Puhtaat Saarnat 1, numero 101.

 

JOHANNES KASTAJAN PÄIVÄNÄ 1853.

 

Kovasti te puhutte minua vastaan, sanoo Herra. Ja te sanotte: Mitä me puhumme sinua vastaan? Te sanotte: Se on turha kuin Jumalaa palvellaan, ja mitä se auttaa, että me pidämme hänen käskynsä  ja vaivaamme meidän elämäämme Herran Sebaotin edessä? Malakia 3: 13.

 

Näin puhuvat ne ihmiset, jotka freistaavat omalla voimalla palvella Jumalata, ja omalla parannuksella tahtovat kelvata Jumalalle, koska he tuntevat, että sota maailman kanssa tulee ylön raskaaksi, heittävät koko parannuksen aikomukset pois, ja sanovat: Se on turha kuin Jumalata palvellaan. Ja mitä se auttaa, että me pidämme hänen käskynsä, ja vaivaamme meidän elämätämme? Tässä paikassa kuulevat nyt kaikki, jotka ovat alkaneet parannusta tekemään, minkä syyn tähden ne entiset omanparannuksen tekijät ovat väsyneet tielle ja heittäneet pois koko sen parannuksen työn. Se on tullut vanhalle Adamille vaivaksi sotia syntiä vastaan ja kantaa Jeesuksen ristiä. Sillä näin kuuluvat heidän sanansa profeetta Malakian kolmannessa luvussa: Mitä se auttaa, että me pidämme hänen käskynsä ja vaivaamme meidän elämätämme.

Siinä nyt kuulevat kaikki omanparannuksen tekijät, mitä heidän veljensä ovat puhuneet jo Vanhassa Testamentissa. Se on tullut heille vaivaksi, ja sen tähden he heitit pois ja pyörsit takaisin maailmaan. Jeesuksen risti tuli heille raskaaksi kantaa, ja sen tähden he viskaisit sen törmään, ja ajattelit: koira kantakoon tätä ristiä. Jos vähemmällä vaivalla en pääse taivaan valtakuntaan, niin se saapi jäädä. Ja on se vielä toinen syy, minkä tähden omanparannuksen tekijät heittävät pois koko sen parannuksen meiningin. He sanovat nimittäin näin, jota se sama profeetta Malakias on kirjoittanut siinä edellä mainitussa paikassa: Sen tähden me ylistämme ylönkatsojia, sillä jumalattomat menestyvät, he kiusaavat jumalata, ja se heille menestyy. Ja se on tosi, että jumalattomat menestyvät, nimittäin tässä maailmassa. Ja sen päälle nyt katsovat omanparannuksen tekijät, ja ottavat siitä sen päätöksen, ettei maksa vaivaa ruveta kilvoittelemaan ja Jumalata palvelemaan. Paremmin jumalattomat menestyvät maailmassa, kuin kristityt. Ei maailman lapsia kukaan vihaa eli vainoo, ne saavat kyllä elää rauhassa maailmassa.

Siitä syystä ottavat nyt kaikki ulkokullatut ja suukristityt ja sanovat: “Me ylistämme ylönkatsojia. Me kiitämme niitä, jotka ylönkatsovat Jumalan Lain. Me pidämme, että ne on paremmat kristityt, kuin nämä villihenget.” Ja niin he ottavat eronsa kristittyin kokouksista ja menevät maailman lasten puoleen ja ylistävät ylönkatsojia, ja sanovat: “Paremmin jumalattomat menestyvät, kuin Jumalan lapset. Ei taida oikea ollakaan koko tämä kristillisyys, koska kristityt köyhtyvät, mutta viinaporvarit ja voiporvarit rikastuvat.”

Ja se taitaa olla paras neuvo, että kaikki ulkokullatut, suukristityt ja omanparannuksen tekijät heittävät pois sen ulkokullaisuuden, ja menevät rohki päätänsä myöten helvettiin. Mitäs auttaa, että he pitävät Jumalan käskyt ja vaivaavat elämätänsä? He menevät kuitenkin persettänsä myöten helvettiin? Mitäs parempi on heidän persettänsä myöten tyyrätä, kuin päätänsä myöten? Sama syvyys on niillä pohjattomuudessa, kuin toisilla, jotka päätänsä myöten menevät. Paljon on niitä, jotka ovat alkaneet sitä ulkokullattua parannusta tekemään, mutta ovat väsyneet tielle, ja ovat häätyneet pyörtämään takaisin maailmaan, ja ovat alkaneet elämään niin kuin ennenkin, juopumuksessa, haureudessa ja hekumassa. Muutamat ovat alkaneet juomaan, muutamat tappelemaan, muutamat viinakauppaa pitämään, ja muutamat huoraamaan, ja niin edes päin. Ja kyllä nyt rietas ottaa vahinkonsa takaisin niiltä, jotka ovat muutaman vuoden paastonneet. Panee se vielä katumaan, että Jumalan Henki sai heitä niin hulluksi, että he rupeisit parannusta tekemään.

Mutta kahta kuumemmaksi vaan tulee helvetti niille raukoille, jotka niin katsovat ylön Jumalan ennättäväistä armoa ja Jumalan Hengen vetämistä; sillä näin sanoo profeetta Malakias siinä edellämainitussa paikassa: Silloin ne, jotka Herraa pelkäävät, lohduttavat toinen toistansa näin: “Herra ottaa siitä vaarin ja kuulee sen, ja muistokirja on kirjoitettu Hänen edessänsä niille, jotka Herraa pelkäävät ja muistavat Hänen nimeänsä.” Tässä kuuluu olevan niiden sielut ylöskirjoitetut siinä muistokirjassa, jonka Herra on kirjoittanut Hänen eteensä. Ei ole Herra vielä unhottanut niiden nimet, jotka Hänen nimensä muistavat.

Mutta kenenkä muistokirjassa ovat niiden nimet ylöskirjoitetut, jotka tyyräävät takaperin ja alkavat vasta uudesta ristiinnaulitsemaan Vapahtajaa ynnä himoin ja haluin kanssa? Niitten nimi taitaa olla mustassa kirjassa kirjoitettu. Ehkä muutamat heistä luulevat, että heidän nimensä on Elämän kirjassa, mutta velka on vielä maksamatta ja kaikki synnit anteeksiantamatta, ja lohikäärmeen veressä on sydän heillä puhdistettu, jotka sanovat niin kuin profeetta Malakias tässä mainitsee: “Mitä se auttaa, että me pidämme Hänen käskynsä ja vaivaamme meidän elämätämme?”

Se on tosi, ettei se ulkokullattu kuuliaisuus ja itsetehty parannus maksa mitään, erinomattain, koska siitä tulee Vanhalle Adamille vaiva. Mutta mitä varten ovat siis semmoiset alkaneet parannusta tekemään, koska se tuli heille niin suureksi vaivaksi, että heidän täytyi heittää pois sen parannuksen työn, ja pyörtää takaisin maailmaan? Ilmanki ovat jo kyllääntyneet Jumalan ennättäväisestä armosta. Ilmanki ovat katuneet, että he rupeisit parannusta tekemään. Mutta muutamat niistä ei ole koskaan ahtaaseen porttiin saakka tulleet. Muutamat ovat ahtaan portin takana olleet, ja siitä pyörtäneet, muutamat ovat keskensyntyneet ja ylönvarhain munasta ulos tulleet.

Mutta ehkä nyt riettaan enkelit siitä iloitsevat, ja luulevat, että kaikki kristityt tulevat semmoisiksi. Kuitenkin sanoo profeetta Malakias niistä, jotka aina muistavat Herran nimen, niitten pitää, sanoo Herra Sebaot, sinä päivänä, jonka minä teen, oleman Minun omani, ja Minä tahdon heitä armahtaa niin kuin mies armahtaa poikaansa, joka häntä palvelee. Ja teidän pitää jälleen sitä vastaan näkemän, mikä eroitus vanhurskaan ja jumalattoman vaiheella, ja sen vaiheella, joka Jumalata palvelee, ja sen vaiheella, joka ei Häntä palvele. Tässä kuulevat nyt kaikki jumalattomat, joka ei ole koskaan alkaneet parannusta tekemään, kuinka suuri erotus on jumalattoman ja vanhurskaan välillä oleva sinä päivänä, jonka Herra on tekevä. Vaikka jumalattomat luulevat, että kaikki tulevat saman kaltaiseksi kuin het.

Toiseksi kuulevat nyt ulkokullatut, suukristityt ja omanparannuksen tekijät, että heidän toivossa on turha, jos hekin rupeavat luulemaan, että he pääsevät samaan paikkaan, kussa vanhurskaat ovat, koska he täällä jo ottavat eronsa kristittyin kokouksista, ja pitävät eriseuraa; sillä heidän täytyy kuitenkin viimein luopua ulkokullaisuudestansa ja panna susiturkin karvat ulosnäkyville, vaikka he ovat tähän asti tulleet kristittyin tykö lammasten vaatteilla. Heidän täytyy, sanon minä, tulla hukan nahassa, ja sanoa: Se on turhaa, kuin Jumalata palvellaan, ja mitä se auttaa, että me pidämme Hänen käskynsä ja vaivaamme meidän elämätämme. Sen tähden me ylistämme ylönkatsojia.

Ja ylistäkäät nyt ylönkatsojia, te ulkokullatut ja suukristityt. Kiittäkäät nyt juomaria ja viinaporvaria, te omanparannuksen tekijät. Ylistäkäät niitä huoria ja varkaita, jotka ovat alusta alkain ylönkatsoneet tätä kristillisyyttä, sillä ne ovat ylönkatsojat jotka ei ole meinanneet koskaan parantaa itsensä. Ylistäkäät nyt ylönkatsojia, te takaperin langenneet, ja tehkäät katumus teidän parannuksestanne, ja sanokaat viinaporvarille: Sinä olet paras kristitty, ja sanokaat juomarille, sinä olet autuas, joka et ole koskaan lakannut juomasta. Sanokaat vanhalle huoralle: Sinä olet Jeesuksen morsian, ei Vapahtaja sinua hyljää, saati sinä Jaksat huorata.

Tämmöinen Evankeliumi pitää nyt saarnattaman ylönkatsojille, että he paremmin uskoisit, että he ovat oikeat ja kristityt ovat väärässä. Ilman epäilemättä täytyvät nyt ulkokullatut ja suukristityt ruveta ylistämään ylönkatsojia ja kiittämään niitä onnellisiksi, jotka ovat aina tämän kristillisyyden ylönkatsoneet ja vääränä pitäneet; sillä muutoin ei taida Raamattu olla tosi, ellei niin tapahdu, että ulkokullatut ja suukristityt rupeavat ylönkatsojia ylistämään.

Koska nyt Johanneksen syntymäpäivää pidetään muistossa, niin kuin kristittyin tapa on ollut ennenkin, että Johannes Kastajan syntymäpäivä pidetään pyhänä, niin olis kaikille tarpeellinen kuulla, mitä profeetta Malakias on kirjoittanut hänestä. Hän kirjoittaa Johanneksesta kolmannessa luvussa: Katso, minä lähetän minun enkelini, joka Minun eteeni pitää tien valmistaman. Tässä kuulemme me, että Johannes oli yksi tienvalmistaja Herralle; ja tämän päivän epistolassa kuulemme me, että profeetta Esaias puhuu siitä samasta miehestä, joka valmistaa tietä Herralle. Meidän pitää siis Jumalan armon kautta tällä hetkellä katsoman, kuinka tämä Herran enkeli valmistaa tietä Herralle.

Mutta että tämä tien valmistaminen menestyis, että Kunnian Herra pääsis kulkemaan ylhäältä alaspäin, ja idästä länteen, sitä toivottavat kaikki, jotka Kunnian Herraa odottavat. Ja sen tähden he huutavat, koska Hän tulee: Hoosianna Davidin pojalle. Erinomattain lapset, jotka niin pienet ovat, että he mahtuvat Vanhemman syliin. Ne huutavat, koska Hän tulee ratsastain työaasin tamman päällä, hoosianna Davidin pojalle. Sillä kirjoitettu on: lasten ja imeväisten lasten suusta olet sinä kiitosta saanut. Ja koska lapset näin huutavat, silloin närkästyvät maailman herrat. Fariseukset ja kirjanoppineet ei tykkää ollenkaan siitä, että lapset niin huutavat. Mutta ne lapset, jotka niin pienet ovat, että he mahtuvat Vanhemman syliin, huutavat yhtä hyvin: Hoosianna Davidin pojalle. Ja me toivomme, että Kunnian Kuningas kuulee heidän huokauksensa, jotka hengessä ja totuudessa Häntä avuksensa huutavat. Isä meidän, joka olet taivaissa jne.

 

Me kuulemme evankeliuminkirjoittajan mainitsevan, kuinka Johanneksen isä Sakarias ennusti pojallensa hengessä sanoen: Ja sinä poikainen pitää kutsuttaman Ylimmäisen profeetaksi, sillä sinun pitää käymän Herran kasvoin edessä, valmistamaan Hänen teitänsä, ja antaman autuuden tunnon Hänen kansallensa, heidän synteinsä anteeksi saamiseksi. Seuraavaisesti siitä pitää meidän katseleman, kuinka huutavaisen ääni korvessa valmistaa Herralle Jeesukselle tien ihmisten sydämeen.

Ensimmäinen tutkistelemus; Minkäkaltainen paikka se ihmisen sydän on, jossa tie pitää valmistettaman Kunnian Herralle? Toinen tutkistelemus: Tuleekos monta kyynärää päivässä valmistetuksi? Jospa nyt Herra antais tienvalmistajalle voimaa, että hän jaksais vuoret alentaa ja laaksot korottaa, ja koliat silittää, että kaikki kuin on tasoittamatta tulis tasoitetuksi, että Kunnian Herra pääsis kulkemaan tämän maakunnan kautta, ettei Kunnian Herra menis toista tietä toiseen paikkaan kokonansa, kussa emme näe emmekä kuule Häntä.

Ensimmäinen tutkistelemus. Minkäkaltainen paikka on se ihmisen sydän, jossa tie pitää valmistettaman kunnian Herralle? Se on yksi kolo paikka, niin kuin me kuulemme tämän päivän epistolasta. Se on ensinnä korven kaltainen, jossa huutajan ääni huutaa. Yksi synkiä ja paksu mettä, kussa luonnollisen ylpeyden vuoret vastaavat joka sanalle, kuin huutavaisen ääni huutaa. Jos huutaja huutaa vuorille, jossa kyykäärmeet asuvat: Te kyykäärmeen sikiät! niin vuoret vastaavat: Kyykäärmeen sikiät? Jos hän huutaa: Kuka on teitä neuvonut välttämään tulevaista vihaa, niin vuoret vastaavat: Tulevaista vihaa? Jos hän huutaa: Jo on kirves pantu puitten juureen, niin vuoret vastaavat: Puitten juureen? Jos hän huutaa: Jokainen puu, kuin hyviä hedelmiä ei kanna, hakataan pois, niin vuoret vastaavat: Hakataan pois? Jos hän huutaa: Ja heitetään tuleen, niin vuoret vastaavat: Heitetään tuleen?

Ei vuoret usko, että kyykäärmeen sikiät asuvat heidän povessans. Ja sen tähden, jos huutavan ääni korvessa huutaa kyykäärmeen sikiöille: Te kyykäärmeen sikiät, niin vuoret vastaavat joka sanan päälle. He antavat samankaltaisia sanoja takaisin huutajalle. Mutta ei hän kuule muuta, kuin viimeiset sanat, jotka heitetään takaisin vuorilta. Ja sen tähden, koska katumattomat viimein huutavat vuorille: Langetkaat meidän päällemme, niin vuoret vastaavat: Meidän päällemme? Ja kukkuloille: Peittäkäät meitä, niin kukkulat vastaavat: Peittäkäät meitä? Eikä sen tähden peitä sen kasvoin edestä, joka istuimella istuu.

Mutta siinä korvessa, kussa huutavan ääni huutaa, ei ole ainoastansa vuoret ja kukkulat, jotka pitäis aletettaman, ja paksut puut juurinensa, joita hakataan pois, ellei ne rupea hedelmätä kantamaan. Vaan siinä synnin korvessa on myös laaksot, jotka pitäis ylettämän: se on, semmoiset rapakkopaikat, joissa on suuri vaiva tienvalmistajalla korottaa ja täyttää, ettei ihmiset vajoo rapakkoon ja mutaan, kussa ei pohjaa ole.

Siinä samassa korvessa on myös koliat ja semmoiset isot pääkallot, joita pitäis silitettämän: ja profeetta on kyllä sanonut tienvalmistajalle, että kaikki, kuin on tasoittamatta pitää tasoitettaman, ja koliat silitettämän. Kuitenkin on siinä niin paljon työtä, ja niin suuri vaiva, että tienvalmistaja taitaa väsyä, ennenkuin hän on kaikki vuoret ammuttanut, ja kaikki laaksot korottanut, ja kaikki koliat silittänyt, ja kaikki kuin on tasoittamatta, tasoittanut. Sillä ihmisen sydän on niin kolo paikka, ettei kukaan usko, minkäkaltainen se on, muu kuin se, joka sen näkee.

Mutta ei hattarat, eikä myös pissihaukat pidä sitä kolona, ja mettän perkeleet pitävät sen kauniina ja hauskana. Ei ne moiti ollenkaan, että se on paha, kolo ja hirviä, vaan ne tulevat nauramaan, koska huutajan ääni rupeaa huutamaan. Se on heidän mielestänsä yksi outo ääni, joka ei ole ennen kuulunut. Pissihaukat tulevat kurkistelemaan ja hattarat tulevat nauramaan, ja mettän perkeleet tulevat irvistelemään, koska huutajan ääni kuuluu. Eikä semmoiset mettän elävät arat ole siksi, kuin he ovat mettässä kasvaneet. Mutta jänis on hyvin arka, ja se pakenee kauas, koska huutajan ääni rupeaa kuulumaan. Mutta karhu suuttuu ja ärjyy, koska hän ei saa omantunnon rauhaa.

Koska siis tienvalmistaja alkaa tietä valmistamaan Kunnian Herralle, kohtaa hän semmoisia pahtoja, joita ei saa ammuttamisella rikki, ja isoja lumikinoksia, joissa ei eroitu muu kuin hukan jäljet. Kuinkas hänen pitää tekemän vuorten kanssa, joita pitäis alettaman, ja laaksoin kanssa, joita pitää koroitettaman, ja koliain kanssa, joita pitää silitettämän? Vuoret ei alene muuta kuin ammuttamisella, ja laaksot ei tule korotetuksi muuta kuin täyttämisellä. Mutta hänen täytyy kuitenkin, vuovata totuuden rautakangella kangota ylös loukkauskivet, ja vakuuden rautalapiolla täytyy hänen kaivaa gravia molemmin puolin, erinomattain laaksoissa, ja monenvuotista jäätä sydämen ympäri täytyy hänen sulattaa sillä tulella, jonka Jeesus tuli sytyttämään maan päälle.

Tässä on työtä tienvalmistajalla, ja siinä on hänelle vaivaa, ennen kuin hän saapi koliat siliäksi. Sillä ehkä profeetat olivat ennen häntä paljon työtä tehneet ihmisten sydämmitten päälle, ja olit nekin freistanneet valmistaa Herralle tietä, mutta maailman tuisku ja rajuilma oli ottanut tien pois. Rietas oli vierittänyt sen tien päälle isoja loukkauskiviä, niin että tuskin tuntui, että siellä oli vanhasta ollut tietä. Sammaleet olit niin kasvaneet tien päälle, ettei se entinen tie paljon tuntunut, koska Herra lähetti enkelinsä valmistamaan tietä Vapahtajalle.

Toinen tutkistelemus. Kuinka monta kyynärätä päivässä te luulette tienvalmistajan saavan valmiiksi semmoisessa paikassa, kussa vuoret toiselta ja laaksot ja koliat toiselta puolelta vastaavat: Ei taida tulla monta kyynärätä päivässä valmiiksi. Me tiedämme, että tienvalmistaja on parastansa freistannut ja parhaan ymmärryksensä jälkeen vuovannut. Mutta semmoisessa paikassa, kussa vuoret pitää ammutettaman, ja laaksot kivillä ja mullalla täytettämän, ei taida monta kyynärätä päivässä tulla valmiiksi. Ja olis se vielä joku toivet hänellä, että Kunnian Herra pääsis joskus kulkemaan, jos maailman tuisku ja rajuilma ei ottais tien pois sitä myöten kuin se aukenee. Kuitenkin on Kunnian Herra, Kristus päässyt kulkemaan muutampain sydämihin, sitte kuin tie aukeni.

Niin kuin te olette Vapahtajan omasta suusta kuulleet, että Johannes Kastajan päivistä niin tähän asti on väkivaltaa tehty taivaan valtakunnan päälle, ja väkevät sen repivät tykönsä. Se on: Väkevät henget, joita ei estä tuli eikä vesi rientämästä sinne. Mutta muutamat ovat hitaat kulkemaan, vaikka tie on valmistettu, ja Kunnian Kuningas on jo kulkemassa, ja kuka tiesi sivuti menemässä, yhtä hyvin ovat muutamat hitaat seuraamaan.

Tienvalmistaja on tosin valmistanut tietä Herralle, vaikka ei tule monta kyynärää päivässä valmistetuksi vuorten tähden, joita pitää alennettaman, ja laaksoin tähden, joita pitää korotettaman, niin kuin profeetta Esaias on saarnannut tämän päivän epistolassa. Kaikki vuoret pitää alennettaman, se on, korkeat herrat pitää kristillisyyden kautta alhaiseksi tuleman, ja kaikki laaksot pitää korotettaman, se on, alhainen sääty pitää kristillisyyden kautta korotettaman. Mutta me olemme nähneet, että vuoret ei tahdo alentaa itsensä; vaan he tahtovat aina maailman kunnian tähden korkiana olla heidän mielessänsä.

Kapernaumin kaupunki oli rakettu vuoren päälle, mutta sen asuvaiset ei tahtoneet alentaa itsensä Jumalan väkevän käden alle. Sen tähden sanoi Vapahtaja: Sinä Kapernaum, sinä olet korotettu taivaaseen asti kunniassa ja rikkaudessa, mutta sinun pitää helvettiin asti sysättämän. Ja laaksot ei tahdo kristillisyyden kautta korotetuksi tulla, vaan ylpeyden ja irstaisuuden kautta. Ja jos vuoret ovat kovat ja kankiat alenemaan, niin ovat laaksot myös vaivalloiset saada korotetuksi, sillä niissä on niin paljon lokaa ja rapakkoa, joka on vuorilta ynnä veden ja roskan kanssa vuotanut. Ja muutamissa laaksoissa on semmoinen muta, jossa ei pohjaa ole; niin kuin David valittaa: Minä olen vajonnut mutaan, jossa ei pohjaa ole.

Siinä on tienvalmistajalle työtä kyllä, kuinka hän saattais niin laittaa, että laaksopaikat tulisit korotetuksi, ja koliat silitetyksi. Ja mitkä ne koliat ovat? Eiköpä ne ole semmoiset isot kalliot, joita rietas on vuorelta vierittänyt laaksoihin, ettei Kunnian Herra pääsis kulkemaan? Tässä on koliat, tässä on kalliot, tässä on kivipahdat juuri kirkon takana, ja ne kelpaisit kyllä tien perustukseksi laaksoissa, jos niitä sais pienemmäksi. Mutta ne ovat niin kovat, ne paatumuksen koliat, ettei niihin pysty ei tuli eikä rauta.

Katsokaat nyt, te matkustavaiset iankaikkisuuteen kulkevaiset, minkäkaltaisia esteitä rietas on pannut tienvalmistajalle, koska hänen pitää Herralle valmistaman tietä. Ei tule monta kyynärää päivässä valmistetuksi, sillä ihmisen sydän on niin kolo paikka, ettei sitä usko muu kuin se, joka sen nähnyt on. Se on vierikko, pounikko, törmäinen, siinä on ylpeyden vuoret, .Ja paatumuksen koliat, siinä on lika, loka ja rapakko laaksopaikoissa, ja semmoinen muta, jossa ei pohjaa ole.

Ei ole ihmet, jos tienvalmistajan työ käypi hitaasti, ja tuskin hän saapi muutaman kyynärän päivässä valmiiksi. Profeetta Esaias on kirjoittanut, että kaikki vuoret pitää alennettaman, ja kaikki laaksot pitää korotettaman, ja mitä on tasoittamatta, pitää tasoitettaman. Mutta meidän täytyy valittaa, että vuoret ei tahdo alennetuksi tulla, ja laaksot ei tahdo korotetuksi tulla, ja mitä on tasoittamatta, ei tahdo tasoitetuksi tulla. Sillä maailman ruhtinas ei tahdo mitään tasoittaa. Mutta hän tahtoo vuoret korottaa ja laaksot alentaa, ja viimein kaikki pohjattomuuteen kaataa. Mutta Jumalan tahto on, että vuoret pitää alennettaman ja laaksot pitää korotettaman, ja koliat silitettämän, että Kunnian Herra pääsis kulkemaan.

Nyt on tienvalmistaja tehnyt työtä tämän tien päälle monta ajastaikaa, ja ei ole vielä tie tullut niin valmiiksi, että Kunnian Herra pääsis joka paikassa vapaasti kulkemaan. Maailman tuisku ja rajuilma ottaa vielä pois tien sitä myöten kuin se aukenee. Kuitenkin on Herra kulkenut ylhäältä alaspäin ja idästä länteen, että sokiat raukat ovat kuulleet kansan humisevan. Ja se sokia raukka, joka istui tien vieressä ja kerjäis, on myös saanut kuulla, että Jeesus Nazareenus tästä sivuti meni. Ja kuka tiesi Hän meni sivuti, ja moni sokia raukka ei ole vielä huutanut, vaikka Jeesus Nazareenus on sivuti mennyt. Me olemme niin kiittämättömät, ja sen tähden menee Jeesus sivuti meitä, ja menee kokonansa toiseen paikkaan, kussa paremmin otetaan häntä vastaan.

Nyt ei ole sanomista: Emme tiedä, mistä tie menee taivaaseen. Kyllä on sen verran työtä tehty tämän tien päälle, että iankaikkisuuteen matkustavaiset pitäisi tietämän, mistä tie menee taivaaseen, saati he vaeltaisit niin kauan, kuin valkeus on. Huutakaat nyt, sokiat raukat, ennen kuin Jeesus Nazareenus menee niin kauas, ettei kuulu enää humukaan Hänen seurastansa. Kuka tiesi meidän kiittämättömyytemme tähden täytyy Hänen mennä sivuti meitä ja mennä niin kauas, ettei sokian raukan ääni kuulu enää, vaikka kuinka kovin huutais. Silloin olet sinä sanova: Ei ne minulle kelpaa.

Net harvat sielut, jotka seuraavat Jeesusta, sitte kuin Johanneksen vaivalloisen työn kautta aukeni tie Jeesukselle, että Hän pääsi kulkemaan, net harvat Jeesuksen opetuslapset, jotka ennen ovat olleet Johanneksen opetuslapset, ja ovat sitte alkaneet seuraamaan Jeesusta, sitte kuin Johannes näyttää sormellansa Jumalan Karitsan, joka pois ottaa maailman synnit; ne samat opetuslapset pitäisit nyt seuraaman sitä suurta Kunnian Herraa, jolle tie on valmistettu Johanneksen huutamisen kautta; ne pitäisit seuraaman niin liki Kunnian Herraa, ettei he kadottais Häntä silmistänsä. Sillä maailman tuisku, lumisade ja rajuilma saattaa pian ottaa pois tien, jonka Johannes on valmistanut. Ja silloin ei ole tietoa mihinkä ne eksyvät, jotka jälkeen jäävät.

Seuratkaat Jeesuksen verisiä askeleita turmeluksen kaupungista Golgathan mäelle. Seuratkaat Häntä, te iankaikkisuuteen matkustavaiset, ettette jäisi Hänestä pois, ja joutuisitte huutamaan siinä paikassa, kussa ei yksikään vastaa. Meidän toivomme on, että ne harvat Jeesuksen opetuslapset, jotka ovat ylönantaneet kaikki ja seuranneet Häntä, pitää istuman istuimilla ja tuomitseman kaksitoistakymmentä Israelin sukukuntaa; ja silloin pitää heidän myös mainitseman sitä tienvalmistajaa, joka on valmistanut tietä Jeesukselle. Ja heidän pitää viimein kostuman Zionin vuorelle, ja siellä saavat he veisata uutta virttä Moosekselle ja Karitsalle, ja Zionin Kuninkaalle huutaa niin kuin lapset siinä Uudessa Jerusalemissa: Hoosianna Davidin Pojalle. Autuas on se, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeudessa. Aamen.