Puhtaat Saarnat 1, numero 27.

 

2. SUNNUNTAINA LOPPIAISEN JÄLKEEN 1859 EHTOOSAARNA.

 

Niin Jesus ja Hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. Joh. 2: 2.

 

Apostoli Johannes kirjoittaa tämän päivän evankeliumissa, että Jesus ja Hänen opetuslapsensa kutsuttiin Kaanaan häihin. Ei ole Johannes kirjoittanut mitään siitä parikunnasta, oliko se kristillinen parikunta, mutta me arvaamme ja uskomme, että se oli kristillinen parikunta, sillä pakanat eivät ole koskaan bruukanneet kutsua Jesusta häihin. Meillä on myös semmoinen usko, että tämä parikunta ei ole alkanut avioliittoansa väärästä päästä niin kuin tämän aikaiset pakanat bruukaavat tehdä.

Mutta nyt on ainoastansa yksi asia, joka panee meitä epäilemään, onko semmoinen avioliitto Jumalasta, joka pilaa parikunnan kristillisyyttä koska molemmat ovat kristityt ja molemmat ovat kutsuneet Jesusta häihin. Kuitenkin on huomattu ja koeteltu, että luonnollinen rakkaus tahtoo pilata heidän kristillisyytensä sillä tavalla nimittäin, että niin pian kuin joku kristitty tytär alkaa ihmisen poikaa rakastamaan, moittivat kristityt, että hänen kristillisyydessänsä on joku vika. Muutamat alkavat pelkäämään ja kiertämään kristityitä ja muutamat alkavat välttämään kristittyin kokouksia ja tulevat näkymättömiksi ja muutamat alkavat suruttomia rakastamaan ja tulevat sen kautta suruttomaksi. Tämä ei ole niin suuresti ihmeteltävä, että tyttäret tulevat suruttomiksi ja pakanoiksi, koska he alkavat suruttomia rakastamaan. Mutta sitä minä olen ihmetellyt, että kristitty saattaa pakanaa rakastaa ja semmoista, jonka hän itsekin pitää pakanana. Ja ainakin on lihan rakkaus suurempi kuin persoonan rakkaus.

Me tiedämme kuitenkin, että persoonan, se on, sydämen rakkaus, pitää olla avioliitossa. Mutta lihan rakkaus on päässyt vallan päälle, koska ei katsota perään, millainen se ihminen on luontonsa puolesta ja sydämen puolesta, jonka kanssa yhteen joutuu koko elämän ajaksi. Sydämen rakkaus ei pidä pilaaman kristillisyyttä, kussa puhdas sydämen rakkaus on, mutta lihan rakkaus pilaa kristillisyyden. Ei ole puhdas omatunto siinä, kussa lihan rakkaus on vallan päällä. Semmoinen rakkaus tekee muutamia tyttäriä ujoiksi ja kunnia kasvaa sitä myöten kuin lihan rakkauskin. Mutta koska avioliitto on itsestänsä kunniallinen, Jumalalta säätty ja asetettu, niin ei pitäisi siinä oleman mitään häpeällistä, jota pitäisi salattaman tai kiellettämän, koska Lutherus on niin koetellut, että avioliitto on pyhä liitto, koska se Jumalan sanan jälkeen tapahtuu.

Mutta lieneekö semmoinen avioliitto ollut Jumalasta, joka pilaa kristillisyyden. Minä epäilen, että semmoinen avioliitto ei taida olla Jumalasta, vaan huoruuden perkele on semmoisen naimisen matkaan saattanut, ja siinä ei ole Jesusta kutsuttu häihin. Kutsukaat nyt Jesus häihin, kaikki pariskunnat, jotka olette naineet eli täst´edes menette avioliittoon, sillä muutoin menette molemmat onnettomuuteen. Minä uskon, että Jesus tulee häihin, koska Häntä kutsutaan, ja ajaa avioliiton perkeleen pois. Mutta ei Jesus tule kutsumatta häihin. Ja tämä avioliiton enkeli pakenee pian pois, jos et ole valvomassa kielesi ylitse, jopa sitte vanhamies saapi tykätä mitä hän tahtoo.

Meidän pitäisi vielä laveammalti puhuman niistä, jotka ovat Jesuksen kutsuneet häihin, mutta meidän pitää ensin rukoileman, että kaikki parikunnat, jotka eivät ole vielä kutsuneet Jesusta häihin, rupeisivat tänä päivänä rukoilemaan, että Jesus tulisi häihin, ja niiden, jotka ovat kutsuneet Jesusta häihin, pitäisi myös rukoileman, että Jesus viipyisi enemmän aikaa heidän tykönänsä, siihen asti, kuin se suuri ehtoollinen pidetään. Kuule sinä suuri ehtoollisen pitäjäja hengellisen viinan laittaja köyhän hääväen huokaus. Isä meidän, jne.

 

Evankeliumi Joh. 2: 1-11.

 

Pyhän evankeliumin johdatuksesta pitää meidän tällä hetkellä katseleman, kuinka onnelliset ne parikunnat ovat, jotka saavat Jesuksen vieraaksi häihin. Ei ole, sen pahempi, moni parikunta tähän asti kutsunut Jesusta häihin. Useammat parikunnat ovat kutsuneet rietasta häihin, koska he ovat alkaneet huoruudella avioliittoa tekemään, mutta ei puhtaalla sydämen rakkaudella. Useammat ovat alkaneet avioliittonsa niin kuin luontokappaleet, mutta ei niin kuin Jumalan luomat ihmiset.

Semmoiset eivät ole ollenkaan kutsuneet Jesusta häihin, mutta rietasta he ovat kutsuneet häihin. Sen tähden ei ole moni parikunta oikein onnellinen heidän avioliitossansa, vaikka muutamat ovat nyt vasta huomanneet, että väärää miestä he ovat kutsuneet häihin, ja ovat päässeet sovintoon, koska he rupesivat Jesusta kutsumaan häihin. Mutta ei ole juuri monta parikuntaa, joka olisi päässyt täydelliseen sovintoon; koska vaimo tahtoo, mutta mies on vastaan, erinomattain semmoiset miehet, jotka ovat ulkokultaisuudellansa pettäneet kristityitä tyttäriä, ovat tehneet itsensä katuvaiseksi, ovat tehneet kalliita lupauksia, mutta eivät ole niitä lupauksia pitäneet, vaan ovat tulleet perkeleeksi ja saatanaksi. Ja vaimot, jotka eivät ole uskoneet kristittyin varoituksia, saavat nyt katua niin kauvan kuin he elävät, ja kuka tiesi moni on sen kautta kadottanut uskonsa ja tullut onnettomaksi ajassa ja ijankaikkisuudessa. Jesus on paennut pois, ja avioliiton perkele on päässyt väliin.

Älkäät syyttäkö kristityitä, te onnettomat, jotka olette saaneet perkeleen mieheksi, vaan syyttäkäät itseänne, jotka olette suostutuskäärmeen laskeneet sydämeenne, helmaanne ja se hirmuinen huoruuden perkele on ollut teidän omassa lihassanne. Minä sanon kaikille, jotka tällä lailla menevät avioliittoon, että Jesusta ei ole kutsuttu häihin, ja koska kristityt menevät niiden kanssa avioliittoon, jotka tulevat niin kuin suostutus­käärmeet ja tekevät itsensä katuvaisiksi, ja lupaavat parannusta tehdä, koska huoruuden perkele pakottaa heitä naimaan, ja kristityt tyttäret uskovat semmoisia narreja ja menevät semmoisten kanssa sitomaan itsensä kiinni ja ottavat vasiten maailman ristin päällensä ja saavat jälkeen katua hulluuttansa kukatiesi ijankaikkisesti. Ja eivät he ole silloin kutsuneet Jesusta häihin, kun he menivät naimaan. Jesus pakenee pois niin pian kuin huoruuden henki pääsee sydämeen.

Meidän täytyy nyt ruveta haukkumaan semmoisia kristityitä, jotka eivät paremmin valvo sydämensä ylitse, vaikka he ovat jo aikaa luopuneet oikeasta uskosta ennen kuin he tarttuvat huoruuden perkeleen ansaan. Me olemme nyt lyhyesti osoittaneet kristityille, kuinka onnettomaksi ne tulevat, jotka eivät ole kutsuneet Jesusta häihin, koska he rupeavat naimaan. He ovat semmoiset, jotka menivät suostutuskäärmeen suuhun, ja alkavat naimaan niin kuin luontokappaleet, mutta ei niin kuin ihmiset.

Mutta minä uskon, että muutamat parikunnat ovat kutsuneet Jesusta häihin, vaikka niiltäkin viina puuttuu. Mutta jos Maria rukoilee Jesusta, niin Hän laittaa kyllä parikunnalle parasta viinaa juuri silloin, kun se on puuttunut. Ei tarvitse kukaan toivoa, että viina ei pitäisi koskaan loppu­man, ja rakkaus ei pitäisi loppuman, mutta kuin Jesus on kutsuttu häihin, niin Hän laittaa parasta viinaa köyhälle parikunnalle, että kaikki juomarit tulevat puheliaiksi, koska viina nousee päähän. Me tiedämme vakaisesti, että kaikki ne parikunnat, jotka ovat kutsuneet Jesusta häihin, saattavat joltisesti avioliitossaan onnelliset olla, vaikkapa ei mikään ilo ole tässä puuttuvaisuudessa täydellinen.

Kuitenkin, koska kristityt ei malta olla naimatta, ei vainon aikana, eikä myös näinä aikoina, pitäisi kaikkein, jotka siihen painavaan avioliittoon menevät, ennen kaikkia kutsuman Jesus häihin. Ja koska rakkauden viina puuttuu, rukoileman ja valittaman, ettei ole viinaa. Kutsukaat nyt Jesus häihin kaikki, jotka olette menneet siihen painavaan avioliittoon, että koska viina puuttuu, Hän laittaisi parasta viinaa. Hän saattaa ainoastansa veden viinaksi muuttaa ja kylmyyden palavaksi rakkaudeksi. Ja muista­kaat, että tämä maallinen ja luonnollinen rakkaus on puuttuvainen, jos Jesus ei ole aina häissä laittamassa parasta viinaa.

Ja kun viimein kuolema eroittaa parikunnan, niin pääsee toinen ennen kuin toinen siihen suureen ehtoolliseen pitämään Karitsan häitä. Mutta ei ole silläkään pitkä aika, joka jääpi jälkeen, ennen kuin hänkin pääsee Karitsan häihin, kussa rakastavaiset puolisot, vanhemmat ja lapset, jotka täällä armon ajassa ovat hyvän uskon kilvoituksen kilvoitelleet, saavat rakastaa toinen toistansa puhtaalla rakkaudella ja nautita sitä parasta viinaa, jota se suuri Ylkä on säästänyt viimeiseksi.

Siinä on teidän päämaalinne, te rakastavaiset! Siinä on se kunnian päivä, sinä Jesuksen morsian, jona elämän kruunu pannaan sinun päähäsi. Siinä on taivaan drottninki iloisena niin kuin Maria, joka sanoi: ”Minun sieluni iloitsee Jumalassa, Vapahtajassani!” Siinä pannaan uusi viina uusiin leileihin, jotka eivät enää ravistu koskaan. Uusi viina pannaan kiviastioihin, jotka eivät vuoda, ja edeskäypä, joka täällä maistaa sitä punaista viinaa, joka vedestä tullut on, saapi sanoa Yljälle: ”Jokainen antaa ensiksi hyvää viinaa, ja kun juovutaan, niin sitte huonompaa. Sinä kätkit hyvän viinan tähän asti.” Aamen