Puhtaat Saarnat 1, numero 5,3. SUNNUNTAINA ADVENTISSA 1858.Minä panen vainon sinun siemenes ja vaimon siemenen välille, ja vaimon siemen pitää rikkipolkeman käärmeen pään, ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän. 1. Moos. 3: 15.Tämä viha vaimon siemenen ja käärmeen siemenen välille pantiin varsin syntiinlankeemuksen jälkeen, ja tämä viha niiden välillä pysyy niin kauvan kuin maailma seisoo. Tämä viha ilmoittaa itsensä siten, että murhaaja Kain, joka oli siitä isästä perkeleestä, tappoi veljensä Aabelin sen tähden, että Aabelin uhri kelpasi paremmin Jumalalle kuin Kainin uhri. Käärmeen siemenet purivat silloinkin, koska Mooses oli saarnaamassa. Usein Israelin lapset riitelit Mooseksen kanssa ja tahdoit kerran kivillä vatkata kuoliaaksi. Ja koska. profeetat rupesivat saarnaamaan parannusta suruttomalle kansalle, silloin rupesivat taas käärmeen siemenet puikimaan. Käärmeen siemenet rupesivat profeetoita vainoomaan. Ja koska Johannes Kastaja rupesi saarnaamaan: “Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka teitä neuvoi välttämään tulevaista vihaa”, silloin aukaisivat kyykäärmeet kitansa ja sanoivat: “Sillä miehellä on perkele”, se merkitsee: ylpeyden perkele häntä hallitsee. Ja koska se siunattu vaimon siemen tuli musertamaan käärmeen pään, silloin vasta alkoivat käärmeen siemenet vaimon siemenen verta imemään. Lohikäärme suuttui hirmuisesti vaimon siemenelle. Ja koska he olivat Kristuksen tappaneet, rupesivat he myös Hänen opetuslapsiansa tappamaan. Näin käärmeen siemenet ovat vihanneet ja vainonneet vaimon siementä. Joka paikassa, kussa kristityitä on ilmestynyt, siinä on heitä vihattu ja vainottu maailman joukolta. Mitkäs nyt ovat ne käärmeen siemenet, jotka vihaavat vaimon siementä? Kaikki, jotka vihaavat, pilkkaavat ja ylönkatsovat kristityitä, ne ovat käärmeen siemenet ja oikeat kristityt ovat vaimon siemen. Sen tähden sanoo Herra 1. Moos. 3: 15: “Minä panen vihan sinun siemenes ja käärmeen siemenen välille. Mutta tämä hengellinen viha on suruttomain ja armonvarkaiden sydämessä niin salattu, etteivät he itse tunne, että vihan tähden he vainoovat kristityitä. Vaan koska he tappavat Jeesuksen opetuslapsia, luulevat he tekevänsä Jumalalle palveluksen. Niin on rietas kääntänyt heidän silmänsä nurin, että heidän pitää uskoman, että kristityt ovat väärät profeetat ja villihenget. Se usko on ollut juudalaisilla, se usko on ollut pakanoilla, se usko on ollut paavilaisilla, että kristityt ovat vahingolliset valtakunnalle, ja sen tähden on heitä vainottu, ettei ole kukaan uskonut, että semmoiset ovat kristityt, jotka muita tuomitsevat, mutta itsensä pitävät hyvinä. Me saamme kuulla tämän päivän evankeliumissa, että Johannes Kastaja oli heitetty vankeuteen yhden huoran tähden; Israelin poika Joosef heitettiin myös vankeuteen yhden huoran tähden; yhden huoran tähden pilkattiin Vapahtajaa pitaalisen Siimonin huoneessa ja yhden huoran tähden kiusasivat fariseukset Jeesusta koetellaksensa, kuinka armollinen Hän huorille on. Ja huorain tähden saavat kristityt kärsiä pilkkaa ja häväistystä maailman joukolta, niin kuin Paavalin aikana rupesi yksi kristitty huoraamaan ja kristityt saivat sen huoran tähden kärsiä, vaikka Paavali käski sen huorimiehen ruumiin antaa saatanalle, että sielu pelastettaisiin. Me kuulimme siis, että Paavalilla oli se usko, että huorimiehen sielu pelastetaan, koska hänen ruumiinsa annetaan saatanalle. Tätä Raamatun paikkaa ei pakanat ymmärrä, vaikka he pitävät itsensä viisaana. Mutta sen suuren Israelin Paimenen, joka tuli etsimään sitä kuin kadonnut oli, puplikaanein ja syntisten ystävän, sen suuren syömärin ja juomarin, täytyi riettaan huoria korjata, jotka itkivät Hänen jalkainsa päällä. Hänen täytyy vielä nytkin katuvaisia huoria korjata, sen tähden, että katuvaiset huorat rakastavat Häntä niin paljon. Kuule sinä puplikaanein ja syntisten ystävä murheellisten ja katuvaisten huokaus! Isä meidän, joka olet taivaissa jne.

Evankeliumi Matt. 11 :2 - 10.

Tämän päivän evankeliumissa puhutaan Johanneksesta, joka oli vankeudessa. Mutta ei moni surutoin tiedä, minkä tähden Johannes oli vankeuteen heitetty. Johannes oli se totuuden tunnustaja, joka on pahimmiten haukkunut suruttomia ja erinomattain maailman herroja heidän koreutensa ja komeutensa tähden. Koska kuningas Herodes sai kuulla sanomia hänestä, kutsui hän Johanneksen tykönsä siinä mielessä, että Johannes laskisi hänen taivaan valtakuntaan. Mutta kuin Johannes rupesi soimaamaan kuningasta huoruudesta, silloin suuttui kuningas Herodes Johannekselle ja pani hänen vankeuteen. Ilmankin tämä kunniallinen kuningas ajatteli, koska hän pani Johanneksen vankeuteen: “Kyllä minä opetan sinua haukkumaan kunniallisia ihmisiä huoruudesta. “ Mutta se kuninkaallinen huora suuttui hirmuisesti totuuden saarnaajalle. Herodes oli nimittäin ottanut veljensä vaimon huoraksi itsellensä. Mutta Johannes sanoi Herodekselle: “Ei sinulla ole lupa häntä pitää, se on vastoin lakia.” Siitä soimauksesta suuttui itse kuningas Johannekselle ja se kuninkaallinen huora suuttui vielä enemmän totuuden saarnaajalle. Koska Johannes oli vankeudessa, teki kuningas Herodes pidon, niin kuin maailman herrain tapa on, ja kutsui paljon herroja siihen pitoon; ja koska viina nousi päähän, tuli sen edellä mainitun huoran tytär saliin tanssaamaan. Ja hän oli niin seppä tanssaamaan, että kuningas mielistyi häneen. Silloin käski kuningas sen tyttären anoa jotakin, vaikka puolen valtakunnasta, ja hän lupasi tehdä hänen anomuksensa jälkeen. Mutta se pikku huora ei tiennyt, mitä hänen piti anoman kuninkaalta. Vaan hän meni äidiltänsä kysymään, mitä hän anoisi. Ja kyllä oli vanha huora valmis neuvomaan tytärtänsä, mitä hänen piti anoman kuninkaalta, nimittäin Johanneksen päätä vadissa. Koska kuningas Herodes sen kuuli, tuli hän murheelliseksi. Ei hän olisi tahtonut Johannesta tappaa, mutta hän oli pannut Johanneksen vankeuteen siinä tarkoituksessa, että hän lakkaisi haukkumasta. Mutta kun hän oli luvannut tuolle tyttärelle mitä ikänä hän anoisi, täytyi hänen tehdä hänen anomuksensa jälkeen, ja hän antoi käskyn hakata Johannekselta kaulan.

Nyt te kuulette, minkä tähden totuuden saarnaaja Johannes heitettiin vankeuteen ja minkä tähden hän surmattiin. Se oli yksi kirottu pito, niin kuin kirjoitettu on meidän virsikirjassamme n:o 219: “O pito kirottu kiukkuinen, kussa veri viaton vuotaa. “ Ja kyllä on monta semmoista pitoa maailmassa, joissa huorat ovat tanssanneet itsensä kuolemaan ja niiden huorain tähden on paljon viatonta verta vuodatettu maailmassa ja moni kristitty on niiden huorain tähden surmattu. Meidän olisi sovelias tänäpäivänä saarnata aivan Herodeksen huorasta, mutta ei se semmoinen saarna ole ylösrakentavainen muille kuin ainoastaan kristityille, joille evankelista Luukas on kirjoittanut tämän muisteluksen Herodeksesta ja hänen huorastansa; ja te taidatte kysyä, kuinka semmoinen saarna saattaa olla kristityille ylösrakentavainen? Minä tahdon selittää teille, minkä tähden evankelista Luukas kirjoittaa kristityille niin paljon Herodeksesta ja hänen huorastansa. Ensiksi sen tähden, että kristityt tahtovat tietää, minkä tähden semmoinen opettaja heitettiin vankeuteen ja minkä tähden hän surmattiin, jne. Toiseksi tahtoo evankelista osottaa kristityille, minkä kaltainen mies Herodes oli, jota siihen aikaan kiitti maailma ja erinomattain ne maailman herrat, jotka söivät niissä pidoissa, joissa se pikku huora tanssasi niin kauniisti, että kuningas itse jäi tykkäämään hänestä. Semmoisiin pitoihin maailman herrat tulevat mielellänsä ja maksavat rahan pelkästään sen tähden, että he saavat nähdä ja katsoa, kuinka somasti muutamat huorat tanssaavat. Maailman herrat tahtovat puolittain peittää Herodeksen vikoja syystä, kun he ovat niissä samoissa synneissä kiinni. Ei Herodeksen uskon veljet tohdi tuomita häntä sen synnin tähden, että hän pitää yhtä huoraa, sillä se on tullut luvalliseksi maailmassa, että pitää huoria. Ja toiseksi ei maailman herrat jaksa tuomita Herodesta sen tähden, että hän antoi hakata Johannekselta kaulan; sillä hänen täytyi siinä paikassa täyttää valansa. Mitä kuningas kerran lupaa, sen pitää tapahtuman. Mutta evankelista Luukas kauhistui, koska hän kirjoitti, minkä kaltainen mies Herodes oli. Ja kaikki evankelistat kirjoittavat, että Herodes antoi käskyn pöövelille hakata Johanneksen kaulan poikki. Ja niin he muistelivat, että Herodeksen huora neuvoi tytärtänsä anomaan Johanneksen päätä vadissa. Ja minkä tähden kaikki evankelistat Matheus, Markus ja Luukas kirjoittavat niin paljon siitä Herodeksen huorasta? Joo, sen tähden, että kristityt tarvitsevat tietää, minkä kaltainen huoran luonto on, että jokainen, joka häntä soimaa huoruudesta, saapi varoa henkeänsä. Sen tähden metkin saarnaamme Herodeksen huorasta, että muut huorat näkisit haamunsa hänessä. Ja niin kuin evankelistat ovat tuominneet Herodeksen huoran vikapääksi Johannes Kastajan kuolemaan, niin kaikki muut huorat tuomitaan vikapääksi ijankaikkiseen kadotukseen, jossa he saavat tanssia piruin kanssa tulijärvessä. Johannes Kastaja, totuuden tunnustaja ja Kristuksen edellä juoksija, heitettiin vankeuteen huoran tähden ja tapettiin huoran tähden. Ja kaikilla kristityillä on se usko, että Johannes Kastaja on tullut autuaaksi, koska itse Vapahtaja on antanut hänelle todistuksen, että hän on jalompi kuin profeetta, ettei yksikään vaimosta syntynyt ole suurempi kuin hän. Mutta maailman joukko piti häntä villihenkenä ja sanoivat, että Johanneksella oli perkele. Ja minkä tähden he niin sanoivat? Sen tähden, että Johannes soimasi heitä synnistä ja tuomitsi heitä. Sama viha on vielä nytkin suruttomain sydämessä niitä kohtaan, jotka nuhtelevat heitä synnistä. Sillä jos ei olisi viha sydämessä, niin he uskoisivat ja tekisivät parannuksen; mutta heidän pahuutensa tekee heitä sokeaksi, että he pitävät sen villihenkenä, joka nuhtelee heitä synnistä. Kaikki huorat olivat vihaiset hänelle ja kaikki maailman herrat olivat suuttuneet hänelle; sillä Johannes oli kankea niin kuin puu maailmaa vastaan. Ei hän pannut viinaa suuhunsa. Ei hän elänyt herkullisesti niin kuin maailman herrat, eikä hän pitänyt kanssakäymistä heidän kanssansa. Jos nyt semmoinen opettaja olisi saarnaamassa maailmassa, niin totta kaiketi suruttomat vihaisivat häntä. Kaikki maailman herrat soisivat hänen kuolevan ja sanoisivat: “Sillä miehellä on perkele.” Sillä kaikki ne, jotka itse ovat siitä isästä perkeleestä, luulevat, että totuuden saarnaajalla on perkele. Kuinkas moni maailman joukosta menisi nyt Johanneksen tykö tunnustamaan syntiänsä? Minä luulen, että kaikki suruttomat menisivät pilkkaamaan hänen saarnojansa ja nauraisivat, koska hän puhuisi heille vertauksilla. Mutta kyllä pilkkaamisen perästä tulee viha ja vihan perästä tulee paatumus. Ei ole silloin papit, fariseukset ja kirjanoppineet saattaneet uskoa, että Johannes on Jumalasta. Mutta se usko on heillä ollut, että Johanneksella on perkele. Ja vaikka muutamat talonpojan säädystä ovat tulleet Johanneksen tykö tunnustamaan syntiänsä, niin ei ole sen tähden ollut monta, jotka olisivat oikein heränneet Johanneksen lakisaarnoista. Johanneksen opetuslapset ovat tulleet Jeesuksen opetuslapsiksi. Ja se oli Johanneksen tarkoitus, että kaikki laista heränneet pitää tuleman Jeesuksen tykö: “Minä kastan teitä vedellä, mutta minun jälkeeni tulee Hän, joka kastaa teitä Pyhällä Hengellä ja tulella.” Se on ollut myös minun tarkoitukseni, että suruttomat heräisivät ja tulisivat sen tykö, joka kastaa heitä Pyhällä Hengellä ja tulella. Mutta niin kuin silloin useammat paatuivat Johanneksen kovasta lakisaarnasta, niin myös nytkin tapahtuu. Olikos se Kastajan syy, että he paatuivat? Ei ollenkaan, mutta se oli heidän oma syynsä. Niin tuli paatumus juutalaisille Vapahtajan kovasta tuomiosta; mutta oliko se saarnaajan syy, että he niin paatuivat? Ei, vaan he itse paaduttivat sydämensä. Oli silloin muutamia, jotka Johannes oli kastanut ja jotka eivät tienneet Vapahtajasta mitään; niin nytkin on muutamia, jotka ovat heränneet laista, mutta ei ole tulleet Kristuksen tykö. Oli silloin myös muutamia, jotka rupesivat seuraamaan Kristusta, mutta menivät taas maailmaan, koska Hän sanoi muutamia kovia sanoja heille. Niin ovat nytkin muutamat alkaneet seuraamaan Kristusta, mutta ovat langenneet pois ja kääntyneet maailmaan. Meidän toivomme on kuitenkin, etteivät ne harvat Jeesuksen opetuslapset, jotka ovat jättäneet kaikki ja seuranneet Kristusta, pidä kääntymän maailmaan, vaikka vielä Jeesus muutamaksi ajaksi kuolisi heidän sydämessänsä. Ne, jotka ovat todella alkaneet seuraamaan Kristusta, eivät pääse Hänestä niin erillensä, että he menevät varsin maailmaan, koska Jeesus kuolee, vaan heidän täytyy tulla murheelliseksi, heidän täytyy langeta epäilykseen, koska Jeesus kuolee. Ei heillä ole turvaa taivaaseen eikä maailmaan. Siinä hengen hädässä täytyy heidän ruveta itkemään ja parkumaan. Silloin tulee uskon sankari, kuoleman ja helvetin ylitsevoittaja, lukittuin ovien kautta murheellisten opetuslasten tykö ja he saavat tuta, että Jeesus on vielä elämässä. Silloin tulee Jeesuksen opetuslapsille ilo Vapahtajan ylösnousemisesta. Mutta Herodeksen huora, jolle tuli ilo Johanneksen kuolemasta, saapi ulvoa helvetissä ja kaikki muut katumattomat huorat saavat ulvoa hänen kanssansa. Aamen.