Puhtaat Saarnat 1, numero 61.

 

6. SUNNUNTAINA PÄÄSIÄISEN JÄLKEEN 1851 (loppu kateissa)

 

Apostoli Johannes sanoo lähetyskirjassa 3: 13 “Älkäät ihmetelkö minun veljeni, jos mailma teitä vihaa, me tiedämme, että me olemme kuolemasta elämään siirretyt, sillä me rakastamme veljiä. Ei niin kuin Kain, joka pahasta oli ja tappoi veljensä. Ja minkä tähden hän tappoi hänen? Sillä hänen työnsä olit pahat, ja hänen veljensä vanhurskaat.”

 

Näitä on apostoli Johannes kirjoittanut ensimmäisille kristityille, koska mailma jo rupeis heitä vainoamaan. Ja hän otti Kainista esimerkin, kuinka hän tappoi veljensä. Hän sanoo Kainin tappaneen veljensä sen tähden, että Kainin työt olit pahat ja hänen veljensä vanhurskaat. Ja tämä hengellinen viha on aina ollut Kainin lihallisille veljille tuntomerkkinä niin kauvan kuin mailma on seisonut. Ei ole Kainin viha vielä loppunut. Kainin lihalliset veljet ja nepaimet kantavat aina hengellistä vihaa sydämessäns.

Apostoli Paavali todistaa myös, että Abrahamilla oli kaksi poikaa, toinen oli palkkavaimosta ja toinen vapaasta. Mutta niin kuin silloin se, joka lihan jälkeen syntynyt oli, vainois sitä, joka hengen jälkeen syntynyt oli, niin vielä nytkin tapahtuu. Ei Kainikaan suuttunut veljellensä jonkun muun syyn tähden, mutta kristillisyyden tähden. Niin todistaa apostoli Johannes edellämainituissa sanoissa, että Kainin työt olit pahat, mutta hänen veljensä hurskaat.

Sitä ei vihti Kainin lihalliset nepaimet kuulla, että heidän työnsä ovat pahat, vaan he tahtovat näyttää, että kristityissä ittessä on syytä, minkä tähden heitä vihataan. Juudalaiset sanoit nimittäin Pilatukselle: “Ellei hän pahantekijäolisi, emme olis häntä sinun haltuus antaneet.” Mutta ei ne sen tähden muuta syytä hänessä löytäneet kuin ainoastans sen, että hän viettelee kansaa, ja että hän kehoittaa kansaa, opettain koko Juudeassa, ruveten Galileasta hamaan tähän asti. Ja että hän oli sanonut itsensä Jumalan Pojaksi.

Mutta perkeleen orja on semmoinen, koska hän kantaa esivallan edessä kristittyin päälle, ei hän puhu puoltakaan sanaa totuutta, mutta valehtelee vaan kristittyin päälle niin paljon, että esivalta muka suuttuis tuolle kansan häiritsijälle, jonka päälle mailman lapset kantavat. Niin esimerkiksi juudalaiset valehtelit ensinnä, että hän viettelee kansaa. Mutta ei ne varsin sanoneet, millä lailla hän vietteli kansaa. Se kutsutaan myös kansan viettelijäksi, joka menee maakunnan ympäri ja valehtelee esivallan päälle, joka haukkuu esivaltaa kansan edessä ja valittaa, että hallitus on väärä, että ylön raskas vero on pantu maakunnan päälle, ja muuta sen kaltaista. Sen kaltaiset kansan viettelijät ovat nyt monessa paikassa, ja ne yllyttävät sitä sokiata kansaa tekemään kapinata esivaltaa vastaan.

Mutta ei ole Vapahtaja eikä yksikään kristitty kehoittanut kansaa kapinata tekemään, vaan enemmän ne ovat kehoittaneet kansaa kuuliaisuuteen esivaltaa kohtaan. Juudalaiset kannoit myös Jesuksen päälle, että hän oli kieltänyt kansaa veroa antamasta keisarille. Ilmanki he luulit, että maaherra nyt suuttuu Jesukselle, koska he semmoisia asioita toit edes, jotka olit niin kuin keisarin asetuksia vastaan. Mutta eipä maaherra suuttunut, sillä hän tiesi, että ylimmäiset papit olit hänen kateudesta ylönantaneet. Sitte he vielä kannoit Jesuksen päälle, että hän sanoi itsensä olevan kuninkaan Kristuksen.

Mutta se oli kaikki valet, mitä he puhuit, sillä vaikka Jesus oli tunnustanut itsensä Jumalan Pojaksi ja Kristukseksi, ei hän kuitenkaan tahtonut maalliseksi kuninkaaksi tulla. Ja niin perkeleen lapset vielä nytkin valehtelevat kristittyin päälle, että esivalta rupeis kristityitä vainoamaan. Mutta ei juudalaiset ollenkaan ilmoittaneet Pilatukselle, minkä syyn tähden he olit niin vihaiset Jesukselle. Ei he sitäkään ilmoittaneet Pilatukselle, että Jesus oli heitä haukkunut huoruuden sukukunnaksi ja kyykäärmeen sikiäksi. Juudalaiset olit ainoastans Jumalan ja totuuden puolesta kiivaat, mutta tämän aikaiset juudalaiset ovat niin tyhmät, että he kantavat kristittyin päälle, että kristityt ovat niin pahat haukkumaan kunniallisia ihmisiä huoraksi ja varkaaksi.

Vaikka nyt sen aikaiset juudalaiset olit suuttuneet Vapahtajalle osittain siitä syystä, että hän oli heitä haukkunut huoruuden sukukunnaksi ja kyykäärmeen sikiäksi, ja oli vielä sanonut heille: “Te olette siitä isästä perkeleestä.” Semmoinen haukkuminen tekee kovin pahaa siviöille ja kunniallisille ihmisille, jotka ovat lapsuudesta harjaintuneet uskomaan, että Jumala on heidän Isänsä. Se haukkuminen, sanon minä, koskee kovin suruttoman ihmisen maksaan ja pernaan, että hän on siitä isästä perkeleestä. Mutta ei sen aikaiset juudalaiset ilmoittaneet maaherralle, että Vapahtaja oli heitä niin haukkunut, vaan he toit aivan sen kaltaisia valheita, jotka kuuluvat esivallan toimitukseen.

Vaikka juudalaisilla oli viha sapessa, ei he sitä ilmoittaneet esivallalle, vaan he olit olevanansa kiivaat esivallan puolesta, ja myös Jumalan puolesta, koska he viimeiseksi toit niitä järjen skäliä edes, että Jesus oli pilkannut Jumalata ja sanonut itsensä Jumalan Pojaksi. Sitä ei perkeleen orjat voi kärsiä, että kristityt tunnustavat itsensä Jumalan lapseksi, sillä pakanain tunto on semmoinen, ettei he sois muita olevan paremmassa tilassa kuin missä he itse ovat. Mutta Pilatuksella oli silloin parempi tunto kuin juudalaisilla, sillä hän pelkäis vielä enemmän, koska hän tämän puheen kuuli. Vaikka Pilatus oli pakana, eikä tiennyt mitään Raamatusta, oli hänellä kuitenkin sen verran ymmärrystä, ettei hän tahtonut tuomita Jesusta ilman syytä.

Nyt on sama hengellinen viha syttynyt mailman lasten sydämihin kuin silloin oli Vapahtajaa kohtaan. Kainin lihalliset veljet ja nepaimet ovat suuttuneet veljellensä sen uhrin tähden. Ja niin kuin juudalaisilla oli viha sapessa, niin myös näkyy olevan tämän aikaisilla juudalaisilla viha sapessa, koska he rupeevat kantamaan kristittyin päälle, että he ovat kansan häiritsijät, että he sekoittavat kansaa väärällä opilla, tuomitsevat muita ja itsensä sanovat Jumalan lapseksi. Tuota tuomiota ei voi juudalaiset eikä kastetut pakanat kärsiä, jo heidän täytyy kantaa esivallalle ja valehdella kristittyin päälle, että he ovat väärät profeetat ja villihenget, jotka ei anna enää kunniallisille ihmisille omantunnon rauhaa.

Mutta Johannes kirjoittaa kristityille, jotka aina ovat vainotut maailmalta: “Älkäät ihmetelkö, että maailma teitä vihaa. Sillä me tiedämme, että me olemme kuolemasta elämään siirretyt.” Jos nyt kristityt pysyisit vahvana heidän kalliimmassa uskossansa ja olisit aina vakuutetut lapsenoikeudesta, vissimmästi he saattaisit hyvällä mielellä kantaa Jesuksen ristiä kuolemaan asti ja tunnustaa rohkiasti koko mailman edessä, mikä uskon perustus heillä on.

Ja koska kaikki ajan merkit näyttävät, ettei perkele ja mailma taida enemmän nyt kuin ennen säästää niitä harvoja kristityitä, jotka totuuden tunnustavat ja Jesuksen nimen ilmoittavat, niin olis paras neuvo, että ne harvat sielut, jotka totuudessa kiinni riippuvat, rukoilisit sitä suurta Ristinkantajata, joka on kaikkein mailman lasten vihaa kantanut, että hän vahvistais armollansa niitä totuuden tunnustajita, jotka hänen nimensä julistavat, että he jaksaisit hänen ristiänsä kantaa ja hänen verisiä askeleitansa seurata Golgataan asti. Jos se armollinen Herra Jesus olis katsonut meitä mahdollisiksi jotakin kärsimään hänen nimensä tähden. Kuule, Isä meidän, jne.

 

Evankeliumi Joh. 15: 26 - 16: 4.

 

Vapahtaja ennustaa aivan kovaa vainoa opetuslapsillensa. Hän sanoo: “He panevat teitä pannaan, ja aika tulee, että jokainen, joka teitä tappaa, se luulee tekevänsä Jumalalle palveluksen.” Meidän pitää näitten sanain johdatuksesta Jumalan armon kautta perään ajatteleman, minkä tähden mailman ihmiset ovat niin vihaiset Jesuksen opetuslapsille. Me olemme kuulleet kirkon historiasta, että kaikki Jesuksen opetuslapset ovat tapetut kristillisyyden tähden; yksi Johannes kuoli tautivuoteella. Sillä pakanat olit heittäneet häntä kiehuvaan öljykattilaan, mutta koska tämä kiehuva öljy ei tehnyt hänelle mitään, panit pakanat hänen yhteen saareen keskelle merta. Mutta ei hän sielläkään kuollut, vaan hän näki siellä sen ilmoituksen, jonka hän kirjoitti ylös kristityille lohdutukseksi ja vahvistukseksi heidän kalliimmassa uskossansa.

Koska nyt Jesuksen opetuslapset olit tapetut, rupeisit pakanat vihaamaan ja vainoomaan kristityitä, ja tämä kova vaino seisoi päällä 300 ajastaikaa. Mutta tämän ajan perästä loppui se vaino, ja minkäs tähden se loppui silloin? Ei suinkaan se vaino loppunut silloin siitä syystä, että kaikki pakanat olit kääntyneet kristillisyyteen, vaan siitä syystä se loppui, ettei kristityt enää niin kovin haukkuneet pakanoita. Kristityt itse rupesivat väsymään ja mailmaa rakastamaan. Lohikäärme veti kolmannen osan taivaan tähdistä maan päälle. Se merkitsee, että hengelliset opettajat tulit mailmalliseksi.

Kristittyin välillä tuli myös katkera kiivaus ja riita muutamissa uskon kappaleissa, ja ne, jotka kristittyin kokouksissa tuomittiin vääräksi, lykättiin pois niitten seurasta, jotka pidit itsensä oikiana uskon opissa. Mitä vihollinen ei ole voittanut sen ulkonaisen vainoomisen kautta, sen hän voitti kristittyin keskinäisen riidan kautta. Hän pääsi sen riidan kautta hajottamaan Jesuksen lampaita, ja koska hän oli keskinäisen riidan kautta hajottanut seurakuntaa, rupeis hän niitä syömään. Koska nimittäin vihollinen näki, ettei hän saattanut hävittää kristityitä vainoomisen kautta, antoi hän heidän ruumiillensa rauhan. Nyt rupesit päämiehet keskenänsä riitelemään, kuka heistä näkyis suurin olevan ja siinä riidassa pääsi viimein paavi nousemaan. Hän tuomitsi kaikki helvettiin, jotka hänen oppiansa vastaan puhuit, ja saarnais evankeliuminsa tulella ja miekalla.

Mutta Lutheruksen aikana sai paavin valtakunta ison haavan, koska monta valtakuntaa luovuit paavin uskosta ja menit Lutheruksen uskoon. Paavi tuomitsi myös Lutherusta helvettiin, mutta ei Lutherus mennytkään helvettiin, vaan hän otti ja poltti paavin tuomiokirjan. Mutta Lutheruksen kuoleman jälkeen rupeis paavi kovin vainoomaan niitä, jotka olit Lutheruksen uskossa, ja monta tuhatta tapettiin silloin uskonsa tähden. Paavi saarnais niin, että kaikki, jotka ovat Lutheruksen uskossa, ne ovat väärät profeetat ja villihenget.

Ja niin kuin juudalaiset ennen luulit tekevänsä Jumalalle palveluksen, koska he tapoit Jesuksen opetuslapsia, niin luuli myös paavi tekevänsä Jumalalle palveluksen, koska hän tappoi Lutheruksen uskon veljiä. Vihollinen oli kääntänyt juudalaisten, pakanoitten ja paavilaisten silmät nurin, he olivat saaneet sen väärän käsityksen, ettäkristityt ovat väärät profeetat ja villihenget. Ja se hengellinen viha muuttui niin heidän tunnossans, että se oli omantunnon vaatimus, että niitä pitää tapettaman.

Koska nyt Lutheruksen usko on muuttunut kuolleeksi uskoksi ja Lutheruksen oppi on monessa paikassa pilattu mailmallisten viisasten kautta, niin on vihollinen taas kääntänyt niitten silmät nurin, jotka suulla tunnustavat Lutheruksen opin oikiaksi, vaikka he ovat sydämen puolesta pakanat. Ja niin pian kuin kuolleen uskon tunnustajat saavat helvetistä sen ylösvalaistuksen, että tämä kristillisyys on väärä, rupeavat he tuumaamaan, että kaikki, jotka siinä uskossa ovat, ne ovat väärät profeetat ja villihenget, joita pitää mailman lain voimalla ahdistettaman. Mutta ei he näe vielä makkaroita tehdä ennen kuin he noutavat valkian helvetistä. Ja mikäs on se valkia, jonka he noutavat helvetistä? Se on se hengellinen viha, joka muuttuu omantunnon vaatimiseksi.

Koska rietas ei saa rauhaa luolassaan, rupee hän ärjymään ja ärisemään niin kuin karhu. Viimein tulee hän ulos karvoinens ja nahkoinens, ja silloin saavat pyytömiehet varoa nahkaansa. Sillä hengellinen susi on jo Jobin aikana osottanut luontonsa, koska hän sanoi Jumalalle: “Nahka nahasta, ja kaikki, mikä ihmisen takana on, sen hän antaa henkensä edestä.” Ehkä nyt lohikäärmeen sikiät olisit halulliset ruveta kristittyin verta imemään, ovat he vielä estetyt jonkun korkeamman voiman kautta, ettei he ole vielä ruvenneet nahkaan, niin kuin heidän halunsa on ollut. Mutta kukas tiesi kuinka kauvan vihollinen säästää Jesuksen opetuslapsia?

Hän on alkanut jo silloin irvistelemään ja hampaitans näyttämään, koska Pietaria ja Johannesta nuhdeltiin kirkkoraadissa ja kiellettiin saarnaamasta Jesuksen nimeen. Mutta he sanoit jo silloin mailman herroille, että heidän täytyy enemmän totella Jumalata kuin ihmisiä. Mutta mailman herrat ja perkeleen apostolit ei tyydy vielä siihen, että he panevat Jesuksen opetuslapsia pannaan ja pitävät heitä vääränä profeettana ja villihenkenä, vaan he tahtovat heitä tappaa. Jesus sanoo tämän päivän evankeliumissa: “Aika tulee, että jokainen, joka teidän tappaa, se luulee tekevänsä Jumalalle palveluksen.” Siinäpä seisoo mailman sokeus, että mailman herrat ja ylimmäiset papit luulevat tekevänsä Jumalalle palveluksen, koska he tappavat Jesuksen opetuslapsia. Ja minkäs tähden heillä on semmoinen luulo? Joo, sen tähden, sanoo Jesus, ettei he tunne Isää eikä Minua. Ei he tunne Isää Hänen vanhurskaudessansa, ei he tunne Jeesusta Hänen rakkaudessansa. Jos he nimittäin tuntisit Isän ankarata vanhurskautta, niin heidän täytyis lakata vainoomasta ja tappamasta Jeesuksen opetuslapsia.

Mutta rietas on kääntänyt heidän silmänsä nurin, he katsovat kristillisyyden ihmeelliseksi taikaukseksi ja villitaudiksi. Rietas maalaa heidän silmäinsä eteen sen kaltaisia kuvia, jonka kautta kristillisyys tulee hirmuiseksi ja kauhistavaiseksi riettaan hengen vaikutukseksi. Ja tuosta ottavat he sen päätöksen, että kristityt ovat villihenget ja yksi kirottu joukko, joka pitää hävitettämän pois maasta. Ja koska hengellinen viha muuttuu kiivaudeksi, niin alkavat maailman orjat sotimaan jumalansa puolesta. Ja koska maailman päämies on uskottanut heitä, että heillä on oikia kristillisyys, niin alkavat he tulella ja miekalla varjelemaan sitä oikiata kristinuskoa, jonka he luulevat kristityitten hävittävän. Silloin sanoo rietas heille: “Nahka nahasta,” se on: nylkekäät kristittyin nahka, niin he lakkaavat jaarittelemasta. Tämmätkäät heitä lakiin, niin he lakkaavat haukkumasta. Viekäät heitä arestiin, niin he lakkaavat ulvomasta.”

Ka, siinä nyt on vainoomisen alku. Koska maailman orjat ei tunne Isää eikä Poikaa, niin he luulevat tekevänsä Jumalalle palveluksen, koska he tappavat Jeesuksen opetuslapsia. Mutta me näemme, että maailman herrat ja ylimmäiset papit yllytetään siihen kristittyin vainoomiseen sen kaltaisilta - - - LOPPU KATEISSA