelsens skiften i den förstfödda laestadianska församlingen i Sveriges Lappmark, Pieksämäki 1976 / PDF / 15Mb

 

3. Till minne av Isak Niku, Frans Wettainen och Isak Kuoksu, tryckt i St. Mickels (Mikkeli) 1936. (Sökbar text, OCR-läst)

Samma som ovan i original. PDF

4. Till minne av August Isaksson Vanhainen 1965 (svenska, skrivet av Sten Johansson, trycksak)

5. Jonas Håkanssons syn från 1801, tryckt i Piteå 1851 av L. L. Læstadius (PDF)

6. BOREMANS POSTILLA 1956 KOMPLETT / sökbar text / OCR -läst med Adobe Acrobat Pro / 93 MB (bredband för nerladdning behövs) [Denna bok är en förfalskning. Före detta kyrkoherden i Pajala, Iivari Leskinen, kallade boken för Boremans Postilla - d.v.s. inte Laestadius Postilla]

7. 2019 Här är den oförfalskade Postillan, där de ca. 45000 ord som boreman utelämnade har införts i blå färg där de hör till. Klicka på länken nedan:

http://www.laestadiustexter.se/NyaEvaPDF.pdf

 

8. Kronofogden Hackzell beskriver Missionskolan i Kangos år 1849 / Inskriven från Norrbottens Posten 1849 mikrofilm Luleå Stadsbibliotek