Puhtaat Saarnat 1, numero 100.

 

RIPPISAARNA PERTTULINSUNNUNTAINA 1849.

 

Koska Jesus tuli öljymäelle, yrttitarhaan, rupeis hän vapisemaan ja kauhistumaan, ja hän käski opetuslapsiensa valvoa ja rukoilla, ettei he joutuis kiusaukseen, mutta heidän silmänsä olit raskaat ja Hän löysi heidät makaamasta ja Hän sanoi heille: “Niin ette voineet valvoa yhtä hetkeä ja rukoilla. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko.

 

Nämät muistelukset evankeliumin historiasta ovat merkilliset ensiksi sen tähden, että ne maalaavat meidän silmiemme eteen Taivaallisen Vanhimman hengellisen tuskan ja vaivan. Koska jumalattomain lasten kauhistavainen elämä lankeis raskaasti hänen tuntonsa päälle, rupeis Taivaallinen Vanhin vapisemaan ja kauhistumaan, koska se johtui Hänen mieleensä, kuinka nämät onnettomat lapset olivat kauhistavaisen elämänsä kautta saattaneet vanhemmalle surua ja mielikarvautta, ja tehneet itsensä onnettomaksi ajassa ja iankaikkisuudessa.

Mutta myös, koska Taivaallinen Vanhin oli verisaunassa istumassa ja polkemassa Jumalan vihan viinakuurnan yksinänsä, rupeisit muutamat paatuneet lapset pilkkaamaan vanhempansa kyyneleitä, he karkaisit niin kuin hukan penikat ja verikoirat Vanhimman päälle, sylkäisit Häntä kasvoihin, pieksivät Häntä rusikoillansa, väänsit orjantappuroista kruunun Hänen päänsä päälle, ja viimein, koska he olit kaiken vihansa oksentaneet Hänen päällensä, rupeisit he verta laskemaan Hänen verisuonistansa ja sydämestänsä. Ja koska olit vihassa lakkineet vanhempansa verta, silloin sait he omantunnon rauhaa. Mutta myös ne lapset, jotka olit vielä vanhemman rintoja imemässä, olivat niin syvässä unessa makaamassa, ettei he jaksaneet valvoa ja rukoilla.

Tämä on tapahtunut meille esimerkiksi, sillä ehkä nyt muutamat niistä lapsista ovat heränneet synnin unesta, ovat kuitenkin heidän silmänsä raskaat, ettei he jaksa valvoa ja rukoilla niin kauvan kuin Taivaallinen Vanhin on polvillansa huokaamassa ja rukoilemassa. Ei he jaksa valvoa, sillä uni pakkaa kovin heidän päällensä, vaikka Vanhin käskee heidän valvoa ja rukoilla. Tämän opetuslasten uneliaisuuden tähden ovat he nyt tietämättömyydessä, kuinka suuressa tuskassa vanhin on. Ei ole tämä suuri hengellinen tuska tullut heille oikein kirkkaaksi ja painavaksi. He ovat niin kuin unen kautta nähneet, että se Taivaallinen Vanhin on ollut hengellisessä hädässä, mutta ei ole tämä hengellinen tuska käynyt läpi heidän sydämensä. Ei he ole oikein arvanneet, mistä tämä kauhistus ja vapistus tulee Taivaalliselle Vanhimmalle. Ei he ole omassa sydämessänsä tunteneet, että tämä helvetin piina, jonka jumalattomat lapset ovat saattaneet Taivaalliselle Vanhimmalle, on tapahtunut heidän sielunsa lunastukseksi.

Mutta ehkä nyt tämä hengellinen uni pakkaa opetuslasten päälle, koska heidän pitää katseleman, missä hirmuisessa tuskassa Taivaallinen Vanhin on. Kyllä Jesuksen viholliset paremmin valvovat, koska Judas tulee hopittamaan heitä, että nyt on paras aika ja tila saada Vapahtajan kiinni, ennen kuin ihmiset rupeevat hänen päällensä uskomaan. Vihollisella on hoppu saada Jesusta hukutetuksi, ennen kuin Hänen oppinsa levenee. Mailman herroille on se vakuutus annettu riettaalta, että Jesuksen oppi on yksi väärä oppi, ja että Vapahtaja itse on yksi kansan häiritsijä, joka tekee ihmiset hulluksi. Jos nimittäin ihmiset rupeavat Hänen päällensä uskomaan, niin menee herrain ja kirjanoppineitten kunnia hukkaan.

Net ihmiset, jotka Jesuksen opin kautta tulevat niin hulluksi, että he rupeavat katumuksen ja parannuksen tekemään, tulevat viimein niin rohkiaksi, että he rupeavat maailman herroja soimaamaan, niin kuin Stefanus: “Te ympärileikkaamattomat sydämestä, te seisotte aina Pyhän Hengen vaikutuksia vastaan.” Siitä soimauksesta suuttuvat mailman herrat niin hirmuisesti, että he kiristelevät hampaitansa ja tukitsevat korviansa. Semmoiseksi tulevat ne ihmiset, jotka rupeavat Jesuksen päälle uskomaan, ettei he palvele mailman herroja ollenkaan niissä kuin kristillisyyteen tulevat. Sen tähden rukahtavat Jesuksen viholliset ottamaan Häntä kiinni, ennen kuin Hänen oppinsa pääsis levenemään. Ja Judas, joka on olevanansa Jesuksen opetuslapsi, hopittaa vielä mailman herroja ottamaan Jesusta kiinni yön aikana, koska ihmiset ovat synnin unessa nukkumassa. Ennen kuin he heräävät synnin unesta.

Ja kyllä Judas tietää paikan, kussa Jesus valvoo yötä. Mutta ei hän tiedä raukka, missä hirmuisessa tuskassa Taivaallinen Vanhin on. Ei hän ajattele ollenkaan sen asian päälle, että Taivaallinen Vanhin on hikoillut verta hänenkin tähtensä. Rohkiasti Judas astuu edes ja antaa suuta Vapahtajalle. Mutta odota vielä huomiseen asti, Judas parka, kyllä sinä näet, mitä suun antaminen vaikuttaa, koska Vanhimman kyyneleet rupeavat sinun tuntoasti polttamaan, kyllä sinä näet, että sinun täytyy kantaa ne rahat takaisin, joita olet petollisuudella tienannut. Ja vaikka sinä vielä heittäisit ne rahat takaisin, joita sinä olet petollisuudella voittanut, et sinä sen tähden saa oman tunnon rauhaa.

Voi, voi, Judas parka! Oletkos taas tullut pettämään sinun Vapahtajas suun antamisella? Se olis sinulle parempi, että sinä menisit kokonansa vihollisten puoleen, ja pieksäisit sinun Vapahtajas rusikoillas, niin kuin ylimmäisten pappein palvelijat. Se olis parempi, että sinä sylkeisit häntä kasvoihin ja sanoisit: “Tuossa sinulle kiitos sen edestä, että sinä olet minua suurella vaivalla ja veren vuodatuksella synnyttänyt.” Se olis parempi, että sinä löisit Häntä rusikoillas ja sanoisit taivaalliselle Vanhimmalle: “Tuossa sinulle palkka sen edestä, ettäs olet minua kantanut käsivarrellas ja antanut minun imeä rintojas!”

Ja! Se olis paljota parempi sinulle, Judas, että sinä pistäisit keihään Vanhimman sydämeen kuin se suuri viekkaus ja itsepetollisuus, jolla sinä tulet suuta antamaan Vapahtajalle. Jos sinä pistäisit puukon eli keihään Vanhimman sydämeen, niin sinä pääsisit rohki menemään helvettiin, näyttämään verisen puukon saatanalle ja sanomaan: “Kas tässä on se verinen puukko, jolla minä olen pistänyt sen, joka minun on kantanut ja ruokkinut. Mutta nyt sinä tulet niin kuin varas koira helvettiin, sinä tulet niin kuin hirtetty koira helvettiin, koska sinä olet ensinnä ottanut pestin mailman herroilta ja sitte antanut suuta Vapahtajalle, ja sitte viskannut ne rahat takaisin ja viimein mennyt ulos ja hirttänyt itses.

Tänäpänä on tullut yrttitarhaan ensiksi muutamat opetuslapset, jotka ei jaksa valvoa, koska Taivaallinen Vanhin on tuskassa ja kuoleman kilvoituksessa. Nämät raukat pakkaavat nuokkumaan, koska Taivaallinen Vanhin istuu verisaunassa ja sotkee viinakuurnan yksinänsä. Älkäät nuokkuko, te Jesuksen opetuslapset, koska Vanhin makaa polvillansa ja huutaa. Mitämaks olette te saattaneet Vanhimmalle tämän sanomattoman tuskan ja vaivan. Nouskaat ylös unesta ja katsokaat, kuin veri tippuu Hänen otsastansa, ja ne veripisarat, jotka putoovat maan päälle, ovat lukemattomat. Vissimmästi tippuvat nämät Vanhimman veripisarat teidän tähtenne, jotka olette maan päällä. Mutta ne vajoovat viimein maan alle ja vuotavat niiden päälle, jotka maan alla asuvat.

Ja koska Vanhimman sydämestä veripisarat vuotavat niiden päälle, jotka maan alla asuvat, pesevät he tuntoansa pirun paskalla, ja oksentavat ulos suustansa sovintoverta yhtenä vuota van pirun paskan kanssa, jonka he ovat nielleet pirun huoneessa. On kyllä sanottu, että Jesuksen nimeen pitää heitänsä kumartaman kaikkein polvet, jotka taivaassa ja maan päällä ja maan alla ovat. Mutta minä olen myös kuullut vanhoja muistelevan, että manalaiset ei suo yhtään ristiä pantavan heidän lastensa päälle; kapaloidaan kyllä manalaisten lapset, mutta ristiä ei suo pantavan rinnan päälle. Mitäs siis auttaa heidän kumartaa polviansa Jesuksen nimeen, koska ristin merkkiä ei kärsi rinnan päälle pantavan.

Ilman ristiä he pysyvät maan alla. Eikä he pääse koskaan maan alta ylös maan päälle, kuinka he sitte pääsisit maan päältä taivaaseen, koska het ei kärsi ollenkaan tuota ristiä mainittavan, joka on oikian kristityn tuntomerkki. Rietas ei huoli siitä, että he kumartelevat polviansa Jesuksen nimeen, koska ristin merkki ei ole rinnassa. Ottaa rietas ja painaa heitä syvempään pohjattomuuteen, josta het ei pääse ikänänsä ylös. Voi, voi niitä onnettomia manalaisia, jotka ei tahdo ottaa Jesuksen ristiä päällensä ja kantaa Jesuksen jälissä. Ei he pääse maan alta ylös koskaan; eikä he kärsikään valkeutta nähdä, sillä heidän työnsä ovat pahat.

Mutta siinä luonnollisessa pimeydessä, kussa ovat syntyneet ja ylöskasvaneet, siinä he tekevät pimeyden töitä, siinä he juovat sitä pirunpaskaa, ja sillä vuotavalla pirun paskalla he voitelevat kurkkunsa, siinä samassa pimeyden valtakunnassa he kiroovat ja pilkkaavat Luojaansa, siinä he myös huoraavat, ja kaivavat maata kynsillänsä, he luulevat siinä löytävänsä aarnihaudan, mutta ei se ole muu kuin sysihauta, jota he kaivavat. Sen tähden ovat he myös mustat muodolta niin kuin tattaraiset, koska he tulevat yöllä kynsimään niitä maan päällä asuvaisia, jotka kantavat ristiä rinnassa.

Muutamat manalaiset ovat niin kuin mettän perkeleet, jotka ulvovat niin kuin hukat, koska he tuntevat veren hajua, ja muutamat nauravat niin kuin hattarat, koska rietas kutkuttelee heitä. Mutta ei ne sokiat raukat tiedä, ketä he nauravat. Mutta me tiedämme, että hattaran naurut muuttuvat pian itkuksi. Vapahtaja on sanonut, että maailman lapset pilkkaavat ja nauravat hänen opetuslapsiansa; mutta Raamattu sanoo, että hullu nauraa. Jakob sanoo: “Teidän naurunne kääntyköön itkuksi, ja teidän ilonne murheeksi.”

Ja nämät hattarat, jotka nauravat, koska Jesus itkee, nämät mettän perkeleet, jotka kiroavat, koska Jesus siunaa, eiköhän net ole tulleet helvetistä pilkkaamaan totuutta? Ilmanki heillä on kaunis muoto, koska he tulevat Jesuksen alttarin eteen. Ilmanki heillä on suloinen suu, koska he tulevat tänne suuta antamaan Vapahtajalle. Ja ne manalaiset, jotka voitelevat kurkkunsa vuotavalla pirun paskalla, ilmanki niillä on hyvä haju, koska he tulevat Jesuksen alttarin eteen.

Ja ne hengessä kuolleet, joista vuotaa kuolleen uskon liiva, koska he juovat Herran kalkista, ilmanki niillä on suu auki ja punaiset huulet, koska he tulevat Herran ehtoolliselle. Kaikki nämät manalaiset, maahiset, hattarat ja tattaraiset, villi-ihmiset ja mettän perkeleet, jotka ei kärsi valkeutta, ja joiden päälle armon aurinko ei ole koskaan paistanut, ne syövät ja juovat itsellensä kuoleman ja kadotuksen.

Mutta jos joku elävä henki täällä löytyy, joka ei ole antanut suuta Baalille, eikä epäjumalten kanssa huorannut, eli pirun paskaa syönyt, hän on yksi niistä opetuslapsista, joka nojaa päätänsä Jesuksen rintaa vasten. Jos joku murheellinen henki täällä löytyy, joka itkee Jesuksen haudan päällä, hän on yksi niistä, jotka ovat seuranneet Jesusta Galileasta ja palvelit häntä. Jos joku sielu täällä löytyy, joka tulee itkemään syntiänsä Jesuksen jalkain päällä ja antaa suuta Hänen jalvoillensa, hän on yksi niistä, jonka suuri synninvelka on annettu anteeksi. Jos joku katuvainen sielu täällä löytyy, joka menee ulos itkemään, koska hän on kieltänyt Vapahtajan, se on myös yksi niistä, jotka jälkeen tunnustaa maailman edessä rohkiasti, että Jeesuksen nimen kautta on suuri ihme tapahtunut.

Kumartakaan siis polviansa ja sydämitänsä kaikki sairaat, murheelliset, itkeväiset ja parkuvaiset lapset, kaikki tiaiset ja pulmukaiset, jotka pakenevat viinapuun rakoihin, koska ukkoinen pauhaa Siinain vuorella; kaikki karitsat, koska heidän pitää imemän emänsä nisät, ja myös peurat kumartavat polviansa, koska yksi armotoin ihminen ajaa heitä takaa hangen aikana. Niin kumarsi myös itse Herra Jeesus polviansa ja painoi kasvojansa maahan, koska Hän rukoili taivaallista Isäänsä, että se hirmuinen tuska, jonka jumalattomat lapset olivat saattaneet Hänelle, otettaisiin pois; ja niin rukoilee myös joka murheellinen, katuvainen ja epäileväinen sielu, että synnin kuorma otettaisiin pois.  Kumartaen teidän polvianne Herran Jeesuksen nimeen ja huutain niin korkialla äänellä, että se kuuluu taivaaseen asti, rukoilkaat teidän syntinne anteeksi sanoen: Minä vaivainen syntinen ihminen jne.