Puhtaat Saarnat 1, numero 99.

 

MARIAN PÄIVÄNÄ 1851.

 

Ja suuri ihme tapahtui taivaassa: vaimo oli puetettu auringolla ja kuu hänen jalkainsa alla, ja hänen päänsä päällä kruunu kahdestatoista­kymmenestä tähdestä. Ja hän oli raskas, ja huusi syntymävaivassa, ja hänellä oli suuri vaiva synnyttää. Ilmestyskirja 12: 1, 2.

 

Apostoli Johannes näki tämän suuren ihmeen tapahtuvan taivaassa, jonka kanssa verrataan sekä uusi syntyminen ja kristillisen seurakunnan suuri vaino ja ahdistus mailmalta kristillisyyden tähden. Vapahtaja oli ennen jo sanonut opetuslapsillensa: “Koska vaimo synnyttää, niin hänellä on kipu,” jolla sanalla Hän antoi heille tiettäväksi, että vanha ihminen on suuressa tuskassa, koska uusi ihminen pitää syntymän. Johannes näki tämän uuden syntymisen tuskassa olevaisen vaimon huutavan niin kuin ne vaimot huutavat, jotka synnyttämisen vaivassa ovat. Niin myös on hengellisessä tarkoituksessa vanhalla ihmisellä suuri tuska, koska uusi ihminen syntymän pitää. Sen tähden näki Johannes, että tämä vaimo huusi syntymävaivassa ja hänellä oli suuri vaiva synnyttää.

Ei suinkaan uusi ihminen synny ilman vaivatta niin kuin muutamat huorat luulevat. Mutta sekä luonnollisen, että myös uuden syntymisen vaivat ovat synninlankeemuksen tähden Luojalta päälle pantut, niin kuin me kuulemme 1.Mooseksen kirjasta Jumalan sanovan vaimolle: “Minä saatan sinulle suuren vaivan, koskas siinnyt olet, ja suuren vaivan kautta pitää sinun synnyttämän.” Mutta huorat pelkäävät syntymisen vaivaa, ja tahtovat ainoastans lihallisen himonsa täyttää, mutta ei he tahdo syntymisen vaivassa olla. Sen tähden he freistaavat niin pusertaa vatsansa, ettei yksikään ihminen huomaitsis, missä tilaisuudessa he ovat. Ja muutamat huorat ajavat ulos hedelmänsä elävällä hopialla eli käärmeen suomulla ja sanovat ihmisille: “Ei minussa ole mitään ollut.” Kunnian rietas panee heitä salaamaan tilaisuutensa, että he pääsisit tappamaan uuden ihmisen alkua varsin synnyttäissä, jos he ennen ei saata hedelmäänsä surmata. Ja semmoiset huorat, jotka usiamman kerran tappavat hedelmänsä, ei saata enää hedelmälliseksi tulla, vaikka he makaisit joka yö Pyhän Hengen vieressä.

Mutta me kuulemme edellä mainitusta Raamatun paikasta, joka löytyy kirjoitettuna Johanneksen Ilmestyskirjassa 12. luvussa, että se vaimo, joka huusi syntymävaivassa, oli puetettu auringolla, se on, kristillisyyden valkeus ympäri valaisi häntä, ja kuu oli hänen jalkainsa alla, se merkitsee, että hän polkee sitä luonnollista järkeä jalkainsa alla, ja kruunu oli hänen päässänsä, jossa oli kaksitoistakymmentä tähteä, se on, kaksitoistakymmentä apostolia, jotka ovat kristillisyyden perustusta laskeneet. Mutta Johannes näki myös, että yksi ruskia lohikäärme seisoi sen vaimon edessä, joka oli synnyttämällänsä, että koska hän olis synnyttänyt, se olis syönyt hänen lapsensa.

Se suuri ruskia lohikäärme seisoo ja vartioitsee sinua, murheellinen ja katuvainen sielu, koska sinä olet uuden syntymisen vaivassa. Hän aikoo syödä sitä uutta ihmistä varsin, kuin se syntyy, niin kuin hän aikoi hävittää sen siunatun vaimon lasta, joka syntyi Betlehemissä, koska hän pani sotamiehiänsä tappamaan lapsia Betlehemissä. Niin hän aikoo myös sinun kanssas tehdä, sinä siunattu vaimo, jonka Johannes näki syntymävaivassa huutavan. Sinä olet raskautettu murheelta sen tuskan tähden, joka käypi uuden syntymisen edellä. Ja nyt aikoo vielä se ruskia lohikäärme syödä sitä poikalasta, joka sinusta syntyvä on.

Pelkää, huuda ja vapise, sinä syntymävaivassa oleva vaimo! Jos se ruskia lohikäärme pääsee ylösnielemään sitä uutta ihmistä, joka sinusta syntyvä on, niin olet sinä hukkaan vaivaa kärsinyt. Turhaan olet sinä puetettu auringolla, turhaan olet sinä kantanut kunnian kruunua, jossa on kaksitoistakymmentä tähteä. Turhaan olet sinä syntymävaivassa huutanut, jos sinä olisit niin onnetoin, että vihollinen pääsis sinun poikalastas syömään. Mutta me toivomme ja rukoilemme sitä suurta Ristinkantajata, joka sen uuden ihmisen oikia Isä on, että Hän varjelis sitä uutta ihmistä lohikäärmeen hampaista.

Jos sinä raskaana oleva vaimo syntymävaivassa huudat sen oikian Isän nimen ja kumarrat polviasti Hänen eteensä, nojaten päätästi Jesuksen rintaa vastaan ja ottain ympäri Hänen polviansa ja suuta antain Hänen jalvoillensa rukoilet kyyneleillä ja huokauksilla, että Hän varjelis sitä uutta ihmistä lohikäärmeen hampaista ja nostais häntä ylös tämän mailman kylmän lattian päältä ja kääris häntä puhtaisiin liinavaatteisiin ja pesis häntä puhtaaksi uuden syntymisen pesolla ja ottais sinua kirkkoon morsiamen tavalla, silloin et tarvitsis enää katua, että sinä olet raskaaksi tullut ja syntymisen vaivassa ollut, koska sinä saat sen autuaallisen vakuutuksen, että sinä olet Vapahtajan oma ja Hänen ulosvalittu morsian ijankaikkisesti. Kuule nyt, armollinen Herra Jesu, sinun köyhän morsiames huokaukset, koska hän syntymävaivassa huutaa sinun tykös. Isä meidän, jne.

 

Meidän pyhän evankeliumimme johdatuksesta pitää meidän Jumalan armon kautta perään ajatteleman, kuinka yksi ihminen tulee raskaaksi Pyhän Hengen voiman kautta ja synnyttää yhden pojan, joka Jumalan lapseksi kutsutaan. Antakoon Jumala, että kaikki tulisit raskaaksi Pyhän Hengen voimasta ja synnyttäisit yhden pojan, jonka oikia Isä on taivaassa. Ja tunnustakaan kaikki synnyttäissä, kuka sen uuden ihmisen oikia isä on.

Ensimmäinen tutkistelemus: Minkä kaltainen on se ihminen, joka tulee raskaaksi Pyhältä Hengeltä?

Se ihminen, joka tulee raskaaksi Pyhältä Hengeltä, on kihlattu yhden miehen kanssa, joka on rakastanut häntä lapsuudesta saakka. Hän on jo kasteessa kihlattu sen taivaallisen ylkämiehen kanssa. Hän on jo pienenä luvannut sydämensä sille taivaalliselle ylkämiehelle. Mutta tämä kihlattu morsian on yksi uskotoin morsian. Hän rakastaa muita, vaikka hän on luvannut sydämensä yhdelle. Herra valittaa monessa paikassa vanhassa Testamentissa, että Hänen uskotoin morsiamensa tekee huorin monien epäjumalten kanssa. Hän antaa rintojansa pusertaa egyptiläisten huorimiehiltä. Ja kyllä te arvaatte, milliseksi ne rinnat tulevat, joita huorimiehet saavat pusertaa. Kyllä te tiedätte, milliset huoran rinnat ovat. Ne ovat pehmiät niin kuin lehmän kusirako. Ja vaikka huorat freistaavat rintaraudoilla nostaa rintojansa, yhtä hyvin ne rieppaavat niin kuin jauhopussit vattan päällä.

Oliskohan se mahdollinen, että yksi kunniallinen mies, joka on kihlannut itsellensä yhden puhtaan neitsyn morsiameksi, saattais enää rakastaa yhtä huoraa, joka on monen epäjumalan kanssa tehnyt huorin ja antanut rintojansa pusertaa huorimiehiltä? Ei se ole paljon uskottapa, että yksi kunniallinen mies saattaa ottaa semmoisen huoran vaimoksi, joka sillä lailla on saastuttanut itsensä. Josef aikoi heittää kihlatun emäntänsä, koska hän näki hänen raskaaksi tulleen, ja hän tiesi itsensä viattomaksi. Ei hän aikonut ottaa toisen miehen huoran vaimoksi. Ja kukapa tuota vihtis tehdä? Jos kunnialliset miehet löytäisit puhdasta neitsyä, niin saisit kaikki huorat olla ilman miehettä. Mutta kussasta löytään puhdas, kussa puhdas ei ole? Koska kaikki ovat tulleet huoraksi, niin se olis somin, että itse kukin ottais huoransa. Ja niinmuodoin olis rietas velkapää ottamaan huoransa vaimoksi. Se naaraspiru, jonka rintoja hän on pusertanut, olis soma hänelle vaimoksi. Mutta me näemme, että riettaan orjat ei otakaan huoriansa vaimoksi, vaan ne tahtovat ainoastans huorata niiden kanssa. Ja koska ne tulevat vanhaksi, ne riettaan huorat, saavat he pirun paskaa kantaa ulos mailmaan.

Mutta taivaallinen ylkä kantaa rakkautensa puhtaana, vaikka Hänen uskotoin morsiamensa on rakastanut epäjumalita ja huorin tehnyt heidän kanssansa. Yhtä hyvin täytyy Hänen rakastaa tätä riettaan huoraa ja ottaa häntä morsiameksi niin pian kuin hän luopuu perkeleestä ja kaikista hänen juonistansa. Mutta ei riettaan huora pääse riettaan sylistä ennen kuin hän tulee raskaaksi Pyhältä Hengeltä. Silloin suuttuu piru huorallensa ja tahtoo surmata hänen hedelmänsä.

Mutta ei pohjatoin huora tulekaan raskaaksi, vaan ainoastans semmoiset huorat tulevat raskaaksi, jotka ovat ensin luopuneet siitä oikiasta Ylkämiehestä, ja tosin huoranneet epäjumalten kanssa, mutta jälkeen katuvat, anovat entisiä rumia töitänsä anteeksi ja lupaavat uudesta sydämensä ensimmäiselle Ylkämiehelle, joka otti heitä syliinsä silloin, koska he vielä olit puhtaana neitsynä. Tämmöinen on nyt se ihminen, joka tulee raskaaksi Pyhältä Hengeltä. Yksi hirviä ja ruma kappale Jumalan ja kaikkein enkelitten edessä.

Katselkaamme nyt toiseksi, kummoiseksi se ihminen tulee, joka on tullut raskaaksi PyhältäHengeltä. Ennen kuin ihminen tulee raskaaksi, on hän keviämielinen, niin kuin hattara. Hän pilkkaa niitä, jotka ilman miehettä ovat raskaaksi tulleet. Hän ihmettelee, kuinka se ja se ihminen on raskaaksi tullut. Ne keviämieliset tyttäret, jotka ei ole raskaaksi tulleet, arvelevat keskenänsä, kuka sen lapsen isä on, ja muuta sen kaltaista. Mutta se, joka on itse raskaaksi tullut, ei jaksa enää pilkata niitä, jotka ovat raskaat, vaan hänelle on niin kuin yksi lohdutus, ettei hän yksistänsä ole siinä tilaisuudessa. Jos nimittäin se ihminen, joka on tullut raskaaksi Pyhältä Hengeltä, olis aivan yksin siinä tilaisuudessa, niin lankeis kaikki mailman häpiä hänen päällensä.

Mutta se on vähän parempi, koska hän tietää, että muut tyttäret ovat saman kaltaiset kuin hän. Kuitenkin on kaikilla raskailla yksi salainen kuoleman pelko ja muret, kuinka heille käypi viimein. On heillä myös se pelko, että lapsen, eli sen uuden ihmisen oikia Isä ei ota heitä avioliittoon, vaikka hän on luvannut. Mutta ei teidän tarvitse pelätä, ettei Hän ota teitä avioksi, te harvat sielut, jotka olette vastoin tahtoanne tulleet raskaaksi, sillä te olette kaikesta voimastanne vastustaneet, mutta te tulitte puolittain väkisin ylitsevoitetuksi. Ja se mies, joka on teitä tehnyt raskaaksi, on puolittain viekkaudella ylitsevoittanut teitä, koska Hän alkoi suostuttamaan teitä ja palavalla rakkaudella halaamaan. Avioliiton lupauksen alla Hän on tehnyt teitä raskaaksi. Mutta olkaat vakuutetut siitä, että Hän täyttää lupauksensa ja ottaa teitä avioksi, koska Hän kerkii häitä pitämään. Ei Hän ole semmoinen uskotoin ylkä kuin riettaan orjat, jotka ensinnä lupaavat ottaa tyttären vaimoksi, ja koska he saavat lihallisen himonsa täyttää, pettävät he sen raukan, joka oli niin keviämielinen ja hullu, että hän uskoi semmoisia skälmiä. Semmoiset varastavat ensinnä sydäntä, ja sitte he heittävät siljolle.

Mutta olkaat nyt hyvässä turvassa, te murheelliset ja raskautetut sielut. Se taivaallinen ylkä, joka nyt on alkanut teitä vastoin tahtoanne suostuttamaan, ei ole niin petollinen kuin ne entiset, jotka ovat kauniita lupauksia antaneet, mutta ei ole mitään täyttäneet. Jos te ennen olette tulleet petetyksi maallisilta ylkämiehiltä, joita ei ole uskomista, vaikka he lupaavat, niin olkaat vakuutetut siitä, että se taivaallinen ylkä, joka on tehnyt teitä raskaaksi avioliiton lupauksen alla, ei suinkaan petä teitä, jos te ainoastans olisitte uskolliset Hänelle.

Mutta voi teitä, jos te vielä toisen kerran petätte Häntä, niin kuin te ennen olette rikkoneet niitä kalliita lupauksia ja tehneet väärän valan, koska te lupasitte antaa Hänelle sydämenne. Mutta yhtä hyvin annoitte sen riettaalle. Voi, voi teitänne, te raskautetut sielut, jos te vielä toisen kerran petätte Häntä, niin kuin muutamat ovat jo alkaneet luopumaan Hänestä, ja ovat alkaneet niitä entisiä huorimiehiänsä rakastamaan. Niin tietäkäät, että sen kaltaisesta uskottomuudesta ei seuraa muu kuin ijankaikkiseksi ajaksi hyljätyksi tulla. Mutta ne harvat raskautetut sielut, jotka ovat avioliiton lupauksen alla raskaaksi tulleet, pitää tietämän, että se mies, joka sen uuden ihmisen oikia Isä on, pitää kyllä lupauksiansa, ja ottaa teitä avioksi, koska Hän kerkii häitä pitämään.

Kolmanneksi: Katselkaamme vielä viimeiseksi, kuinka se käypi yhdelle raskaalle ihmiselle, koska se uusi ihminen pitää syntymän. Moni on silloin Sionin tyttären kaltainen, jonka profeetta sanoo huutavan ja valittavan ja hajottavan kätensä niin kuin se, joka ensimmäisen lapsen vaivassa on, eikä saata synnyttäissä pysyväinen olla. Vaikka moni tulee raskaaksi, ei kaikki sen tähden synny eläväksi, sillä muutamat syntyvät kuolleena, ja muutamat mätänevät äitinsä kohtuun, ja muutampia tappaa vanha ihminen varsin syntymisen jälkeen. Ja sen kaltaisista tulevat äpärät, jotka rääkyvät niin kuin lapset, eikä ole sen tähden lapset, vaan äpärät, jotka rääkyvät hämärässä ja pimeyden aikana, ja pelättävät eläviä ihmisiä, ja kaipaavat kristityn nimen.

Mutta ei yksikään elävä ihminen saata niille kristityn nimen antaa muut kuin manalaiset, jotka itse asustavat pimeyden valtakunnassa. Ne pitävät äpäriä kristittynä. Ei ole siis moni, joka syntyy uudesta oikein eläväksi ihmiseksi. Ja vielä niistä harvoista, jotka elävänä syntyvät mailmaan, moni kuolee kahden eli kolmen viikon vanhana. Ei taida vanhemmalle tulla monesta ilo, vaikka Hän suuren tuskan ja veren vuodatuksen kautta on monta lasta synnyttänyt. Koska nämät lapset rupeevat kuolemaan, saapi vanhin murheella kantaa heitä hautaan.

Ettekös näe, kuinka suuri ahdistus mailmassa on kristillisyyden tähden? Vapahtaja on ennen jo sanonut opetuslapsillensa: “Koska vaimo synnyttää, niin hänellä on kipu.” Mutta näettekös, kuinka suuri muret tulee vanhemmille, koska ne lapset kuolevat, jotka ovat hänen rintojansa imeneet, joita hän on suurella vaivalla ja veren vuodatuksella synnyttänyt? Ei ole enää monta, jotka Häntä Isäksi kutsuvat. Murheella Hänen täytyy saattaa muutampia lapsia hautaan, jotka nuorena kuolevat. Mutta vihollinen iloitsee, koska Jumalan lapset kuolevat. Ja hän yllyttää vielä huoriansa tappamaan sen uuden ihmisen, että he pääsisit taas huoraamaan.

Kukas viimein istuu vanhemman sylissä? Kukas viimein imee Hänen rintojansa ja konttaa Hänen perässänsä, koska muutamat raavastuvat ja muutamat nuorena kuolevat? Meidän toivomme on, että ne harvat ulosvalitut, jotka pysyvät heidän kalliimmassa uskossansa loppuun asti, pitää iloitseman Sionin vuorella, koska se suuri Ristinkantaja pitää häitä morsiamensa kanssa. Silloin hyppäävät morsiamen piiat niin kuin peurat ja riemuitsevat ijankaikkisesti. He veisaavat uutta virttäJumalalle ja Karitsalle Sionin vuorella ynnä sadan ja neljän viidettä kymmentä tuhannen ulosvalitun kanssa ja syövät elämän puusta hedelmän, joka virvoittaa heitä heidän janossans nyt ja ijankaikkisesti. Aamen.