Nya Evangeliepostillan i ljudfiler ( syntetisk röst (mp3) )
Samt 35 predikningar, provöversättning
. (Längre ned på denna sida.) / Färdig 2023

Nya Evangeliepostillan digital bok. Här!

Nr.1    1 Söndagen i Advent 1853

Nr.2    2 Söndagen i Advent 1859

Nr.3    3 Söndagen i Advent 1858

Nr.4    4 Söndagen i Advent 1859

Nr.5    Juldagen A

Nr.6    Juldagen B 1859

Nr.7    Annandag Jul 1858

Nr.8    Söndagen efter Jul 1848

Nr.9    Nyårsdagen 1859

Nr.10    Söndagen efter Nyår 1848

Nr.11    Trettondagen 1849

Nr.12    1 Söndagen efter Trettondagen 1853

Nr.13    2 Söndagen efter Trettondagen 1849

Nr.14    3 Söndagen efter Trettondagen

Nr.15    4 Söndagen efter Trettondagen 1855

Nr.16    5 Söndagen efter Trettondagen 1854

Nr.17    Septuagesima 1853

Nr.18    Sexagesima 1857

Nr.19    Fastlagssöndagen 1849

Nr.20    1 Söndagen i Fastan 1855

Nr.21    2 Söndagen i Fastan 1849

Nr.22    3 Söndagen i Fastan 1849

Nr.23    Midfastosöndagen 1854

Nr.24    5 Söndagen i Fastan 1853

Nr.25    Palmsöndagen A

Nr.26    Palmsöndagen B

Nr.27    Långfredagen 1851

Nr.28    Påskdagen 1853

Nr.29    Annandag Påsk 1854

Nr.30    1 Söndagen efter Påsk

Nr.31    2 Söndagen efter Påsk 1849

Nr.32    3 Söndagen efter Påsk

Nr.33    4 Söndagen efter Påsk 1859

Nr.34    5 Söndagen efter Påsk 1848

Nr.35    Kristi Himmelsfärdsdag 1855

Nr.36    6 Söndagen efter Påsk 1851

Nr.37    Pingstdagen A 1854

Nr.38    Pingstdagen B 1859

Nr.39    Annandag Pingst 1854

Nr.40    Heliga Trefaldishetsdag 1855

Nr.41    1:a Söndagen efter Trefaldighet 1853

Nr.42    2:a Söndagen efter Trefaldighet 1855

Nr.43    3:e Söndagen efter Trefaldighet

Nr.44    4:e Söndagen efter Trefaldighet

Nr.45    5:e Söndagen efter Trefaldighet 1856

Nr.46    6:e Söndagen efter Trefaldighet

Nr.47    7:e Söndagen efter Trefaldighet 1848

Nr.48    8:e Söndagen efter Trefaldighet

Nr.49    9:e Söndagen efter Trefaldighet

Nr.50    10:e Söndagen efter Trefaldighet 1853

Nr.51    11:e Söndagen efter Trefaldighet

Nr.52    12:e Söndagen efter Trefaldighet 1859

Nr.53    13:e Söndagen efter Trefaldighet 1850

Nr.54    14:e Söndagen efter Trefaldighet

Nr.55    15:e Söndagen efter Trefaldighet 1853

Nr.56    16:e Söndagen efter Trefaldighet 1848

Nr.57    17:e Söndagen efter Trefaldighet 1859

Nr.58    18:e Söndagen efter Trefaldighet 1856

Nr.59    19:e Söndagen efter Trefaldighet

Nr.60    20:e Söndagen efter Trefaldighet 1850

Nr.61    21:a Söndagen efter Trefaldighet

Nr.62    22:a Söndagen efter Trefaldighet

Nr.63    23:e Söndagen efter Trefaldighet

Nr.64    24:e Söndagen efter Trefaldighet 1850

Nr.65    25:e Söndagen efter Trefaldighet 1850

Nr.66    Söndagen före Domsöndagen 1856

Nr.67    Domsöndagen 1853

Nr.68    Domsöndagen 1858

Nr.69    Kyndelsmässodagen

Nr.70    Jungfru Marias bebådelsedag 1859

Nr.71    Johannes Döparens dag 1856

Nr.72    Johannes Döparens dag 1857

Nr.73    Mikaelidagen 1851

Nr.74    Alla Helgons dag 1858

Nr.75    1:a Böndagen

Nr.76    2:a Böndagen 1856

Nr.77    3:e Böndagen 1854

Nr.78    4:e Böndagen 1850

Nr.79    Sorgedagen efter Konung Oscar 1859

TILLÄGG:

L. L. Laestadius brev till konsistoriet 1854 ang. grova ord.

-

Provöversättningar 35 st. L.L.L. predikningar. TEXT HÄR! (pdf)

Ljudfiler här nedanför i mp3 fomat. Klicka på de blå länkarna nedan.

Nr.1 1SÖNDAGEN I ADVENT 1858 (AFTONSÅNG)

Nr.2 1 SÖNDAGEN I ADVENT 1858

Nr.3 2 SÖNDAGEN I ADVENT 1852

Nr.4 3 SÖNDAGEN I ADVENT 1854 (AFTONSÅNG)

Nr.5 4 SÖNDAGEN I ADVENT 1848

Nr.6 JULDAGEN 1851

Nr.7 ANNANDAG JUL 1849

Nr.8 SÖNDAGEN EFTER JUL

Nr.9 NYÅRSDAGEN 1853

Nr.10 SÖNDAGEN EFTER NYÅRSDAGEN (Början försvunnen)

Nr.11 SÖNDAGEN EFTER NYÅRSDAGEN

Nr.12 TRETTONDAGEN 1852

Nr.13 1 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1853

Nr.14 2 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1859 (AFTONSÅNG)

Nr.15 3 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1849

Nr.16 4 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1857

Nr.17 5 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1851

Nr.18 6 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1858

Nr.19 SÖNDAGEN SEPTUAGESIMA 1850

Nr.20 SÖNDAGEN SEXAGESIMA 1849

Nr.21 FASTLAGSSÖNDAGEN 1853

Nr.22 1 SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR 185?)

Nr.23 2 SÖNDAGEN I FASTAN

Nr.24 3 SÖNDAGEN I FASTAN 1855

Nr.25 PALMSÖNDAGEN 1859 (aftonsong)

Nr.26 LÅNGFREDAGEN 1850

Nr.27 ANNANDAG PÅSK 1852

Nr.28 PINGSTDAGEN 1850

Nr.29 JOHANNES DÖPARENS DAG 1853

Nr.30 MIKAELS DAG

Nr.31 1 BÖNDAGEN 1858

Nr.32 3 BÖNDAGEN 1854 (AFTONSÅNG)

Nr.33 LÄSFÖRHÖRSPREDIKAN. Text: Luk.14: 28-38 (Tornbyggning)

Nr.34 HUSFÖRHÖRSPREDIKAN 1849. Text 1. Joh.3: 19-21 (Om vårt hjärta fördömer oss)

Nr.35 MARKNADSPREDIKAN I PAJALA 1856