Puhtaat Saarnat 1, numero 10.

 

RIPPISAARNA JOULUPÄIVÄNÄ 1851.

 

Pietari sanoi Vapahtajalle: Jos minun pitäis kuoleman sinun kanssas, en minä ikänänsä kiellä sinua. Niin sanoit myös muut opetuslapset.

 

Me kuulemme näistä Pietarin sanoista, että hän aikoi kuolla Vapahtajan kanssa. Ja tämä aikomus oli kyllä itsestänsä hyvä, mutta ei Pietarilla vielä silloin ollut sitä rohkeutta, että hän olis saattanut henkensä antaa Vapahtajan tähden, vaikka hän luuli saattavansa kuolla Vapahtalan kanssa. Mutta hänellä oli väärä tunto siinä asiassa. Ei Pietari vielä silloin tuntenut itsensä oikein. Hän tunsi kyllä, että hän rakasti Vapahtajaa niin paljon, että hän olis ollut valmis kuolemaan Jesuksen kanssa, mutta oma rakkaus oli suurempi kuin Kristuksen rakkaus. Niin muodoin oli tämä rakkauden tunto yksi väärä tunto. Oma sydän oli niin petollinen, ettei hän sitä tuntenut oikein. Mutta minkä tähden muut opetuslapset sanoit niin kuin Pietari, että he olisit valmiit kuolemaan Jesuksen kanssa. Olikohan heilläkin niin suuri rakkaus Jesusta kohtaan, että he olisit olleet valmiit kuolemaan, vai oliko heillä se tarkoitus, ettei he tahtoneet olla huonommat kuin Pietari? Emme tiedä niin vakaisesti, olikohan muilla opetuslapsilla niin väärä tunto, että he luulit saattavansa kuolla Vapahtajan kanssa, vai oliko heillä se kunnian pyyntö, ettei he tahtoneet olla huonommat kuin Pietari. Kuka tiesi, jos kunnia saattoi heitä niin ajattelemattomasti puhumaan ilman tutkimatta ja ilman koettelematta omaa sydäntäns. Mutta sen me tiedämme, ettei Judas ole koskaan sanonut, että hän olis valmis kuolemaan Jesuksen kanssa. Ja kuinkapa Judas saattoi sen sanoa, joka varsin Herran Ehtoollisen jälkeen erkani muitten opetuslasten seurasta? Ei hän saattanut enää istua Herran Ehtoollisen huoneessa siksi, kuin Herran siunaus oli luettu. Ahneuden ja kunnian ja vihan perkele ajoi häntä ulos Herran huoneesta. Ei Judas ole kuullut koko sen saarnan, jonka Jesus on saarnannut Herran Ehtoollisen jälkeen. Ja kuinkapa Judas saattoi niin kauvan istua Herran Ehtoollisen huoneessa siksi kuin saarna oli pidetty ja Herran siunaus luettu, koska kolme perkelettä pakotti häntä ulos menemään Herran huoneesta? Ei hän vihtinyt enää siellä istua ja kuunnella Jesuksen saarnoja, vaan niin pian kuin hän sai sen kastetun palan suuhun, meni hän ulos. Ja niin tekevät vielä nytkin Juudan lihalliset veljet ja nepaimet. He menevät ulos Herran huoneesta sen kastetun palan jälkeen. Ei he odota saarnaa. Ei he odota Herran siunausta. Ilmanki se kastettu palainen on tarttunut väärään kurkkuun, että he sen tähden täytyvät ulos mennä ryittämään ja kraakkumaan. Sillä he ovat Herran ehtoollisen aikana sisällä niin kuin Judas, mutta varsin sen kastetun palan jälkeen menee heihin perkele, ja se perkele ajaa heitä ulos Herran Ehtoollisen huoneesta ja muitten opetuslasten seurasta. Ei he huoli istua sisällä saarnan aikana, ei he odota Herran siunausta, vaan niin pian kuin se kastettu palainen on tarttunut väärään kurkkuun, häätyvät he lähteä ulos Herran Ehtoollisen huoneesta. Ja muut opetuslapset jäävät arvelemaan, mitä varten tuo Judas menee ulos Herran Ehtoollisen huoneesta ennen kuin saarna on päätetty ja Herran siunaus on luettu.

Niin ei ole siis Judas sanonut itsensä valmiiksi kuolemaan Jesuksen kanssa. Ja kuinkapa hän saattaa sanoa itsensä valmiiksi kuolemaan, jonka sydämeen on mennyt perkele sen kastetun palan jälkeen? Ja koska Judas ei ole sanonut itsensä valmiiksi kuolemaan, ei suinkaan Juudan lihalliset veljet ja nepaimet sano koskaan, että he ovat valmiit kuolemaan. Eikä he luule tulevansa valmiiksi ennen kuin kuolemassa. Mutta Judas meni vähää ennen kuolemata salaripissä tunnustamaan syntiänsä suruttomain pappein edessä, jotka olit Jesuksen ristin viholliset, ja sen jälkeen tuli hän ilmanki valmiiksi kuolemaan. Rietas sai hänen päällensä niin suuren vallan, että hän meni ulos hirttämään itsensä. Niin muodoin Judas ei ole saattanut tunnustaa itsensä valmiiksi kuolemaan Jesuksen kanssa. Ja hänen veljensä seuraavat hänen esimerkkiänsä siinäkin asiassa, ettei he saata tunnustaa itsensä valmiiksi kuolemaan Jesuksen kanssa, sillä omatunto todistaa, ettei he ole valmiit. Ja kuitenkin he luulevat tulevansa valmiiksi kuolemassa. Olikos sitte Judas valmis kuolemaan, koska hän kuoli? Oli ilmanki valmis astumaan alas helvettiin.

Mutta Pietari uskalsi sanoa itsensä valmiiksi kuolemaan Jesuksen kanssa, ja tuli myös valmiiksi, vaikka ei silloin juuri, koska hän sen sanoi, mutta helluntaipäivän jälkeen, ja monta kymmentä ajastaikaa ennen kuin hän kuoli. Hän oli siis valmis kuolemaan ennen kuin kuolema tuli. Mitäs nyt Judas siihen tuumaa? Ilmanki Judas arvelee, että Pietari pitää itsensä ylön hyvänä, ja sen hengellisen ylpeyden tähden hän semmoisia saarnaa. Mutta minä arveien, että Pietarin olis pitänyt paremmin tutkia sydämensä ennen kuin hän semmoisen painavan tunnustuksen teki, sillä hän puhui tuntonsa jälkeen; ei sen vuoksi, että hän piti itsensä hyvänä, vaan hän luuli itsellänsä olevan niin suuren rakkauden Jesusta kohtaan, että hän olis saattanut kuolla Jesuksen kanssa. Mutta tämä rakkauden tunto oli silloin vielä väärä tunto. Ja sen tähden olis muillekin opetuslapsille tarpeellinen, että he tänäkin päivänä rupeisit tutkimaan sydämensä, ennen kuin he sanovat niin kuin Pietari: “Me olemma valmiit kuolemaan Jesuksen kanssa.” Pietari on siinä paikassa tullut petetyksi, että hän luuli itsellänsä olevan niin paljon rakkautta Jesusta kohtaan, että hän olis saattanut kuolla Jesuksen kanssa. Ja jos muut opetuslapset sanovat niin kuin Pietari ennen kuin he tutkivat itsiänsä, niin he myös tulevat omalta sydämeltä petetyksi. Mutta tämä Pietarin erhetys ei auta Judasta missään paikassa. Jos vielä Judas sanois Pietarille: “Ylön varhain sinä Pietari rupeisit tuntemaan itsiäs valmiiksi”, niin saattais Pietari sanoa Juudalle: “Miksi et tunnustanut petollisuuttas Herran Ehtoollisessa? Miksis ulos menit Herran Ehtoollisesta ennen kuin Herran siunaus oli luettu? Mikset mennyt ulos itkemään porstuassa ja katumaan syntiästi, vaan menit ylimmäisten pappein tykö hopittamaan vihollisia kiinni ottamaan Jesusta?” Sen tähden, ettei Juudalle tullut katumus ennen kuin Jesus oli tuomittu, sen tähden hän meni ulos hirttämään itsensä. Niin muodoin Judas on astunut alas helvettiin sen tähden, että hän lykkäis katumuksen siihen asti, että Jesus oli tuomittu. Mutta Pietari, joka itsensä tuntemattomuuden tähden tunnusti itsensä ylön varhain valmiiksi kuolemaan Jesuksen kanssa, teki kuitenkin katumuksen ennen kuin Jesus oli tuomittu, ja sai myös syntiänsä anteeksi.

Tutkikaat nyt sydämitänne, muut opetuslapset, ennen kuin te sanotta niin kuin Pietari; ja sitte vasta, kuin te oletta tutkineet itse teitänne, sitte vasta sanokaat Herralle, jos hän kysyy teiltä, “rakastatkos minua enemmän kuin nämät”, sanokaat nöyrällä ja murheellisella sydämellä: “Herra, sinä tiedät, että minä rakastan sinua. “ Vissimmästi on Herra Jesus kysynyt teiltä kolme kertaa: “Rakastatkos enemmän minua kuin nämät?” Ja kolme kertaa täytyy teidän vastata tämän painavan kysymyksen päälle. Ja muistakaat vaan, että Pietari tuli murheelliseksi, koska Jesus kysyi kolmannen kerran: “Simon, jne.” Ja minä luulen olevan syytä teidänkin tulla murheelliseksi, koska Jesus rupeaa kysymään sen rakkauden perään, joka oli kerran palava, mutta on nyt puuttumallansa. Teidän pitäis tulla murheelliseksi niin kuin Pietari, koska te tunnette, kuinka vähän te olette rakastaneet Häntä, kuinka vähän te olette kiittäneet Häntä, kuinka vähän te olette muistaneet Hänen tuskaansa ja vaivaansa ja rakkauttansa ja veren vuodatusta. Niin kumartakaat nyt polvianne armoistuimen edessä ja tunnustakaat murheellisella ja katuvaisella sydämellä: “Minä vaivainen syntinen ihminen" jne.