L. L. LAESTADIUS PREDIKNINGAR PÅ SVENSKA.


Nr 1 1.SÖNDAGEN I ADVENT 1853 TEXT

Nr 1 1.SÖNDAGEN I ADVENT 1853 LYSSNA


Nr 2 2:a SÖNDAGEN I ADVENT 1859 TEXT

Nr 2 2:a SÖNDAGEN I ADVENT 1859 LYSSNA


Nr 3 3:e SÖNDAGEN I ADVENT 1858 TEXT

Nr 3 3:e SÖNDAGEN I ADVENT 1858 LYSSNA


Nr 4 4:e SÖNDAGEN I ADVENT 1858 TEXT

Nr 4 4:e SÖNDAGEN I ADVENT 1858 LYSSNA


Nr 5 JULDAGEN TEXT

Nr 5 JULDAGEN LYSSNA


Nr 6 JULDAGEN 1859 TEXT

Nr 6 JULDAGEN 1859 LYSSNA


Nr 7 ANNANDAG JUL 1854 TEXT

Nr 7 ANNANDAG JUL 1854 LYSSNA


Nr 8 SÖNDAGEN EFTER JUL TEXT

Nr 8 SÖNDAGEN EFTER JUL LYSSNA


Nr 9 NYÅRSDAGEN 1859 TEXT

Nr 9 NYÅRSDAGEN 1859 LYSSNA


Nr 10 SÖNDAGEN EFTER NYÅR 1858 TEXT

Nr 10 SÖNDAGEN EFTER NYÅR 1858 LYSSNA


Nr 11 TRETTONDAGEN 1849 TEXT

Nr 11 TRETTONDAGEN 1849 LYSSNA


Nr 12 1:a SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1853 TEXT

Nr 12 1:a SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1853 LYSSNA


Nr 13 2:a SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1849 TEXT

Nr 13 2:a SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1849 LYSSNA


Nr 14 3:e SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN TEXT

Nr 14 3:e SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN LYSSNA


Nr 15 4:e SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1855 TEXT

Nr 15 4:e SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1855 LYSSNA


Nr 16 5:e SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1854 TEXT

Nr 16 5:e SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1854 LYSSNA


Nr 17 SÖNDAGEN SEPTUAGESIMA 1853 TEXT

Nr 17 SÖNDAGEN SEPTUAGESIMA 1853 LYSSNA


Nr 18 SÖNDAGEN SEXAGESIMA 1857 TEXT

Nr 18 SÖNDAGEN SEXAGESIMA 1857 LYSSNA


Nr 19 FASTLAGSSÖNDAGEN 1849 TEXT

Nr 19 FASTLAGSSÖNDAGEN 1849 LYSSNA


Nr 20 1:a SÖNDAGEN I FASTAN 1855 TEXT

Nr 20 1:a SÖNDAGEN I FASTAN 1855 LYSSNA


Nr 21 2:a SÖNDAGEN I FASTAN 1849 TEXT

Nr 21 2:a SÖNDAGEN I FASTAN 1849 LYSSNA


Nr 22 3:e SÖNDAGEN I FASTAN 1849 TEXT

Nr 22 3:e SÖNDAGEN I FASTAN 1849 LYSSNA


Nr 23 MIDFASTOSÖNDAGEN 1854 TEXT

Nr 23 MIDFASTOSÖNDAGEN 1854 LYSSNA


Nr 24 5:e SÖNDAGEN I FASTAN 1853 TEXT

Nr 24 5:e SÖNDAGEN I FASTAN 1853 LYSSNA


Nr 25 PALMSÖNDAGEN A TEXT

Nr 25 PALMSÖNDAGEN A LYSSNA


Nr 26 PALMSÖNDAGEN B TEXT

Nr 26 PALMSÖNDAGEN B LYSSNA


Nr 27 LÅNGFREDAGEN 1851 TEXT

Nr 27 LÅNGFREDAGEN 1851 LYSSNA


Nr 28 PÅSKDAGEN 1853 TEXT

Nr 28 PÅSKDAGEN 1853 LYSSNA


Nr 29 ANNANDAG PÅSK 1854 TEXT

Nr 29 ANNANDAG PÅSK 1854 LYSSNA


Nr 30 1:a SÖNDAGEN EFTER PÅSK TEXT

Nr 30 1:a SÖNDAGEN EFTER PÅSK LYSSNA


Nr 31 2:a SÖNDAGEN EFTER PÅSK 1849 TEXT

Nr 31 2:a SÖNDAGEN EFTER PÅSK 1849 LYSSNA


Nr 32 3:e SÖNDAGEN EFTER PÅSK TEXT

Nr 32 3:e SÖNDAGEN EFTER PÅSK LYSSNA


Nr 33 4:e SÖNDAGEN EFTER PÅSK 1859 TEXT

Nr 33 4:e SÖNDAGEN EFTER PÅSK 1859 LYSSNA


Nr 34 5:e SÖNDAGEN EFTER PÅSK 1848 TEXT

Nr 34 5:e SÖNDAGEN EFTER PÅSK 1848 LYSSNA


Nr 35 KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG TEXT

Nr 35 KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG LYSSNA


Nr 36 6:e SÖNDAGEN EFTER PÅSK 1851 TEXT

Nr 36 6:e SÖNDAGEN EFTER PÅSK 1851 LYSSNA


Nr 37 PINGSTDAGEN 1854 TEXT

Nr 37 PINGSTAGEN 1854 LYSSNA


Nr 38 PINGSDAGEN 1859 TEXT

Nr 38 PINGSDAGEN 1859 LYSSNA


Nr 39 ANNANDAG PINGST 1854 TEXT

Nr 39 ANNANDAG PINGST 1854 LYSSNA


Nr 40 HELIGA TREFALDIGHETSDAG 1855 TEXT

Nr 40 HELIGA TREFALDIGHETSDAG 1855 LYSSNA


Nr 41 1:a SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1853 TEXT

Nr 41 1:a SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1853 LYSSNA


Nr 42 2:a SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1855 TEXT

Nr 42 2:a SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1855 LYSSNA


Nr 43 3:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG TEXT

Nr 43 3:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG LYSSNA


Nr 44 4:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG TEXT

Nr 44 4:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG LYSSNA


Nr 45 5:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1856 TEXT

Nr 45 5:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1856 LYSSNA


Nr 46 6:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG TEXT

Nr 46 6:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG LYSSNA


Nr 47 7:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1848 TEXT

Nr 47 7:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1848 LYSSNA


Nr 48 8:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG TEXT

Nr 48 8:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG LYSSNA


Nr 49 9:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG TEXT

Nr 49 9:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG LYSSNA


Nr 50 10:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1853 TEXT

Nr 50 10:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1853 LYSSNA


Nr 51 11:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG TEXT

Nr 51 11:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG LYSSNA


Nr 52 12:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1859 TEXT

Nr 52 12:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1859 LYSSNA


Nr 53 13:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1850 TEXT

Nr 53 13:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1850 LYSSNA


Nr 54 14:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG TEXT

Nr 54 14:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG LYSSNA


Nr 55 15:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG TEXT

Nr 55 15:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG LYSSNA


Nr 56 16:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1848 TEXT

Nr 56 16:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1848 LYSSNA


Nr 57 17:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1859 TEXT

Nr 57 17:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1859 LYSSNA


Nr 58 18:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG TEXT

Nr 58 18:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG LYSSNA


Nr 59 19:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1853 TEXT

Nr 59 19:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1853 LYSSNA


Nr 60 20:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1850 TEXT

Nr 60 20:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1850 LYSSNA


Nr 61 21:a SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG TEXT

Nr 61 21:a SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG LYSSNA


Nr 62 22:a SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG TEXT

Nr 62 22:a SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG LYSSNA


Nr 63 23:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG TEXT

Nr 63 23:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG LYSSNA


Nr 64 24:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1850 TEXT

Nr 64 24:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1850 LYSSNA


Nr 65 25:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1850 TEXT

Nr 65 25:e SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHETSDAG 1850 LYSSNA


Nr 66 SÖNDAGEN FÖRE DOMSÖNDAGEN 1850 TEXT

Nr 66 SÖNDAGEN FÖRE DOMSÖNDAGEN 1850 LYSSNA


Nr 67 DOMSÖNDAGEN 1853 TEXT

Nr 67 DOMSÖNDAGEN 1853 LYSSNA


Nr 68 DOMSÖNDAGEN 1858 TEXT

Nr 68 DOMSÖNDAGEN 1858 LYSSNA


Nr 69 KYNDELSMÄSSODAGEN TEXT

Nr 69 KYNDELSMÄSSODAGEN LYSSNA


Nr 70 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 1859 TEXT

Nr 70 JUNGFRU MARIE BÅBÅDELSEDAG 1859 LYSSNA


Nr 71 JOHANNES DÖPARENS DAG 1856 TEXT

Nr 71 JOHANNES DÖPARENS DAG 1856 LYSSNA


Nr 72 JOHANNES DÖPARENS DAG 1857 TEXT

Nr 72 JOHANNES DÖPARENS DAG 1857 LYSSNA


Nr 73 MIKAELIDAGEN TEXT

Nr 73 MIKAELIDAGEN LYSSNA


Nr 74 ALLA HELGONS DAG 1858 TEXT

Nr 74 ALLA HELGONS DAG 1858 LYSSNA


Nr 75 1:a BÖNDAGEN TEXT

Nr 75 1:a BÖNDAGEN LYSSNA


Nr 76 2:a BÖNDAGEN 1856 TEXT

Nr 76 2:a BÖNDAGEN 1856 LYSSNA


Nr 77 3:e BÖNDAGEN 1854 TEXT

Nr 77 3:e BÖNDAGEN 1854 LYSSNA


Nr 78 4:e BÖNDAGEN 1850 TEXT

Nr 78 4:e BÖNDAGEN 1850 LYSSNA


Nr 79 SORGEDAGEN EFTER KONUNG OSKAR 1859 TEXT

Nr 79 SORGEDAGEN EFTER KONUNG OSKAR 1859 LYSSNA


Nr (80) L.L.LAESTADIUS BREV TILL CONSISTORIUM 17 JUNI 1854

ENDAST TEXT


SLUT NYA EVANGELIEPOSTILLAN

NEDAN FÖLJER 35 PROVÖVERSÄTTNINGAR AV L. L. LAESTADIUS PREDIKNINGAR.

 


Nr 1 1:a SÖNDAGEN I ADVENT 1858 (AFTONSÅNG) TEXT

Nr 1 1:a SÖNDAGEN I ADVENT 1858 (AFTONSÅNG) LYSSNA


Nr 2 1:a SÖNDAGEN I ADVENT 1858 TEXT

Nr 2 1:a SÖNDAGEN I ADVENT 1858 LYSSNA


Nr 3 2:a SÖNDAGEN I ADVENT 1852 TEXT

Nr 3 2:a SÖNDAGEN I ADVENT 1852 LYSSNA


Nr 4 3:e SÖNDAGEN I ADVENT 1854 (AFTONSÅNG) TEXT

Nr 4 3:e SÖNDAGEN I ADVENT 1854 (AFTONSÅNG) LYSSNA


Nr 5 4:e SÖNDAGEN I ADVENT 1848 TEXT

Nr 5 4:e SÖNDAGEN I ADVENT 1848 LYSSNA


Nr 6 JULDAGEN 1851 TEXT

Nr 6 JULDAGEN 1851 LYSSNA


Nr 7 ANNANDAG JUL 1849 TEXT

Nr 7 ANNANDAG JUL 1849 LYSSNA


Nr 8 SÖNDAGEN EFTER JUL TEXT

Nr 8 SÖNDAGEN EFTER JUL LYSSNA


Nr 9 NYÅRSDAGEN 1853 TEXT

Nr 9 NYÅRSDAGEN 1853 LYSSNA


Nr 10 A) SÖNDAGEN EFTER NYÅRSDAGEN / BÖRJAN AV HANDSKRIFTEN FÖRKOMMIT / TEXT

Nr 10 A) SÖNDAGEN EFTER NYÅRSDAGEN / BÖRJAN AV HANDSKRIFTEN FÖRKOMMIT / LYSSNA


Nr 11 B) SÖNDAGEN EFTER NYÅRSDAGEN TEXT

Nr 11 B) SÖNDAGEN EFTER NYÅRSDAGEN LYSSNA


Nr 12 TRETTONDAGEN 1852 TEXT

Nr 12 TRETTONDAGEN 1852 LYSSNA


Nr 13 1:a SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1853 TEXT

Nr 13 1:a SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1853 LYSSNA


Nr 14 2:a SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1859 (AFTONSÅNG) TEXT

Nr 14 2:a SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1859 (AFTONSÅNG) LYSSNA


Nr 15 3:e SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1849 TEXT

Nr 15 3:e SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1849 LYSSNA


Nr 16 4:e SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1857 TEXT

Nr 16 4:e SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1857 LYSSNA


Nr 17 5:e SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1851 TEXT

Nr 17 5:e SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1851 LYSSNA


Nr 18 6:e SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1858 TEXT

Nr 18 6:e SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN 1858 LYSSNA


Nr 19 SÖNDAGEN SEPTUAGESIMA 1850 TEXT

Nr 19 SÖNDAGEN SEPTUAGESIMA 1850 LYSSNA


Nr 20 SÖNDAGEN SEXAGESIMA 1849 TEXT

Nr 20 SÖNDAGEN SEXAGESIMA 1849 LYSSNA


Nr 21 FASTLAGSSÖNDAGEN 1853 TEXT

Nr 21 FASTLAGSSÖNDAGEN 1853 LYSSNA


Nr 22 1:a SÖNDAGEN I FASTAN 185? TEXT

Nr 22 1:a SÖNDAGEN I FASTAN 185? LYSSNA


Nr 23 2:a SÖNDAGEN I FASTAN TEXT

Nr 23 2:a SÖNDAGEN I FASTAN LYSSNA


Nr 24 3:e SÖNDAGEN I FASTAN 1855 TEXT

Nr 24 3:e SÖNDAGEN I FASTAN 1855 LYSSNA


Nr 25 PALMSÖNDAGEN 1859 (AFTONSÅNG) TEXT

Nr 25 PALMSÖNDAGEN 1859 (AFTONSÅNG) LYSSNA


Nr 26 LÅNGFREDAGEN 1850 TEXT

Nr 26 LÅNGFREDAGEN 1850 LYSSNA


Nr 27 ANNANDAG PÅSK 1852 TEXT

Nr 27 ANNANDAG PÅSK 1852 LYSSNA


Nr 28 PINGSTDAGEN 1850 TEXT

Nr 28 PINGSTDAGEN 1850 LYSSNA


Nr 29 JOHANNES DÖPARENS DAG 1853 TEXT

Nr 29 JOHANNES DÖPARENS DAG 1853 LYSSNA


Nr 30 MIKAELIDAGEN TEXT

Nr 30 MIKAELIDAGEN LYSSNA


Nr 31 1:a BÖNDAGEN 1858 TEXT

Nr 31 1:a BÖNDAGEN 1858 LYSSNA


Nr 32 3:e BÖNDAGEN 1854 (AFTONSÅNG) TEXT

Nr 32 3:e BÖNDAGEN 1854 (AFTONSÅNG) LYSSNA


Nr 33 LÄSFÖRHÖRSPREDIKAN 1849 TEXT

Nr 33 LÄSFÖRHÖRSPREDIKAN 1849 LYSSNA


Nr 34 HUSFÖRHÖRSPREDIKAN TEXT

Nr 34 HUSFÖRHÖRSPREDIKAN LYSSNA


Nr 35 MARKNADSPREDIKAN I PAJALA 1856 TEXT

Nr 35 MARKNADSPREDIKAN I PAJALA 1856 LYSSNA