Puhtaat Saarnat 1, numero 151.

 

 

KINKERISAARNA.

 

Ja Herra sinun Jumalas ympärileikkaa sinun sydämes ja sinun siemenes sydämen rakastamaan Herraa sinun Jumalatas kaikesta sinun sydämestäs ja kaikesta sinun sielustas, ettäs eläisit. 5. Mos. 30: 6.

 

Me kuulemme näistä sanoista, että Herra aikoo ympärileikata sydämet, että he saattaisit rakastaa Jumalaa, mutta tämä sydämen ympärileikkaus tekee kipeätä, niin että se ihminen, jonka sydän ympärileikataan, täytyy huokata ja valittaa siihen asti, että hunajan pisarat siihen tiputetaan. Kaikki oikiat Israelin lapset ovat sydämen kautta ympärileikatut ja ovat tunteneet sen kivun, joka seuraa ympärileikkauksesta; mutta Stefanus soimasi juutalaisia, että he olit sydämestä ympärileikkaamattomat. Sen tähden he suutuit niin kovin, että he kiristit hampaitansa, sillä kaikki, jotka ovat sydämestä ympärileikkaamattomat, suljetaan pois Jumalan armoliitosta ja hävitetään niin kuin Herra on sanonut Mooseksen laissa.

Me tiedämme vakaisesti, että täällä on vielä paljon niitä, jotka ei ole sydämen kautta ympärileikatut, ja monta on myös niitäkin, joittenka vanha esinahka on ympärileikkauksen jälkeen kiinni kasvanut ja sen tähden ovat he hedelmättömäksi tulleet. Sillä oikiat Israelin lapset ovat ympärileikkauksen kautta oikein hedelmälliset, mutta ympärileikkaamattomat pakanat ei ole hedelmälliset.

Siinä edellä mainitussa paikassa, nimittäin 5. Moseksen kirjan 30: 6 on Herra puhunut sydämen ympärileikkauksesta, niin kuin myös Paavali puhuu paljon ympärileikkauksesta ja esinahasta. Mutta se ympärileikkauksen vaikutus, nimittäin rakkaus, jonka pitää seuraaman ympärileikkauksesta, on yksi merkillinen paikka. Koska hän sanoo: “Herra sinun Jumalas ympärileikkaa sinun sydämes rakastamaan Herraa sinun Jumalatas kaikesta sinun sydämestäs ja kaikesta sinun sielustas, ettäs eläisit.” Tämä ympärileikkauksen vaikutus on ollut silloin kukatiesi parempi kuin nyt on.

Me tiedämme, että rakkaus on ollut viattomuuden tilassa autuuden perustus, mutta syntiinlankeemuksen jälkeen on rakkaus tullut niin himmeäksi, ettei ole Lutheruskaan tohtinut panna rakkautta autuuden perustukseksi, ehkä kuinka ympärileikattu sydän olisi; vaikka tosin ne, jotka ovat sydämen kautta ympärileikatut, tahtoisit rakastaa Jumalata, ja olis halu rakastaa Jeesusta, mutta ei ole voimaa, kuinka sitte ympärileikkaamattomat saattavat rakastaa, koska ei ympärileikatut saata niin rakastaa Jumalata kuin heidän pitäis. Jumala tosin vaatii kaikilta, että heidän pitää rakastaman, mutta ei ympärileikkaamattomilla ole halua rakastaa Jumalata, sillä heillä on halu rakastaa maailmaa ja maailman katoavaisia kappaleita. Ei ne ole ylösotetut Jumalan armoliittoon, jotka esinahassa ovat; mutta kaikki oikiat Israelin lapset ovat ympärileikatut, ja ne ovat sen ympärileikkauksen kautta ylösotetut Jumalan armoliittoon.

Ja vaikka se on meille työläs ymmärtää, kuinka ympärileikkaus saattaa vaikuttaa rakkauden, kuitenkin kuuluu nyt näistä sanoista, jotka löytyvät kirjoitettuna 5. Mooseksen kirjan 30: 6, että ympärileikkauksen kautta lisätään rakkaus, koska hän sanoo: “Herra sinun Jumalas ympärileikkaa sinun sydämes rakastamaan Herraa sinun Jumalatas kaikesta sinun sydämestäs ja kaikesta sinun sielustas.” Minä luulen, että ne harvat sielut, jotka ovat sydämen kautta ympärileikatut, muistavat hyvin, kuinka kipeätä se teki, koska Herra oli ympärileikkaamassa heidän sydämiänsä. He muistavat, kuinka vertavuotava, hellä ja arka silloin sydän oli, ennen kuin hunajan pisarat tiputettiin heidän sydämiinsä. Mutta muutampain sydämet ovat jo aikaa paranneet, ja muutamille ympärileikatuille on uusi esinahka kasvanut ja net on jo tunnottomaksi tulleet. Rietas on kallistanut [=karaissut] heidän sydämitäns, ettei heihin pysty enää Jumalan kaksiteräinen miekka.

Vieläkös nyt on Israelin Jumala elämässä, te kalliisti lunastetut sielut? Vieläkös Jumala muistaa valansa, jonka Hän teki Abrahamille, Isakille ja Jakobille? Minä uskon ja olen vakuutettu siitä, että Israelin Jumala ei ole unhottanut valaansa, jonka Hän on vannonut ympärileikatuille, jotka ovat paljon itkeneet ympärileikkauksen aikana. Kipiäksi tuli sydän ympärileikkauksesta, mutta sitte kuin Herra tiputti siihen muutampia hunajan pisaroita, paransi Hän sydämen kivun ja antoi tuta ilon ja riemun.

Vihollinen kanssa parantaa sydämen haavoja, jos hänen palvelijansa joskus saisit pistoksen sydämeen, mutta ne haavat, joita vihollinen puoskii, rupeevat viimein mätänemään ja haisemaan, eikä parane enää koskaan. Mutta ne, joita Herra parantaa, ne tulevat terveiksi.

Muistakaat nyt kaikki Israelin lapset, että Herra on ympärileikannut teidän sydämitänne rakastamaan Herraa teidän Jumalatanne kaikesta teidän sydämestänne, ja kaikesta teidän sielustanne; jollei niin ole, että te olette jo unhottaneet sitä hyvää työtä, jonka Herra teki teitä kohtaan, koska Hän Mooseksen kautta johdatti teitä orjuuden huoneesta, siitä suuresta itkukorvesta, jossa te olitte syntyneet ja ylöskasvatetut. Herra muistaa vielä nytkin valansa, jonka Hän vannoi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, että Hän tahtoo johdattaa kaikki oikiat Israelin lapset siihen luvattuun maahan, josta rieskaa ja hunajata vuotaa.

Jos te vaan muistaisitte teidän liittoanne ja teidän valaanne, koska te kumarsitte teidän polvianne Herran alttarin edessä. Vai olettekos unhottaneet sen kalliin valan ja lupauksen, jonka te teitte Herran alttarin juuressa, koska Hän teitä otti armoliittoonsa ja vannoi itse kauttansa: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra. Onkos nyt tullut halu pyörtämään pakanalliseen maahan, koska Egyptin lihapadat johtuvat mieleen? Niin te rupeatte ilmanki sanomaan: Eikös hautoja ole Egyptissä, koska sinä viet meitä korpeen kuolemaan? Tässä korvessa ei ole marjaa puussa, ei ole vettä maassa, ei ole leipää pellossa. Niin sanovat kaikki ylpiät miehet, jotka pitävät vaelluksen tämän korven lävitse raskaana ja vaivalloisena. Ne sanovat Moosekselle: Ei ole vettä maassa, ei ole marjaa puussa. Kauniisti olet meille antanut peltoja ja viinavaaroja. Mutta ne ylpiät miehet, jotka niin sanovat, vajoavat pian helvettiin nahkoinens ja karvoinens, ja kaikki Israelin lapset saavat katsoa sen päälle ja hämmästyä, koska he näkevät, kuinka ne ylpiät miehet rääkkyvät, koska he tuntevat, että maa aukaisee hautansa ja nielee heitä.

Te vanhat ja nuoret, jotka napisette Moosesta vastaan, kurkistelkaat hautaan ja katsokaat, näkyykö siellä pohjaa ollenkaan. Kurkistelkaat hautaan, te lapsukaiset, ja katselkaat, jos Herra on maalannut kruunuja ja kransseja pohjaan. Kurkistelkaat hautaan, te voimalliset miehet, ja sanokaat keskenänne: “Onko kuulunut, että yksikään olis helvetistä palajanut?” Minä arvelen nyt teidän kanssanne niin kuin Mooses, koska hän erkaantui Israelin lapsista. Minä panen sinun etees elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen, ota nyt, Israel, kumpaa sinä tahdot! Sinä olet johdatettu Jordanin virran tykö, kusta se luvattu Kaanan maa näkyy. Israel, sinä olet nähnyt, mistä tie menee taivaaseen. Seuraa nyt tätä tietä, Sionin tytär, ja älä ole huikentelevainen. Älä väsy tien päälle, vaan riennä ja pyri, ja kilvoittele, että pääsisit perille ennen kuin aurinko laskee. Valvo ja lue elämän kirjasta, ennen kuin kynttilä sammuu. Kukas tiesi, kuinka kauan aurinko seisoo Ajalin laaksossa; niin kauan kuin Herran sotaväki voittaa ja hävittää kaikki pakanat Kaanan maassa.

Meidän toivomme on, että muutamat sielut pääsevät siihen luvattuun maahan, kussa rieskaa ja hunajaa vuotaa, jos he kilvoittelevat heidän kalliimmassa uskossansa loppuun asti; sillä se suuri Israelin Paimen etsii ja hakee kadonneita lampaitansa. Hän vaeltaa raskaita ja vaivalloisia askeleita Israelin vuorilla ja huutaa korvessa, Siinain vuorella, Punaisen meren rannalla ja Jordanin virran tykönä. Ja eksyväiset lampaat, jotka vastaavat, koska paimen huutaa, ne tulevat Hänen tykönsä ja seuraavat Hänen verisiä askeleitansa Yrttitarhasta Golgatan mäelle, kussa he saavat murheellisella ja särjetyllä sydämellä katsella Hänen haavojansa, koska hengellinen susi Hänen ruumistansa raataa. Tällä lailla täytyi Hänen omalla pyhällä ja kalliilla verellänsä lunastaa niitä murheellisia, katuvaisia ja maailmalta ylönkatsotuita sieluja synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallan alta.

Ja te murheelliset, katuvaiset ja alaspainetut, jotka olette alkaneet seuraamaan Hänen verisiä askeleitansa, älkää väsykö kilvoittelemasta siihen asti, että te voitatte elämän kruunun. Sillä ette ole vielä vereen asti kilvoitellen olleet syntiä vastaan; mutta tästedes kukatiesi Herra tulee koettelemaan meidän uskoamme, joka monessa paikassa on ontuvainen ja häälyväinen. Kukastiesi huuto tulee: “Katso ylkä tulee, menkäät ulos häntä vastaan.” Silloin taitais tulla hoppu kaikille, sekä niille viisaille, jotka makaavat ynnä tyhmäin kanssa, että tyhmille, joilla ei ole öljyä lampuissa. Silloin alkavat2 tyhmät anomaan viisailta öljyä sanoen: “Antakaat meille teidän öljystänne”, mutta viisaat vastaavat: “Ei suinkaan, ettei teiltä ja meiltä puuttuisi, mutta menkäät niitten tykö, jotka myyvät.”

Ja sillä aikaa menee Ylkä morsiamen kanssa häähuoneeseen, ja siellä morsiamen piiat hyppäävät ilosta ja riemusta karitsan häissä. Mutta tyhmät saavat seisoa ulkoisella puolella häähuonetta ja huutaa, ja ei kukaan laske sisälle.

Valvokaat nyt kaikki neitseet ja valmistakaat lamppunne, sillä pian huuto tulee, pian saatte vastaanottaa Ylkää, koska vieraat tulevat taivaasta. Ja kukatiesi pian tulevat vieraat taivaasta katsomaan Vapahtajan köyhää morsianta. Aamen.